ANADOLU GRUBU'NDAN İŞ DÜNYASINA REHBERLİK EDECEK İŞ BİRLİĞİ

"Anadolu Grubu" ve "Hedefler için İş Dünyası Platformu" Türkiye'de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı.

SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayınlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi, kurumsal web sitelerinde yayımlandı.


BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ & HEDEFLER İÇİN İŞ DÜNYASI PLATFORM BAŞKANI ÜMİT BOYNER:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİNİ BİR KERE DAHA HATIRLADIK
SKA’ya ulaşabilmemiz için, her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik için sorumlu tüketim ve üretim büyük önem arz ediyor.

Pandemi süreci, sürdürülebilirliğin önemini hepimize bir kere daha hatırlattı. Firmalar hem sorumlu üretim yapmalı hem de bu çabalarını uluslararası standartlar çerçevesinde raporlamalı, görünür kılmalı. Geleceğin ekonomisinin ancak bu şekilde bir parçası olabiliriz ve geride kalmamak için bugünden harekete geçmeliyiz. Unutulmamalı ki SKA’ları, kapsayıcı ve mesul bir şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmiş işletmeler, etmeyenlere göre daha fazla rekabet avantajı kazanıyor ve finansal olarak daha sürdürülebilir durumda oluyor. Bu nedenle kurumların, SKA önceliklerini belirlemesini ve SKA raporlamasının deneyimlenmesini teşvik ediyoruz.


ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI HURŞİT ZORLU:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA BİRÇOK ÇALIŞMAYI VE UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİK
Pandemi döneminde sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemine ilişkin farkındalık arttı. Bu konuda yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalanların ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir dönemi yaşıyoruz.

Grubumuzun gelecek odaklı vizyonunu temsil eden “Anadolu’dan Yarınlara” markası altında, 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanında birçok çalışmayı ve uygulamayı hayata geçirdik. Geçen yıl, Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 amaca temas ettiği noktaları ve küresel amaçlara erişilmesi yönünde sağladığımız katkıyı ortaya koyan “Anadolu Grubu SKA Uyumluluk Raporumuz”u yayımladık. Takip ettiğimiz adımları ve oluşturduğumuz metodolojiyi iş dünyasıyla paylaşıyoruz. SKA’lara yönelik çok önemli iki rehber dokümanı (Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi) Türkçe literatüre kazandırdık. Böylece, SKA’ların gerçekleşmesine katkı sağlayacak raporlama sürecine katılmak ve performanslarını analiz ederek çözümlerinden tüm dünyayı haberdar etmek isteyen her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz