CFO NEDEN CEO'NUN SAĞ KOLU OLDU?

CFO'ların rolü sadece finansal yönetimden çıktı ve daha önemli, kritik bir konuma evrildi. Görev kapsamları genişleyen CFO, dönüştürücü ve dijitalleşmenin merkezinde bir pozisyon haline geldi. Geleceğin CFO'ları, varlıkların ve mali durumun koruyucusu oldukları kadar liderlikleriyle de öne çıkacak. Ayrıca paydaş yönetiminde kilit rol üstlenecek. CFO'nun değişiminde finansal yetkinlikleri kadar finansal zekâsı da etkili. Artık işletmesine kattığı değer gibi kurumsal stratejiye yön verebilecek, dijital dönüşümü yürütecek bir CFO modelinden söz ediliyor. Diğer yandan, "dijitalleşme", "değişen iş modelleri", "jeopolitik gelişmeler", "sıkılaşan düzenleyici ortam", "dönüşen iş gücü", "iklim değişikliği" ve son olarak da CovId-19 pandemisi nedeniyle CFO'ların sorumlulukları iyice arttı. Peki; CFO'nun, CEO'nun sağ kolu olmasını, Türk iş dünyasının finans liderleri neye bağlıyor?


BİOTREND ENERJİ FİNANS DİREKTÖRÜ AYŞEGÜL ÖZLEYEN:
CFO, CEO’nun en önemli iş ortaklarından biri
Şirket büyümeleri ve kurumsallaşmayla CFO, en öncelikli pozisyonlardan biri haline geldi. CFO artık, geleneksel rol ve sorumluluklarının yanı sıra, yurt dışına açılma, farklı sektörlere aynı anda yatırım, faaliyet modelinde ve iş yapış şekillerinde artan çeşitlilik gibi etkenlere dek, karar almanın tüm süreçlerinde etkin. Buna, strateji oluşturma ve yeni iş modelleri tanımlamayı da ekleyebiliriz.

CFO’nun şirketi temsil ettiği alan oldukça geniş. Kritik karar mekanizmalarının içerisinde yer alıyorlar. CFO, şirketin istikrarı ve büyümesi için operasyonları yöneten CEO’nun ana sorumluluklarını destekleyen en büyük yardımcısı. 

BÜYÜK RESMİ SUNAN VE STRATEJİLERE YÖN VEREN...
CFO sadece kayıt tutan ve nakit akışı yöneten değil, büyük resmi sunan, yorumlayan ve stratejilere yön veren olarak da CEO’nun yanında. Şirket hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanmasında diğer üst düzey yöneticilerle ortak çalışan CFO’lar, stratejik kararlara katkı ve katılım sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Yönetiminde kritik rol üstlenen CFO’nun, CEO ile omuz omuza çalışması ve CEO’nun en önemli iş ortaklarından biri ve sağ kolu bir pozisyon haline gelmesi doğal bir gelişim... 

SAP TÜRKİYE CFO’SU BULUŞ FİDAN TÜFEKÇİ:
CFO’lar, projeleri CEO’lar ile omuz omuza hayata geçiriyor
“Yaratıcı yıkım” diye adlandırılan, hiç durmadan yeniyi yaratan devrimci bir süreçten geçiyoruz. Örneğin, dijital dönüşüm uzun zamandır gündemimizdeydi; ancak pandemiyle birlikte tercih olmaktan çıktı, zorunluluk haline geldi. Bu süreçte elbette finans anlayışı da değişti ve buna bağlı olarak CFO’nun rolünde de büyük bir değişim oldu.

CFO’lar açısından artık, şirketin stratejilerine katkıda bulunan, resme daha bütüncül bakarak daha çevik ve hızlı kararlar alınabilmesine aktif fayda sağlayan bir rolden bahsediyoruz. Bu aslında uzun zamandan bu yana beklenen bir şeydi. 

İŞE VE MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMALARI BEKLENİYOR 
Birçok CFO veya ekibi, operasyonel konularda o kadar fazla vakit harcıyorlar ki, asıl önemli projelerin üzerinde iş geliştirme ya da finansman yollarını bulma, büyük tabloyu görme ve ona göre de çeşitli aksiyonlar alma konusunu kaçırıyor. CFO’lardan yeni dönemde işe ve müşteriye daha yakın olması bekleniyor. Gelecek çok hızlı şekillendiğinden, şirketlerin hızlı karar alabilmesi kritik bir öneme sahip. Bu konuda CFO’lara da önemli görevler düşüyor. Günümüzün CFO’ları hem satış hem operasyon ekipleriyle dip dibe çalışarak, teknolojinin de desteğiyle CEO’lar ile omuz omuza şirkete değer katacak projeler hayata geçiriyor. 

ARZUM MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ARDA ALTINOK:
Organizasyondaki önemi, CFO’yu CEO’nun sağ kolu haline getiriyor
Arzum olarak, pandemi sürecininin ilk gününden itibaren motivasyonumuzu hiç bozmadık. Hep daha iyisine odaklandık. 2020 yılından bu yana, iş yapış şekillerimiz, ofis düzeni, iletişim yöntemlerimiz gibi birçok sürecimizde esaslı değişiklikler yaptık. Çok da başarılı olduk. Artık dijital dönüşüm çok önemli.

E-ticaretin ve dijitalleşmenin önemini bir kez daha anladığımız 2020’de, bugüne dek gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini aldık. Pandemi koşulları, finansal planlama ve nakit yönetimini daha da önemli hale getirdi. 

CFO’NUN SORUMLULUĞU...
Şirketler günümüzde atacakları her adımın maddi anlamdaki etkilerini eskiye oranla çok daha fazla dikkate alıyor. Enine boyuna parasal incelemeye tabi tutmadan, mali tahminler ve projeksiyonlar yapmadan adım atmak mümkün değil. Halka açık da bir şirketseniz, sorumluğunuz sadece ana hissedarlarınıza değil, size güvenen binlerce yatırımcıya karşı da oluyor. Bu nedenle günümüz şartları, düzenleyici ortamın getirdiği zorluklar ve zorunluluklar, şirketleri finansal açıdan her zaman hesap verebilir nitelikte olmaya zorluyor. Bu da elbette CFO’nun sorumluluğunu organizasyon içinde daha da önemli kılıyor. CFO’yu bir anlamda CEO’nun sağ kolu haline getiriyor.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG’İN (GYH) MALİ İŞLER VE FİNANSMANDAN SORUMLU GRUP DİREKTÖRÜ FERDAĞ ILDIR:
Temkinli ve etkin bir yönetim yaklaşımı uygulanacak

İlk çeyrek performansı, Covid-19’dan etkilenmeye devam etti. Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi etkilemeden, krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı önlemler aldık. 
Önceliğimiz; bilançomuzu güçlü tutmak, sermaye dağıtımına yönelik disiplinli yaklaşımımızı sürdürmek ve tüm şirketlerimizde 2021 yılı için nakit akışı yaratmak. Ayrıca tüm operasyonlarımızda temkinli ve etkin bir yönetim yaklaşımı uygulanacak. Geçmişte birçok krizi atlattık. Özellikle bu, şimdiye kadarki en uzun ve en bilinmeyen olanı. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize yine yol gösterecektir...

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği)Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz:
CFO rolünün kapsamı, yakın gelecekte genişleyecek
Günümüz CFO’sunun rolü, safi finansal yönetimden -hâlâ rolün esasını oluşturmakta- daha stratejik alanlara evrildi; kapsamı genişledi, dönüştürücü oldu ve dijitalleşmenin merkezinde yer aldı. Bunlara ilaveten CFO, CEO’nun sağ kolu olarak konumlanmakta. 

Globalde ve Türkiye’de edindiğimiz bulgular, geleceğin CFO’sunun, yakın bir gelecekte alacağı görev ve sorumlulukların hızla artacağına ve CFO rolünün kısa vadede işletmeler için her zamankinden de kilit bir öneme sahip olacağına işaret ediyor. 

VARLIKLARIN VE FİNANSAL DURUMUN BEKÇİSİ 
Geleceğin CFO’su, çalıştığı şirketlere daha fazla katma değer sağlayabilmek için işletmenin varlıklarının ve finansal durumunun bekçisi haline gelecek. Stratejilere yön verebilecek bir stratejik iş lideri, dijital dönüşümü yürütecek tepe yöneticisi, eleştirel bakış açısı ve ileriye dönük analizleriyle de CEO’nun sağ kolu olacak. Edindiği güçlü etik değerler ve iletişim yetenekleriyle paydaş ilişkileri yöneticisi rolünü üstlenecek. Kurumsal performansı finansal bakış açısı dışında insani ve kârlılık perspektiflerinden de ele alan bir baş performans sorumlusu olarak konumlanacak.


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz