CMO'NUN, CEO ILE ORTAK AJANDASI

Pazarlama işlevi daha stratejik; ama aynı derecede karmaşık ve zorlu bir hâl aldı. Haliyle CMO'ların görevi de evrim geçirmeye devam ediyor. CMO'luğun yükselişi ile birlikte, stratejik pazarlama ve marka oluşturma birimleri, şirketlerin üst düzey toplantılarında yüksek görünürlük kazandı. Girişimlerin organizasyonel düzeyde uygulanması için ise yönetim kurulu ile uyum içerisinde olmak ve CEO ile ortak çalışmak şart. CEO ile CMO arasındaki işleyişin, son derece üretken, verimli ve iki taraf için de besleyici ve iş birliğine dayalı bir süreç olması gerekiyor. CMO sadece bir birimi temsil etse de, sorumlulukları bunun çok daha ötesinde. Biz de bu gerçekten hareketle, iş dünyamızdaki başarılı pazarlama liderlerinin, CEO'ları / Genel Müdürleri ile nasıl çalıştıklarına mercek tuttuk?


SAP TÜRKİYE OPERASYONLARDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI ERDEM ŞEKEROĞLU:
Cmo’lar, genel müdürlerin en önemli stratejik paydaşları
CMO’ların görevi, şirketin stratejisine yön verme ve şirket vizyonunu pazara anlatma anlamında çok daha önem kazandı. Bunun başlıca nedeni, günümüzün deneyim ekonomisinde; trendleri, ihtiyaçları, geleceği ve inovasyonu artık son kullanıcıların belirlemesi.

Son kullanıcıların ihtiyaçlarını hissedebilmek, gelecekteki ihtiyaçlarını öngörmek ve hatta bunun da ötesine geçerek henüz farkında olmadıkları ihtiyaçlarını dahi sezebilmek ve anlamlandırabilmek, CMO’ların en büyük yetenekleri haline geldi. Bu nedenle CMO’ların, CEO veya genel müdürler ile birlikte çalışıp sahip oldukları bu bilgilere göre şirket stratejisine yön vermeleri oldukça önemli. CMO’lar; iş hayatında ve sosyal yaşamda insanların duygu ve ihtiyaçlarını anlama ve hangi çözümlerin hayatlarımızda fayda yaratacağı konusundaki sağlam öngörüleri ile CEO veya genel müdürlerin en önemli stratejik paydaşları oldu. Bu durum sadece SAP için değil. tüm teknoloji şirketleri için de geçerli. Çünkü günün sonunda hepimiz insanlar için çözümler üretiyoruz.

IPEKYOL, TWIST, MACHKA PAZARLAMA DİREKTÖRÜ AZRA ZEYREK:
Ceo’muz ile yol haritası oluşturuyoruz
Hem departman içerisinde hem de departmanlar arası iletişim açısından her daim yeniliklere açık, hızlıca aksiyon alabilen bir yapıya sahibiz.

Amacımız, hızla değişen dünya denklemine karşı uzun ve kısa vadeli olacak şekilde tutarlı ve etkili stratejiler üretebilmek. Keza Genel Müdürümüzün de yeni fikirleri desteklediğini söyleyebilirim. Bu da bizim kısa sürede hesaplanabilir risk almamızı, yeniliklere kolaylıkla adapte olmamızı sağlıyor. Diğer yandan, departmanlar arası iş bölümünü kolay bir şekilde yürütmek ve ortak bir paydada buluşturmak adına her hafta düzenli olarak Genel Müdürümüz ile bire bir toplantılar gerçekleştiriyoruz. Burada fikirlerimizi ve iş planımızın hangi aşamada olduğunu gözden geçirerek aksiyon planı için ciddi bir strateji ve yol haritası oluşturuyoruz. Bu şekilde hızlı aksiyon alabiliyoruz.

MERCEDES-BENZ OTOMOTİV, OTOMOBİL PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ EMRE KURT:
Ceo’muz ile sağlıklı iletişim ve iş birliğindeyiz
Ceo’muz ile sağlıklı iletişim ve iş birliğindeyiz Ortak amaçlarda buluştuğumuzda ortaya çıkan deneyim ve sonuç da son derece değerli oluyor.

Pazarlama kapsamında yürüttüğümüz ortak süreci daha verimli, etkili ve karşılıklı besleyici yapmak adına ortak çalışmak, sürekli iyileştirmelerde bulunmak çok önemli. Bunun temelinde ilk olarak, müşteri beklentilerini ve isteklerini doğru tanımlayıp yorumlayabilmek ve bunu müşteri perspektifinden aktarabilmek yatıyor. Bu nedenle, farklılaşan ve değişen dünya koşulları düşünülerek, müşteriye ulaşıp, onlar ve kuruluş arasındaki köprüyü, yetkinliklerimiz çerçevesinde sağlayabilmek için gayret ediyoruz. Daha sonrasında, geliştirmelerimizi ve desteklerimizi de yine CEO’muz ile sağlıklı iletişim ve iş birliği sayesinde sağlıyoruz. 

PEGASUS HAVA YOLLARI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ONUR DEDEKÖYLÜ:
Genel Müdürümüz Mehmet T. Nane’nin hedeflerinden besleniyoruz
Genel Müdürümüz Mehmet T. Nane, şirketimizdeki her departman ile yakından çalışan bir lider. Biz de kendilerinin görüş ve yönlendirmeleri ile çalışmalarımızı daha da etkin hale getiriyoruz. Yaratılan bu sinerjinin gücüyle daha üretken ve verimli olabiliyoruz.

Hedeflerimizi ve bunlara ulaşmak için oluşturduğumuz stratejileri ve planları, direkt Genel Müdürümüzün hedeflerinden beslenerek oluşturuyoruz. Bu, aynı amaca koşmamızı sağlıyor. Sayın Mehmet T. Nane ile her yılın başında, senenin stratejisini detaylı konuşma fırsatı buluyoruz. Bu toplantılardan birine ajanslarımız da katılıyor. Onlar da Genel Müdürümüzün mesajlarını ilk ağızdan duyma şansı yakalıyor. Pazarlama departmanının sorumluluğundaki tüm ana konular özelinde de, yıl boyunca Sayın Tane düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Böylece hem gidişatı hem de kısa-orta vadedeki aksiyonları detaylıca tartışabiliyoruz.

ŞANSLI BİR EKİBİZ 
Pazarlama; doğası gereği çok dinamik, dış faktörlere ve dış partilere bağlı iş yöneten bir birim. Sayın Nane’nin ekipleriyle yakın çalışması ve gerektiğinde zaman ayırması, bizim için çok faydalı oluyor. Gerekli yönlendirmeleri hızlıca almamızı sağlıyor. Genel Müdürümüz ile karşılıklı çalışma şeklimiz sayesinde faydalı, besleyici ve iş birliğine dayalı bir sürecimiz var. Bu anlamda şanslı bir ekibiz.

ALTERNATİF BANK SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YEŞİM ŞİMŞEK:
Avantajlı ürünler geliştiriyoruz
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak üzere bankamız kaynaklarını çeşitlendiriyor ve müşterilerimiz için yenilerini yaratmaya odaklanıyoruz.

Pandemi gibi zorlu dönemlerde KOBİ’lerimizin hayatlarını sürdürmeleri, rekabette ayakta kalmaları ve girişimcilik ruhlarını pekiştirebilmek için finansmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerek kendi kaynaklarımız gerek KGF gerekse yurt dışından sağladığımız fonları, ihtiyacı olanların kullanımına hızla sunuyoruz. Diğer yandan, müşterilerimizin birikimlerini artırmak için avantajlı ürünler geliştiriyoruz.

SAHİBİNDEN.COM PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NAZIM ERDOĞAN:
Hedefleri nasıl gerçekleştireceğimize birlikte karar veriyoruz
Aynı hedefe doğru şekilde ilerlemek için açık iletişim çok önemli. Burada, doğrudan yakın bir iletişim içindeyiz.

