CMO'NUN DEĞİŞEN YETKİNLİKLERİ

Geleceği nasıl planlayacağız? İki binlerde dijitalleşmenin, e-ticaret ve sosyal medyanın dünyayı nasıl değiştireceğini tartışırken, 2020 yılında pandemi patladı. Başlangıçta "Bir-iki senede geçer" diye düşünürken, şimdi "Daha kaç yıl gidecek?" diye derin endişeler sardı herkesi. Salgın, birçok sektörde yapısal sıkıntılar yarattı. Üzerine, kurumsal ezberlerin sorgulandığı, çalışma yer ve saatlerinin kalıcı olarak değiştiği yeni bir döneme girdik. Derken, küresel iklim değişikliği ve bunun yarattığı sorunlar ortaya çıktı. Isınan dünya, artan yangınlar, herkesi tekrar düşünmeye sevk etti. Peki, biz bu değişimlere nasıl ayak uyduracağız ve geleceği nasıl planlayacağız? Bugün bir CMO'nun sahip olması gereken temel yetenekler neler?

İŞTE, CMO’LARDAN CEVABI ALINAN SORU:
CMO’ların, yeni dönemde mevcut müşterilerini korumak ve işlerini büyütmek için stratejilerini değiştirmesi ve yeni yetkinliklerde uzmanlaşması gerekiyor. Peki; empati, özgünlük, merak, içgörü, eleştirel düşünmek ve çeviklik gibi mutlaka sahip olunması gereken CMO yetenekleri neler olmalı?

PEGASUS HAVA YOLLARI PAZARLAMA DİREKTÖRÜ ONUR DEDEKÖYLÜ:
Çeviklik, olmazsa olmazlardan
CMO’ların, hızla değişen dünyaya adapte olabilmek adına yeni yetkinliklerde uzmanlaşması, mevcut müşterilerini korumak ve işlerini büyütmek açısından son derece önemli. Çeviklik, içgörü, özgünlük, paydaşlarla doğru ilişkiler kurabilmek ve markayı ileriye taşıyabilecek analitik ve stratejik yetkinlikler öne çıkıyor.

Hayatımızın bir parçası olan değişime ayak uydurabilmek adına çevik olmak, bir CMO için olmazsa olmazlardan. CMO, markaya ilişkin beklentileri karşılamanın ötesinde, müşteriyle anlamlı bir bağ kurabilmek ve şirketine katma değer sağlamak açısından müşterileriyle ilgili doğru içgörüler geliştirebilmeli. Sonrasında ise özgün bir strateji belirlemek ve fikirler oluşturabilmek, hızla artan rekabette farklılaşabilmek açısından son derece önemli. 
Markaların kısa vadeyi planlayıp fırsatları çeviklikle değerlendirmesi kadar, orta-uzun vadeye yönelik doğru analizleri yapıp. doğru stratejileri kurgulayıp. bunları kararlılıkla uygulayabilmesi de başarının vazgeçilmez bir koşulu. Hem iç hem de dış paydaşlarla doğru ilişkiler ve koordinasyonla markayı yönetmek, CMO’lar için mutlaka sahip olunması gereken bir yetkinlik...

SİSTEM 9 PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ HARUN R. AKOL:
Yeni bir hikâye yaratmak zorundayız
Unutmayalım; “CMO” demek, “Çözüm” demektir. Sahip olunan yeteneklerin ötesinde, salgın döneminde ne yaptığımız, nasıl yaptığımız ve bunu hedef kitlelere nasıl ilettiğimiz çok daha önemli hale geldi.

Yeni döneme hazırlık adına, CMO olarak yeni bir hikâye yaratmak zorundayız. Önceliklerimizin değiştiğini kabul edelim. Bu yüzden eski plan ve stratejileri masadan kaldırıp, masaya yeni duruma uygun stratejileri yatırmalıyız. Yani konsantre olmalı, empati yapmalı ve hayâl etmeliyiz. 

RAHMETLİ SAKIP SABANCI’NIN ÖĞRETİSİ... 
Rahmetli iş insanımız, duayen Sakıp Sabancı, “Değişen ve Gelişen Türkiye” kitabında “Her bellemenin (öğrenmenin)  bir faturası var. Önemli olan gereken dersleri almak” diyerek, yapmamız gerekenleri gayet iyi özetlemiş. Öncelikle sağlıklı bir durum analizi yaptıktan sonra, bu aşamada olabilirliği, gerçekleşebilme imkânı nispeten yüksek olan projeleri doğru belirlemeliyiz. Çalışanlar, tedarikçiler, iş ortaklarıyla temaslarımızı hızlandırmalıyız. Diyalog, tartışma, görüş alışverişi kapısını sonuna kadar açmalıyız. Bunları yaparak, bir anlamda “Kuzey Yıldızı”nı izleyerek gemiyi güvenli limana götürebiliriz.

SAP TÜRKİYE OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (COO) ERDEM ŞEKEROĞLU:
Çözüm odaklı olunmalı şeffaf iletişim kurulmalı
Son kullanıcıların ihtiyaçlarını hissedebilmek, hatta henüz farkında olmadıklarını dahi sezebilmek ve anlamlandırabilmek, CMO’ların en büyük yetenekleri haline geldi.

CMO’ların, ekipleriyle “ortak akıl”la hareket ederek şirket stratejisine yön vermeleri oldukça hayati. CMO’lar artık CEO veya genel müdürlerin en önemli stratejik paydaşları olmalı. İş hayatında ve sosyal yaşamda insanların duygu ve ihtiyaçlarını anlama, hangi çözümlerin hayatlarımızda fayda yaratacağı konusunda sağlam öngörülere sahip olmalı. Yeni dönemde çözüm odaklı olmak, şeffaf iletişim kurabilme, yaratıcılık ve yılmazlık, CMO’ların taşıması gereken özelliklerin başında geliyor. Bu durum sadece SAP için değil, tüm teknoloji şirketleri için de geçerli. Çünkü günün sonunda hepimiz, insana dokunan çözümler üretiyoruz.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NURÇİN KOÇOĞLU:
CMO’lardan, değişimin katalizörü olmaları bekleniyor
Günümüzde; liderlik inovasyonu, çeviklik, veri ve veri analizi, pazarlamadaki en önemli üç başlık olarak öne çıkmaya başladı. Liderlik inovasyonu, genelde yönetim ve insan kaynakları alanının konusu gibi görülse de, aslında pazarlama liderlerinin kurum içinde değişen rollerinin etkisiyle, artık pazarlamanın da alanına giriyor.

Bugün artık pazarlama liderlerinden, müşterilerin farklılaşan beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri çevik bir yaklaşımla geliştirmeleri, şirket büyümesine öncülük etmeleri, değişimin katalizörü olmaları bekleniyor. 
Evden çalışma kültürünün ivme kazanmasıyla, yetenekli çalışanların global kaynaklar haline dönüşmesi, yetenek yönetimi hususunda da güçlü kaslar geliştirmemizi mecburi hale getiriyor. Yetenekli bir veri analisti ya da dijital bir pazarlama uzmanı, uluslararası pazarda talep görebiliyor. Onları markalara bağlı kılmak, motivasyonlarını ve dayanıklılıklarını sağlamak, özellikle pandemiyle birlikte sektörden bağımsız bir şekilde, pazarlamanın konularından biri oldu.

LİDERLİKTE, DUYGUSAL ÇEVİKLİĞİN ÖNEMİ ARTTI
Salgın döneminde liderlikte önemi giderek artan duygusal çeviklik (emotional agility), kendisi ve ekibi için mental sağlığı korumak (mental fitness), duygusal zekâ ve empatiyle birlikte açık, net iletişim (clearity) ve hikâye anlatıcılığı da olması gereken yeni donanımlar olarak öne çıktı. Veriden beslenen diyaloglar, veri aracılığıyla müşterilerle fayda ve değer odaklı etkileşim kurabilme, hayatı müşteriler için bu zor ortamda kolaylaştırabilme yetkinliği, veri odaklı dönüşüm de çevik organizasyonlar ve dijital dönüşüm kadar ajandalarımızda yer alıyor.

PAYNET CMO’SU SERRA YILMAZ:
Pazarlama teknolojilerine hâkim olunmalı
Türkiye’nin lider “fintek” şirketlerinden biri olarak, dijital dönüşümün merkezine insanı ve yaşamı koyarak, ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Müşterilerimiz bizden onlara değer katan, finansal durumlarını iyileştirecek çözümler bekliyor. Onları anlamak, analiz etmek, çözüm odaklı harekete geçip hızlı aksiyon almak, en güçlü yanımız ve yetkinliğimiz...

Pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, “Pazarlama 4.0”ı, “Müşterinin marka yolculuğunda ona eşlik etmek” olarak tanımlıyor. “Pazarlama 4.0”a göre, satın alma yolculuğu ve burada edinilen tüm deneyimin uçtan uca tasarımı, pazarlama departmanının konusu. Müşteriyi vitrinde yakalamaktan onu anlamaya, kasaya getirip ödemesini almaya kadar her aşama, pazarlamanın yetki sahasında. Biz de bu aşamada devreye giriyoruz. Mobil ödeme imkânı sağlıyor, alışveriş deneyimini zirveye taşıyacak yeni sistemler tasarlıyoruz. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ DAHA DA ÖNEM KAZANDI
Özellikle pandemi sürecinde CMO’ların, “Pazarlama 4.0” yaklaşımını benimsemesi, büyük bir zihniyet değişimi yaratacak. Çünkü dijitalleşme, rekabet koşullarını değiştirdi. Sektör ayırt etmeksizin; teknoloji odaklı olmak, dijital yatkınlığa ve bir dijital stratejiye sahip olmak mühim. Veri analitiğine, pazarlama teknolojilerine hâkim olmak, artık bir zorunluluk. 
Müşteriler mağaza içinde çok kanallı ödeme deneyimi istiyor. Zaman ve mekân sınırı olmadan, asenkron alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle, çok kanallı iletişim ve hizmet stratejisiyle hareket etmek de bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Harcama tercihleri, davranışları ve öncelikleri de değişen müşteriler iyi dinlenmeli. İhtiyaçları saptamak, mevcut durumu analiz etmek, buna göre aksiyon almak ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek, en önemli yetenek haline geldi. CMO’nun en iyiyi ortaya koyması için de değişimi anlayıp okumasını sağlayacak derin bir içgörüsü olmalı...

AgeSA PAZARLAMA VE TRANSFORMASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YEŞİM TAŞLIOĞLU:
CMO, hayatlara dokunabilmeli
Pazarlama dinamikleri sürekli gelişim içinde. Teknolojinin ve dijital dünyanın pandemiyle birlikte öneminin daha da artmasıyla, pazarlama alanı da kabuk değiştiriyor.

Yeni neslin iş hayatında aktif rol alması, müşterilerin talep ve beklentilerinin değişmesi, iş tanımlarının farklılaşmasıyla birlikte, yeniliklere açık ve inovatif olma, çok önemli bir hale geldi. Artık sadece kendi hedef kitlenizi tanımanız yeterli değil. 
Potansiyel müşterilerinizi, çalışanlarınızı ve yeni nesli tanımak zorundasınız. Bu da empati, yeniliğe açıklık, vizyoner ve meraklı olma gibi özelliklerin, CMO seviyesinde kritik bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Özgün, cesur, eleştirel ve öncü olmak da sahip olmamız gereken yetkinlikler arasında. Günümüz CMO’ları; farklı, rakiplerden sıyrılabilen, hayatlara dokunabilen ve hatta medyada görünür liderler olmalı... 

ARZUM PAZARLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHTAP YILDIZ:
CMO, iyi bir hikâye anlatıcısı olmalı
Mutlaka sahip olunması gereken CMO yeteneklerinde, ilk sıraya “merak” ve “öğrenme arzusu”nu yazarım. Bir CMO, sürekli öğrenci olmak zorunda.

Bildiklerimiz çok hızlı eskiyor. İçinde öğrenme merakı olmayan, değişim ve dönüşüm konusunda istekli ve bunun gerektirdiği emeği vermeyecek bir CMO, hızla eskiyecek ve markaya katacağı değer azalacaktır.

YARATICI FİKİRLERİ OLMALI
CMO içgörü sahibi olmalı. Bunun için de çok okuyan, inceleyen, izleyen ve analiz edebilen bir yapısı olmalı. Eleştirel düşünebilmeli, fütürist olmalı, trendleri iyi takip edebilmeli. Yaratıcı ve yenilikçi fikirleri desteklemeli. CMO, iyi bir “hikâye anlatıcısı” olmalı. İç ve dış iletişimi çok kuvvetli olmalı. CMO için ulaşılabilirlik de çok önemli. Teknolojik yatkınlığı ve dijital yetkinliği yüksek olmalı.  
İyi bir CMO, risk alabilmeli. Karar alınması güç konularda ekibinin bu kararı almasını kolaylaştırabilmeli. Empatisi güçlü, insanı odağına almış, yeni nesil yönetim modellerini benimsemiş, ekibiyle bir olmayı ve birlikte üzülüp, birlikte eğlenmeyi ve başarıyı birlikte kutlamayı bilmeli. Tüm bu özellikleriyle bir CMO, sektöre yeni ve yetkin CMO’lar kazandırmak üzere bir rol model olabilmeli.

MİGROS TİCARET A.Ş. PAZARLAMADAN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ EKMEL NURİ BAYDUR:
“Format bazlı düşünme” yeteneği, kilit bir role sahip
CMO’ların sahip olması gereken yeteneklerin başında, değişime hızlıca adapte olabilmek geliyor. Özgün olmak, veri odaklı ilerlemek, empati yapabilmek ve sosyal fayda yaratabilmek, öne çıkan yetenekler arasında yer alıyor.

İçinde bulunduğumuz dönemle beraber, “format bazlı düşünme yeteneği” ile müşteri beklentilerini iyi anlayarak doğru analiz etmek, kilit role sahip. Bu doğrultuda, “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı”nın ikincisini gerçekleştirdik. Kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgilerin aktarıldığı programda katılımcılar, Migros kalite standartlarını ve uygun şartları sağlamaları halinde Migros tedarikçisi olmaya hak kazanıyor. Onlara ayrıca mentorluk desteği de sunacağız. 

1 MİLYON KADININ EĞİTİMİNE KATKI 
“Migros Kadın Akademisi” eğitim platformuyla da kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Sosyal hayatta ve iş yaşamında kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde 1 milyon kadının eğitimine katkı vermeyi hedefliyoruz. Sertifikalarını alan ve kalite süreçlerini başarıyla geçen kadın üreticiler, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturabilme fırsatına sahip olacak.

AMGEN TÜRKİYE TİCARİ DİREKTÖRÜ OĞUZ AKANDİL:
Pazarlama liderleri yaratıcı olmalı
Pazarlama liderleri; çok iyi bir iletişimci, stratejist, meraklı, sorgulayıcı ve yaratıcı olmalı. Bunlar, iyi bir liderin en temel ve olmazsa olmaz özellikleri.

Günümüz dünyasında, pazarlama liderlerinde aranan temel özellikler değişti. Artık yeni yetkinlikler de geliştirilmeli. Özellikle teknoloji yakından takip edilmeli ve teknolojinin gerisinde kalınmamalı. Bu konudaki aktiviteleriyle de öncü adımlar atabilmeliler. Pazarlama alanındaki profesyoneller zaten lider ve meraklı özellikleriyle, bugünün gerisinde kalmıyor. Tersine, bu konuda da liderliği ele alıyor. 


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz