ŞİMDİ STRATEJİK İLETİŞİM ZAMANI

Repman İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Danışma Kurulu Üyesi Salim Kadıbeşegil, "Şimdi Stratejik İletişim Zamanı"nda okurlarını, iş dünyasının iletişim ile ilişkilerin yönetimi alanlarında "doğrular ve yanlışlar" arasındaki gözlemleriyle geniş bir ufuk turuna çıkarıyor.


Yazar, üst düzey yöneticilerin "kurumsal iletişim"le ilgili değerlendirmelerine ışık tutmakla birlikte, özellikle iletişimi yönetmekle görevlendirilmiş kadroların, kendi birikim ve gözlemlerine katkı sağlayabilecek bir açılımı gündeme getiriyor. Bu açılım belki de, iletişim ve ilişkileri stratejik olarak yönetmek adına öğrendiğimiz birçok "doğru”yu gündemden kaldıracak. Belki de düne kadar doğru bildiklerimizin bugün pek bir geçerliliğinin olmadığını göreceğiz. Kadıbeşegil bu bağlamda, “Kurumsal iletişim, halkla ilişkilerin tahtına mı oturacak?” sorusuna da çarpıcı bir yanıt veriyor.
Yazar: Salim Kadıbeşegil  
Yayınevi: MediaCat Kitapları
İlk Baskı Yılı: 2009
Sayfa Sayısı: 224

KURUMSAL İLETİŞİM HİKÂYELERİ
"Uygarlık Geliştiren İnsandan İletişim Yapan İnsana Teori ve Uygulamalarla Kurumsal İletişim Hikâyeleri", akademi ve sektörün, bilimin ve alanında uzman uygulayıcıların buluşmasıyla şekillendi. Görüşleri referans alınan ve deneyimleri paylaşılan meslek profesyonelleri şöyle: 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, IC Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ece Gülser Özdemir, Kredi Kayıt Bürosu Kurumsal İletişim Müdürü Handan Erdoğdu, WWF Türkiye Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Müdürü Simge Abay, Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) Başkanı Şule Yücebıyık, BM Kalkınma Programı Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, İletişim Profesörü Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar.
Yazar: Nurgül Soydaş
Yayınevi: Mona
İlk Baskı Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 182

KURUMSAL KÜLTÜR
ABD, Japonya ve Türkiye’de iş dünyasının genç yönetici ve liderlerine bir kılavuz... Cem Kozlu bu kitapta, binlerce çalışanın olduğu, devasa bütçeleri yöneten ve farklı ülkelerde yatırımları olan şirketlerin işleyişlerini, iş hayatına bakışlarını, çalışanlarıyla ilişkilerini, kısacası kurumlarının kültürünü, bu kültürün farklı oluşum öykülerini aktarıyor ve bilinçli şekillendirilen kurum kültürünün şirketi nasıl güçlendirip performansını etkilediğini gösteriyor.
Dünyadaki örneklerinin yanı sıra, ülkemizin önde gelen kuruluşlarını da ele alan yazar; Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Feyyaz Berker, Şarık Tara, Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya gibi önderlerle yaptığı söyleşiler aracılığıyla bu kuruluşlardaki kurumsal kültür öğelerini aktarıyor.
Yazar: Dr. Cem Kozlu
Yayınevi: Remzi Kitabevi 
İlk Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 184

İLETİŞİM SÖZLÜĞÜ
“İletişim Sözlüğü”nü, 2014 yılında aramızdan ayrılan ünlü savcı, yargıç, şair ve yazar A. Nevzad Odyakmaz ile İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi olan kızı Necla Odyakmaz Acar birlikte kaleme aldı.
İletişimin toplumsal işlevleri yanında, bireylerin kişiler arası ilişkilerini işletimsel bir yöntemle yürütebilmelerine, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunduğu da kuşkusuzdur. Ayrıca, giderek güçlenen iletişim araçlarının varlığı, iletişimin gerekliliğini ve önemini göstermektedir. Bu kitapta; alanı çok geniş olan iletişimle ilgili gerekli ve yeterli bilginin açık ve yalın bir dille okura iletilmesi amaçlanmıştır.
Yazar: A. Nevzad Odyakmaz & Dr. Öğr. Üyesi Necla Odyakmaz Acar
Yayınevi: Babil Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2008
Sayfa Sayısı: 125

BUGÜN İŞE GİTMESEM
Çalışma hayatının içinde hepimiz; “Modern Zamanlar” filmindeki Charlie Chaplin gibiyiz. İş yerlerinde makinalara dönüşüp rutinin dayanılmaz sıkılganlığı içinde devinip duruyoruz. Sonuç olarak tükeniyoruz. 
Çalışma hayatında, hâlâ "bireysel bir sorun" gibi algılanmasına rağmen Tükenmişlik Sendromu, hem bireysel hem kurumsal hem de sistemsel bedelleri olan bir durumdur. Gelecek yıllarda bu sendromun ismini çok daha sık duyacağız. Çalışma hayatında; istifa etmek ya da etmemek arasındaki o ince çizgide; "Bugün işe gitmesem" düşüncesi neredeyse herkes için ortak bir dileğe dönüşmeye başlamıştır.
Yazar: Reyhan Algül
Yayınevi: Mitra 
İlk Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 70

KURUMSAL İLETİŞİM VE PROFESYONEL MARKALAR
Kurumların benimsedikleri ve sahip oldukları kültürel yapı, toplumsal rol ya da roller, kullandıkları stratejileri ve kurumsal iletişim kavramını ele alış biçimlerini etkilemektedir. Kurumsal iletişim bu anlamda kurum kimliğinin iletişime geçirilmesidir. Bu süreç ise bizi kurumsal imaja götürür. 
Bu çalışmanın amacı, kurumsal iletişim yönetimini ve bu yönetimin kapsadığı iletişim çalışmalarını, kurumsal kimlik, kültür ve strateji bağlamında ortaya koymaktır. Ayrıca hem kamu sektörünün hem de özel sektörün gerçekleştirdiği profesyonel kurumsal iletişim çalışmalarına ilişkin uygulamaları paylaşmaktır.
Yazar: Prof. Dr. Seda Çakar Mengü  
Yayınevi: Derin Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 268

STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
İşletme yönetimlerinde halkla ilişkilerin karar verme ve politika belirleme seviyesine yükselmesi, halkla ilişkiler uygulayıcılarının da yönetimde söz sahibi olması mümkün olmaya başlamıştır. Halkla ilişkilerde mükemmellik adına yapılan araştırmalar da bu kavramın stratejik rolünü vurgulamaktadır. Kısaca halkla ilişkiler artık bir yönetim fonksiyonu ve stratejik hedef kitleler ile etkili ilişkiler kurmaya yönelik stratejik bir iletişim çabası olarak görülmektedir.
Yaklaşık dört yıl süren kaynak taramasının, dünyaca ünlü akademisyenler ve uygulamacılarla yapılan bire bir görüşmelerin ürünü olan bu çalışma, halkla ilişkilerde kimlik sorununun yaşandığı bir dönemde bu kavramın stratejik rolünü vurgulamayı amaçlamaktadır.
Yazar: Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural  
Yayınevi: Birsen 
Yayınevi
İlk Baskı Yılı: 2006
Sayfa Sayısı: 211

KURUMLARIN YENİ İLETİŞİM BİÇİMLERİ
*Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime *Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler Araçlarının Geçirdiği Dönüşüm *Sosyal Televizyonun Gücü: İkinci Ekran Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleri *Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımlarında Yeni Eğilimler *Değişim İletişimi ve Halkla İlişkiler *Kurum İçi İletişimde Mekanın Önemi *Halkla İlişkiler Sürecinde Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişen Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri *Bildiğimiz Reklamın Sonu: Transmedya Öyküleme *Etkileyen Pazarlama ve Fenomenler *Ağ Tarafsızlığı Bağlamında Dijital Pazarlamanın Dönüşümü
Editör: Yrd. Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren
Yayınevi: Beta Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 242

Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz

Yazarın 1.06.2021 00:00:00. Tarihinden Önceki Yazıları