CEO'nun vizyonu doğrultusunda şirketimizin hedeflerini ve bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğimize, yönetim ekibi olarak birlikte karar veriyoruz. Zaman zaman karşılıklı sağlama yaparak aynı noktada olduğumuzdan emin oluyoruz. Ayrıca yönetim ekibi içinde farklı görüşlerin rahatlıkla ve açıkça ifade edilmesini destekliyoruz. Böylece farklı bakış açılarını bir arada değerlendirerek, ortak akılla doğru kararlar alınmasını sağlayabiliyoruz.

TROUW NUTRITION TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ SAVAŞ CENEVİZ:
Genel Müdürümüz ile dirsek teması çalışıyoruz
Pazarlama departmanları, şirket içerisinde önemli fonksiyonlardan... Genel Müdür ise bilindiği üzere, şirketteki tüm fonksiyonlara hâkim olma görevini üstleniyor.

Siz, şirket içi süreçlere  geniş bir perspektiften baksanız da genel müdür büyük resmi daha net görebiliyor. Departmanlar arası ilişkilerin gelişmesi, bütçe yönetimi ve şirketin ortak strateji için konsolide olmasında genel müdürlerin kritik görevleri var. Dünyanın hayvan besleme ve su ürünleri yemleri alanında lider inovatif şirketlerinden Nutreco çatısı altında faaliyet gösteren Trouw Nutrition olarak; kanatlı, ruminant, balık ve pet segmentlerinde yem katkı pazarının önde gelen tedarikçisi konumundayız. Bu sorumluluk ile stratejilerimizi belirlerken, global bilgi birikimimiz ve yerel tecrübemizi ön planda tutuyoruz. Genel Müdürümüz ile bu dengenin korunmasında dirsek teması çalışmaya devam ediyoruz. Şirketin hedeflerine ulaşması, müşterilerimiz ve bulunduğumuz topluma fayda sunabilmemiz konusunda ortak akılla hareket ediyoruz. Önemli çıktıların alınabilmesinde şirket üst yönetimiyle ve diğer iç paydaşlarla aynı hedefe koşmanız oldukça kritik... Müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

ZADE VİTAL PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ EMEL KAR KUTAN:
Taha Bey, öngörüleri ile projelerimize destek veriyor
Özellikle belirli bir aşamaya getirdiğim projelerde, ekip çalışması ve ortak akıl öne çıkıyor. Genel Müdürümüz Taha (Büyükhelvacıgil) Bey de yorumlarını iletiyor. Bunun üzerinde fikir alışverişi yapıyor, çalışmaları genişletiyor ve nihai sonucu ortaya koyuyoruz.

Zade Vital olarak takım çalışmasını ve ekip ruhunu, başarıyla senkronize ediyoruz. Kolektif hareket etme bilincini, profesyonellikle yöneten bir organizasyon yapımız bulunuyor. Her hafta, Genel Müdürümüz Taha (Büyükhelvacıgil) Bey’in de katılımıyla düzenli toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.  Bu sayede, tüm stratejik pazarlama konularının takibini sağlıyoruz. 

KARŞILIKLI GÜVEN...
Taha Bey’in çok fazla saha tecrübesi var. Hem eczacılıktaki iş süreçlerine hem de ticaretin işleyişine hâkim olması. bizlere büyük avantaj sağlıyor. Deneyimlerine dayanarak tüketici aktivasyonlarında, öngörüleri ile projelerimize destek veriyor. Dijital projeler aracılığıyla tüketiciye ulaşılması konusunda, yeni bir ürünün ambalaj tasarımı sürecinde ve tüketici ihtiyaçlarının marka hedefleriyle buluşturulması noktasında inisiyatifimi kullanıyorum. Taha Bey ile karşılıklı güven ilişkisi içerisinde, Zade Vital’i ileriye taşıyacak projelerin üzerinde beraber çalışarak, adımlarımızı atmaya özen gösteriyoruz. 

ATASUN OPTİK PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ERDEM ALTAY:
Ceo’muz ile ajandalarımızı sürekli senkronize tutuyoruz
CEO’muz Sayın Nihat Aydın ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bunları geliştirmek için ekipler arası çalışmalarda şeffaf bir iletişim sürdürüyoruz.

CEO’muz Nihat Aydın ile stratejik uyum, müşteri odaklı bir planlama ve her geçen gün gelişen teknolojiler ile değişen dünyanın dinamiklerine uyum sağlayabileceğimiz, bugüne ve yarına ait ajandalarımızı sürekli senkronize tutmaya özen gösterdiğimiz bir iş süreci yürütüyoruz. Markanın ihtiyaçları, var olan ve ulaşmak istediğimiz hedef kitlemizi yakından tanıyacak çalışmaları ve beklentilerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz. 

TURKCELL PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER ERGENEKON:
Murat Bey’in önderliğinde doğru yerde, doğru hamleler yaptık
Genel Müdürümüz Murat Erkan, görevine geldiği Mart 2019’dan itibaren birçok başarılı projeye imza atmamıza vesile oldu. 

Murat Bey’in liderliğinde hem müşteri bazımızda hem de müşteri memnuniyet oranımızda ciddi bir yükseliş gözlemledik. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği uygulamalarımızın kullanıcı deneyimlerinde de önemli yeniliklere imza attık. Bir telekom operatörü olmaktan çok daha fazlasını sunan dijital operatör Turkcell olarak, ürün ve servislerimizle birçok insanın hayatına dokunuyoruz. Stratejilerimizin odağında her zaman müşterimiz var. Teknolojik yeteneklerimiz sayesinde ‘çevik pazarlama’ yaklaşımı ile 360 derece iletişim yaparken, bu yeteneğimizi elimizdeki veri ile birleştirebildiğimiz için fark yaratıyoruz. 

ÖNGÖRÜLÜ DAVRANDIK
2019’un sonunda açıkladığımız üç yıllık strateji planımız, bu dönemde ne kadar doğru bir strateji belirlediğimizi gösterdi. Bu süreçte hem müşterimizin data talebi arttı hem de dijital servislerimiz daha yoğun kullanıldı. Şimdiye dek öngörülü davranarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde pandemi gibi zorlu bir süreçten güçlenerek çıkmayı başardık. Murat Bey’in önderliğinde, farklı departmanlarla hayata geçirdiğimiz tüm stratejiler, doğru yerde doğru hamle yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu bize hatırlattı.

BEYMEN PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YUDUM TOKGÖZ ERDUR:
Çok yakın çalışmaya özen gösteriyoruz
Yurt dışı ve yurt içi kaynaklardan olabildiğince çok beslendik. Birçok platformda bu konuları tartıştık ve ortak karar aldık. 

Pandemi ile birlikte kuralların baştan yazıldığı bir perakende ve iş dünyasına çok hızlı giriş yaptık. Stratejide önceliklerimiz ve odak alanlarımızı, ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı revize ettik. Tüm ekip ve üst yönetim; çok yakın çalışmaya, elimizdeki datayı ve sahadaki reaksiyonu iyi okumaya özen gösteriyor. Hızlı olmak, yakın çalışmak, esnek olmak, birçok platformda tartışıp ortak akılla ilerlemek, elimizdeki en değerli araçlarımız oldu. 

AVİVASA PAZARLAMA VE TRANSFORMASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YEŞİM TAŞLIOĞLU:
Kendimizi sürekli geliştiriyoruz
Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerimizi doğru zamanda, doğru kanallardan sunarak müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 

Özellikle pandemi sürecinde müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ve müşterilerimize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni koşullardaki beklentilere ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. “Müşteri Haftası” etkinliği çerçevesinde dijital ortamda gerçekleşen canlı paneller, AvivaSA sosyal medya hesaplarında konuk ettiğimiz birbirinden değerli uzman konuklarımızla; müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve takipçilerimizin merak ettikleri konulara yanıt verdik. Piyasaları ve birikimi konuştuk.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz