ŞİRKET KÜLTÜRÜNDE ÖNCÜ ROLLER

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve farklı sektörlerden firmaların dijital ataklarla birbiriyle rakip haline dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. İş modelleri ve birlikte çalışma şekli, çağın dinamiklerine ayak uydurabilmek için her geçen gün kendini yeniliyor. Artık daha fazla hız, esneklik, diyalog ve inovasyon için yeni sistemler, süreçler ve araçlar gerekiyor. Aynı zamanda buna eşlik edecek ve dönüşümü teşvik edecek bir kültüre ihtiyaç var. İşte bu noktada söze giren İnsan Kaynakları (İK) yöneticileri, Business Life aracılığıyla kör noktaları aydınlatıyor.

Çalışanların beklentileri her geçen gün değişiyor. İş dünyasının dinamikleri de hızlı davranmayı, çevikliği, çabuk karar almayı, inovatif ve teknolojik anlamda öncü olmayı getirdi. Rekabet gücüyle, kurumsal öğrenme yeteneği arasındaki bağ da gitgide güçlendi. Bu kapsamda İK birimleri, uzmanlığını derinleştiren ve ürettiği çıktıların iş sonuçlarına katkısının farkında olan personelin gelişimini, performansını, motivasyonunu ve memnuniyetini destekleyen bir iş kültürü oluşturmak zorunda. Günümüzün yaşam ve koşullarında, mesai saatleri bireysel ihtiyaçlara göre esnek organize edilmeli. Genel yaklaşım ise en iyi performansı alabilmek için uygun ortamı oluşturmak. Bu amaçla farklı iş kollarındaki kişilerin, üst düzey yöneticilerle samimi bir şekilde buluştuğu, iş ve sosyal alanlarda birbirlerinden öğrenmeyi destekleyen birliktelikler düzenleniyor. Anlık geribildirim yapılabilecek uygulamalar kullanılıyor.

ÇALIŞANLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ…

İK’lar şirketleri geleceğe taşıyan her adımda emekçilerin mutluluğu olduğuna inanıyor ve tüm uygulamalarında odağa bunu yerleştiriyor. “Fırsat eşitliği” başlığının altını dolduran bir ortam sağlanıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de grup bünyesindeki herkesin katkısıyla ilerleniyor. Böylece topluma da kol kola değer aşılanıyor. İnovasyonda öncü olmak ve iyi fikirleri sahiplenip hayata geçirmek de İK’ların liderlik ilkelerine katkı verdiği “şirket kültürü”nün önemli bir parçası. Teknoloji alanındaki varlık, dışa dönük projelerle destekleniyor. Birçok etkinliğin, geleceğin mobilitesine inovatif çözümler getiren çıktıları mevcut. İK’lar bunları mümkün olduğunca kendi süreçlerimize entegre etmek istiyor.

İNOVASYON KÜLTÜRÜ NASIL GELİŞİYOR?

Bilindiği gibi kültür bir toplumun, bir grubun yaşama biçimi. Biz de bundan hareketle İnsan Kaynakları yöneticilerine “Şirket kültürünün oluşmasındaki rolleriniz neler ve bunları nasıl özdeşleştiriyorsunuz?” sorusunu yönettik. Çalışanların bağlılığını sağlarken neler yaptıklarını da öğrendiğiz iş dünyasının tanınmış isimleri, iç işlerinde inovasyonu geliştirme biçimlerini de anlattı. Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, başlığa “değer” kavramını yerleştirirken, Panasonic Eco Solutions İK ve Kurumsal Gelişim Departmanından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “ekip ruhu” diyor. Arkas Holding İK Direktörü Şengül Atalay, YK BŞK. Lucien Arkas’ı rol model aldıklarından bahsederken, Mercedes-Benz Türk İK Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak “birlikte başarma’nın önemine dikkati çekiyor. Orka Holding Eğitim ve Geliştirme Müdürü Güray Kanlı da sektöre “Orka Holdingli” sıfatını hediye ediyor…

DİLARA OĞUR PEGASUS HAVA YOLLARI İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ:

ŞİRKET KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELİNİ DEĞERLER OLUŞTURUYOR

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, şirket kültürünün oluşmasındaki en önemli payın, değerlerin oluşturulması ve bunların çalışanlarca benimsenmesi olduğuna dikkati çekti. Yeniliklerin peşinde koşmak ve şirket içinde inovasyonu yaygınlaştırmak da önemli hedeflerden…

Rekabet koşullarının arttığı günümüzde, yetenekleri çekme, elde tutma ve bağlılığı sağlama, şirket kültürüne olan aidiyet ve değerlerimizden geçiyor. 2018, üst yönetimimiz ve çalışanlarımızın katkılarıyla çalıştayların düzenlendiği bir dönem oldu. 

DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK ÖNEMLİ

İnsan Kaynakları; kurumsal süreçleri, kurum kültürüyle birlikte organizasyona yayma becerisine sahip olan bir fonksiyon. Bu beceriyi sürdürmek için değişime ayak uydurmak önemli. Özellikle son 25 yıldır değişen piyasa koşulları ve dinamikler, globalleşme ve hızlı büyüyen rekabet, piyasadaki dalgalanmalara ve yeni trendlere uyum sağlama kabiliyetini çok daha ön plana çıkardı. 

ÇALIŞANLARIMIZA, POTANSİYELLERİNİ KEŞFETTİRDİK

Her yıl yapılan “çalışan etkinliği” anketimiz, şirketimizle ilgili neler hissedildiğini anlamak için önemli bir platform. Bir adım önde olmanın yolu onların bağlılığından geçiyor. Onları duymaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Düşüncelerini kendilerinden dinlediğimiz “Söz Sende”  ve bağlılığı artırıcı projeler için planlanan “Aksiyon Sende” atölyeleriyle birebir çalışanlarımızın içinde olduğu bir süreç tasarladık. Her pozisyondan bir arkadaşımızın dahil olduğu ekipler oluşturuldu. Şirket değerlerinin, stratejileriyle uyumluluğunu sağlayan performans sistemi yönetimimiz de çalışan bağlılığını artırıyor. 2018 için “Fly Up”ı hayata geçirdik. Projede sadece rakamlardan ziyade, çalışanlarımızın gelişimlerine odaklanabilecekleri, interaktif bir ortama dönüştüreceğimiz 3 farklı performans dönemi tasarladık. Bu sayede 2018 boyunca potansiyel keşfine odaklanıldı. 

GO PROJESİYLE GELİŞİME ODAKLANDILAR

GO “Gelişimine Odaklan” mottosuyla yola çıkarak sene başında belirledikleri hedeflerini takip edebilecekleri bir konsept oluşturduk. GO sürecinde kişiler yılda bir defa yapılan performans görüşmeleri yerine yöneticileri ve arkadaşlarıyla sürekli etkileşimde kalabilecekler. 2018’de sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Sosyal Ak
tivite Kulüplerimiz, çalışan bağlılığının artırılmasına, ekipler arası iletişimin kuvvetlenmesine katkı sağladı. Pek çok kurumsal yarışmada şirketi temsil etmenin yanında, sosyal farkındalığı geliştirici faaliyetlerin içinde yer almak benimsenen uygulamalar arasında.

İNOVATİF PROJELER İÇİN TAKIM OLUŞTURDUK

İnovasyon, rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yolu. Bu işin doğasında mevcut düşünme sistemimizi ve alışkanlıklarımızı zorlama yatıyor. Bu doğrultuda “Farklı Deneyimler, Farklı Faydalar” yaklaşımıyla CEO’muz Sayın Mehmet T. Nane’ye bağlı, Pegasus için inovatif projelerin geliştirilmesinde çalışacak bir takım oluşturduk. InnoTEAM, teknolojik değişimin ve dijital dönüşümün Pegasus’ta öncülüğünü yapacak. Her 6 ayda bir çıkan inovasyon bülteniyle dünyada, havacılık sektöründe ve Pegasus’ta uygulanan yenilikçi, çağa ayak uyduran uygulamalarımız hakkında farklı deneyimlerinin yayılımını sağlıyoruz. Dijital teknolojilerin getirdiği fırsatları kullanarak, şirketimize değer katacak operasyonel sonuçlar sağlıyoruz.

PANASONIC ECO SOLUTIONS TÜRKİYE İK VE KURUMSAL GELİŞİMDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ MUTLU KUTLU:

ÇALIŞANLARIMIZLA EL ELE GELECEĞİMİZ GÜVENDE

Panasonic Eco Solutions Türkiye’de 2000’den bu yana görev yapan Mutlu Kutlu, halihazırda İK ve Kurumsal Gelişim Departmanından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi. “Ekip Ruhu” vurgusunu seçen Kutlu, her yıl artırdıkları takım çalışmalarında, birlikte öğrenmeyle birlikte yetkinliklerin sürekli iyileştirildiğini ifade etti.

“Çalışan odaklılığı" temel değerlerimiz arasında tanımlıyor ve bu yaklaşımı pek çok örnekle destekliyoruz. İnsan Kaynakları yaklaşımlarımız; işe alımdan, eğitim geliştirme, kariyer, ücret ve motivasyon yönetimi, performans değerlendirme, iç iletişime kadar şirketimizin vizyonu, stratejileri ve politikaları doğrultusunda tasarlanıyor. 

KURUM KÜLTÜRÜ İÇİN 7 PANASONIC İLKESİ

Kurum kültürümüzü oluşturma ve yaşatmada, tüm çalışmalarımızda Panasonic’in 7 ilkesini referans alıyoruz: “Adil Olmak”, “Dürüstlük”, “Minnettarlık”, “İşbirliği ve Takım Ruhu”, “Nezaket ve Alçak Gönüllülük”, “Gelişim İçin Yılmadan Çaba Göstermek”, “Topluma Katkı ve Uyumluluk”. 

İLERLEME ANCAK ORTAK ÇABAYLA GERÇEKLEŞİR

100. yılını kutlayan Panasonic’in kurucusu Konosuke Matsushita, “İlerleme ve gelişme ancak şirketin tüm çalışanlarının ortak çabaları ve iş birliğiyle gerçekleşir, yönetim felsefesinin önceliğinde daima insana değer vermek vardır” der.  Bizler de tüm İK süreç ve diğer yaklaşımlarımızı Sayın Matsushita’nın çizgisinde sürdürmenin gayretindeyiz. Panasonic’in dünyanın dört bir yanındaki tesislerinde görevli yaklaşık 260.000 çalışanla aynı hedefler etrafında kenetleniyor ve insanlara “Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya” sunabilmek için çalışıyoruz. 

TAKIM ÇALIŞMASIYLA YETKİNLİKLER SÜREKLİ GELİŞİYOR

“Ekip ruhu”nu birçok uygulamayla güçlendiriyoruz. Bunu oluşturmak;  tüm çalışanların katılımını, aynı vizyonu paylaşmalarını ve ortamlarından mutlu olarak pozitif deneyimleri gerektirmekte. Japonya’daki “Panasonic Kalite Çemberleri” yarışmasına katılan takımlarımızın her ikisi de bronz kategoride ödüle layık bulundu. Gönülden değer verdiğimiz çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, hobilerini geliştiren, kurumsal sinerjimizi ve pozitif iletişimi güçlendiren çalışmaları önemsiyoruz. Sağlıklı yaşam ve spor aktivite için endüstriyel tesislerimizdeki hobi bahçesi, fitness center, yüzme havuzu, futbol sahası, tavla ve dart alanları sosyal ihtiyaçları karşılayacak nitelikte. İzinden dönenleri yeniden adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına ilk iş günlerinde kırmızı halı, müzik grubunun seslendirdiği parçalar ve kahvaltı eşliğinde karşılıyoruz. 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE EKİP RUHUNU GÜÇLENDİRİYORUZ

Değişen teknoloji, yaklaşımlar ve beklentilere bağlı iyileştiriyoruz. “NAR” adlı Kişisel ve Mesleki Gelişim Programı ortaya çıktı. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilinç ve farkındalığın içselleştirilmesini çok önemsiyoruz. “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi’ne ve İSG eğitim salonuna sahibiz. Toplumsal sorumluluk anlayışından hareketle çalışanlarımızı bilgi, zaman, beceri ve deneyimlerini doğal kaynaklarımızın korunmasında ve eğitimde kullanmaya teşvik ediyoruz. “Gönül Kumbarası” oluşturduk. Kitap, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi bir okulun öğrencilerinin yüzünde tebessüme dönüşüyor.

GENÇ BEYİNLER İÇİN ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİNDEYİZ

2000’den bu yana “Vİ.Fikrim Var”la herkesin fikri değerlendiriliyor. Anlayışımız; çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın katılımını sağlayacak, yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinin ortaya çıkışını destekliyor. Ayrıca inovasyon boyutları yüksek AR-GE merkezimiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylı. TÜBİTAK destekli TEYDEB projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında San-Tez projeleri gerçekleştiriyor. Patent ve faydalı model konularında başarılı çalışanlarımız için “AR-GE Ödül Programı” yürütüyoruz.  Bilgi birikimini üretime dönüştürmek, üniversite-sanayi ortaklığından da geçiyor. AR-GE merkezimiz örnek projelere imza atmak, genç beyinlere destek olmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak için ortaklıklara imza atıyor.

ARKAS HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ ŞENGÜL ATALAY:

TAKIM RUHUNDAN YOKSUN İŞLER BAŞARIYA ULAŞMAZ’ 

Arkas Holding İnsan Kaynakları Direktörü Şengül Atalay, kurum kültürünün oluşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ı rol model aldıklarını söyledi. Birçok uygulamayla ‘ekip’ bilincini aşılamaya gayret ettiklerini aktaran Atalay, “Çalışan Motivasyonu” departmanının bu kapsamdaki projelerine işaret etti.

Sayın Lucien Arkas’ın açısından bakmaya ve onun değerleriyle hareket etmeye önem ve özen gösteriyoruz. Arkas’ın 4 temel yetkinliği “Müşteri-Hizmet Bilinci”, “Ekip Çalışması-İşbirliği”, “Sonuç Odaklılık ve Sürekli Öğrenme Gelişim”.

KURUM KÜLTÜRÜNE BAĞLI VE KALİTELİ İNSAN KAYNAĞI

İşe alımdan oryantasyon programına, çalışan bağlılığından eğitim-gelişim faaliyetlerine kadar tüm süreçlerimizde, kurum kültürünün devamlılığını sürdürmeyi ilke edindik. Değişen dünya, teknoloji ve rekabet içinde ve kaliteli insan kaynağını iş gücümüze katmak ve mevcudu en verimli şekilde geliştirmek üzere uygulamalar hayata geçirdik.  

HER ŞEY HAYÂL ETMEKLE BAŞLAR

Politikamız; Arkas’ın vizyonu ve stratejileri çerçevesinde hedeflerine ulaşması için gerekli yönetimsel dönüşümü, yetenek gelişimini planlamak, yürütmek ve başarılı sonuçlarla daha büyük denizlere ulaştırmak. Çünkü yüzyılı aşkın süredir sektörde öncü olmayı, topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, çalışanların ve tüm paydaşların güvenini kazanmayı ilke edinmiş, hümanist yönetim anlayışı benimsemiş çok köklü şirketteyiz. Kurumun değerlerini, tüm politika ve uygulamaların temeline yerleştirip, benimsenmesine ön ayak oluyoruz. Arkas’ın çok değerli bulduğumuz “Her şey hayâl etmekle başlar” mottosu vardır. Biz de tüm İK ekibi olarak kendimize bunu rehber ediniyoruz.

EKİP RUHUNU HER ÇALIŞANIMIZ BİLİR VE ÖZÜMSEMİŞTİR

Ekip ruhunu tüm faaliyet alanlarımızda her seviyede görmek mümkün.  Örneğin ana işimiz deniz taşımacılığından baktığımızda, her bir iş zincirin bir halkası olarak devam eder. Bunu her çalışan bilir ve özümsemiştir. Dolayısıyla takım ruhundan yoksun ilerleyen işlerin başarıya ulaşmadığı da çok net tecrübe edilmiştir. Birçok ortak projeyle, bu bilinci aşılayacak eğitimlerle kültürü bu noktada tutmaya gayret ediyoruz. “Çalışan Motivasyonu” departmanınca düzenlenen aktivitelerle Arkas’ın farklı lokasyon ve şirketlerinden çalışanların bir araya gelerek birbirlerini tanıması ve keyifli vakit geçirmesini hedefleniyor. İç mentorluk programıyla kurum kültürünün aktarılması, ekip olma ve şirkete hızlı adaptasyon süreçlerini gerçekleştiriyoruz.  

YETENEK YÖNETİMİ PROGRAMIYLA FIRSAT EŞİTLİĞİ

İnovasyon gelişimi için “İnsan Kaynakları Arkas Yetenek Yönetimi Programı”mız var. Eğitimlerin yanı sıra yüksek potansiyelli çalışanlarımıza kritik projeler yaptırıyoruz. Böylece öğrendiklerini uygulama, şirkete değer katma, liderlik becerilerini geliştirme, organizasyon ve planlama, analitik düşünme yetkinliklerini kullanma, yaratıcılıklarını ortaya koyma ve sonrasında üst yönetimle paylaşma fırsatı sağlanıyor. Arkas Game (İş ve Strateji Oyunu) hayata geçirilen bu projelerden.

Arkas Game; acente, liman ve lojistik ana faaliyet alanlarımızda sunulan hizmetlerin ve grubun stratejik önceliklerinin bilinmesini, iş süreçlerimizdeki risk ve fırsatların öğrenilmesini, Arkas çalışma kültürünün gösterilerek rekabetçi ve eğlenceli bir yolla aktarılmasını için potansiyeli yüksek çalışanlarca tasarlanmış oyun tabanlı inovatif bir öğrenme platformu. 2017’de bu projeyle Stevie ve Brandon Hall’dan 9 ödül kazandık. İnovasyonu destekleyen diğer bir çalışma alanımız “Arkas Akademi” tarafından gerçekleştirilen eğitim-gelişim faaliyetlerimiz. 2019 için 200 proje/sistem öneri alındı ve ön çalışmalara başlandı.

BETÜL ÇORBACIOĞLU YAPRAK MERCEDES-BENZ TÜRK İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

BİRLİKTE BAŞARMANIN GÜCÜNE İNANIYORUZ’ 

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, çalışanlara eşit fırsatların sunulduğu, farklılıklarından beslenen büyük bir aile olduklarının altını çizdi. Yaprak, bu çeşitliliğin sunduğu farklı deneyimler, beceriler ve perspektiflerden yararlandıklarını dile getirdi.

Teknolojideki en son gelişmeleri yakından takip ediyor, uygulamaya çalışıyor ve hatta birçok konuda öncülük ediyoruz. Bu yeni dünyadaki gereklilikleri destekleyecek kültürü oluşturmada, tüm şirket bölümleriyle birlikte özellikle insan odaklı süreçlerde İK olarak biz de dönüşümün merkezindeyiz. Globalde başlayan “Leadership 2020” isimli programı sürdürüyoruz. Bu değişim, İK projelerine de yansıyor. 2019’da birçok yeniliğin hayata geçirilmesine odaklandık. Hedefimiz İnsan Kaynakları dijital altyapısını güçlendirerek stratejik iş kararlarını daha hızlı alabilmek ve çevik bir yaklaşım sergilemek. 

ÇALIŞANLARIMIZLA YOLCULUĞUMUZ HENÜZ ADAYKEN BAŞLIYOR

Çalışanlarımızla henüz bir adayken başlayan iletişimimizi, uzun soluklu yolculuk olarak görüyoruz. Bu yolculukta pozitif yaklaşımımızla onların memnuniyetini sağlamak bizim için kıymetli. Bu kültürü teşvik edecek yeni sistemlere, süreçlere ve araçlara, ayrıca farklı yetkinliklerdeki kişilerin birlikte sinerji yaratmasına olanak sağlayacak çeşitlilik öğesine hem ana markamız Daimler hem de Mercedes-Benz Türk olarak önem veriyoruz.  “Çeşitliliklerin Yönetimi” çerçevesinde her yıl kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz, içinde çeşitliliği barındıran, herkese eşit fırsatların sunulduğu, farklılıklarından beslenen büyük bir aileyiz. Bu çeşitliliğin sunduğu farklı deneyimler, beceriler ve perspektiflerden yararlanıyoruz. 2018’de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından; işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’na layık görüldük ve duyarlılığımızı kanıtlamış olduk.

ÇALIŞANLARIMIZIN AİLELERİNİ DE KAPSAYAN İMKÂNLAR YARATIYORUZ

İK politikamız; mesleki ve kişisel gelişimlere destek olmak. Şirket içi iletişim faaliyetleri en önemli. Çalışanlarımızın Mercedes-Benz Türk’le ilgili gelişmeler hakkında yeterli bilgiye doğru zamanda sahip olabilmesi, motivasyon, aidiyet duygusu ve bağlılığı artırıyor. Hem çalışan merkezli uygulamalara odaklanıyoruz hem de onların ailelerini kapsayan imkânlar yaratıyoruz. Yeni gelişme ve haberlerin takip edilebilmesi için canlıya aldığımız “BizİZ” mobil uygulamamız var. Yılda en az iki kere gerçekleştirdiğimiz “Townhall” etkinliklerimizle gelişmelerin üst yönetimden dinleme imkânı bulunduğu, canlı müzik performansı, sosyal kulüp tanıtımları, ikramlar ve birçok aktivite eşliğinde hep beraber eğlenilebilecek ortam sunuyoruz. “Mercedes-Benz Türk Kariyer” sosyal medya kanallarımızla geleceğin çalışan adaylarına şirket kültürümüzü ve sosyal hayatımızı samimi bir şekilde yansıtıyoruz.

KEYİF ALINAN, HUZURLU VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMLARI…

Tüm lokasyonlarımızda yer alan spor salonlarımız, pilates, zumba derslerimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikolog, diyetisyen hizmetlerimiz ile iş dışında da sağlıklı ve mutlu bireyler olmayı destekliyoruz. Çalışan anneleri düşünen özel politikalarımız mevcut. Kısacası, çalışanlarımızın içinde bulunmaktan keyif aldıkları, huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamı yaratıyoruz. 20’den fazla aktif hobi ve spor kulübümüzde tüm çalışanlarımız kendilerine uygun sosyal aktivitelere katılma imkânı buluyor ya da yeni kulüplerin kurulmasında öncü oluyorlar. Birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Beraber eğlenmek, öğrenmek ve gelişmek de kurum kültürümüzün bir parçası. Stratejilerimizi geliştirirken adil olmaya ve çalışanlarımızın bu bakış açımıza güvenmelerini önemsiyoruz. Şeffaf iletişime özen gösteriyoruz. 

TÜRKİYE’NİN İNOVASYON KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLIYORUZ

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası İstanbul ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki global AR-GE ve İstanbul’da yer alan IT merkezlerimiz ile ana faaliyet alanımız olan araç üretim ve satışının ötesinde tüm dünyaya mühendislik ve teknoloji ihraç ediyoruz. Bu sebeple inovasyon kültürü, ana gündem maddelerimizden. Çalışanlarımızdan dahil olduğu “Yenilikçi Fikir Haftaları” da düzenliyoruz. Aralık 2018’de ilkini gerçekleştirdiğimiz “Hack.Istanbul” etkinliğiyle teknoloji alanında yetenekli gençlerle, üniversite öğrencileriyle buluştuk. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında StartUp’ları destekliyor, Türkiye’nin inovasyon kültürüne katkı sağlıyoruz.

GÜRAY KANLI ORKA HOLDİNG EĞİTİM VE GELİŞTİRME MÜDÜRÜ:

BİZİM PERSONELİMİZ ORKA HOLDİNG’DE ÇALIŞAN DEĞİL, ORKA HOLDİNGLİ

Orka Holding Eğitim ve Geliştirme Müdürü Güray Kanlı, bünyelerinde yer alanların mesai saatlerine ve ücretlerine değil, ne yaptıklarıyla ve kurum kültürüne nasıl katkı sağladıklarıyla ilgilendiklerini ifade etti. Kanlı, değişime ve gelişime önem veren şirketin değerlerini ve ilkelerini de anlattı.

E ğitimlerimizin ve uygulamalarımızın hedefi, ekip ruhunun geliştirilmesi ve ortak sorumluluk bilincinin oluşmasını sağlamak. Personel yapımız için politikamız; Orka Holding’te çalışan değil, ortak kültürümüz gereği “Orka Holdingli” olmak anlayışı geliştirildi. 

KIDEMLİ ELEMAN YAPISINA ULAŞTIK

Sektör ve bölge ortalamasının altında “turnover” ve gelişen kıdemli eleman yapısına ulaşıldı. Şirketimizin değerleri ve stratejileri için orta ve üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımız mevcut. Önemli konuları ekonomik, çevresel ve toplumsal olarak ayrı ayrı inceleriz. Vizyonumuz doğrultusunda belirlenmiş faaliyetlerimiz ve yol haritamız için ekibimizle paylaştığımız, birlikte koruduğumuz ilkelerimiz var. Bunların gelişmesi ve korunması için kurullarımız da oluşturuldu. Hepsine eğitim kitapçığımızda yer verdik. Orka Holdingliler, sosyal sorumluluk projelerinde yer alır ve bunları geliştirir.

Özgüven sahibi, dinamik, etkin ve üretken nitelikli işgücü oluşturur. Değişime, yeniliklere önem verir. Bilgiyi kişisel değil, kurumsal olarak taşır ve kullanır.  Değerlerimizi “çalışanlarımızda açıklık- şeffaflık, bilgi paylaşımında serbestlik, yetişmeye ve yetiştirmeye öncelik verme, ekip ruhunu desteklemek” maddeleriyle özetleyebiliriz. Şirket içi ilişkileri ve iş yapış şeklimizi bu çerçeveye oturtarak ilerliyoruz. Kalabalık bir aile olarak, iç iletişimimizin gücüne inanıyoruz. Yönetim kurulumuzun tutumu daha kolay ilerlememizi sağlıyor. Kültürün oluşması ve gelişmesinde öncülük ediyor. Güçlü bir kurum kültürü çalışanlarımızın katılımını artırıyor, üretken olmalarını sağlıyor ve böylece daha başarılı iş sonuçları ortaya çıkıyor.

MAĞAZA EKİPLERİYLE TAM GÜN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Mağaza çalışanlarımızı ekip anlayışıyla bütünleştirmek için daha fazla bir araya geliyoruz. Genel müdür dahil, yöneticilerimize göre gruplayarak önemli günlerde destek olmak adına tam gün birlikteyiz. Yemekli toplantılarımızda, gelişim alanlarımızı ve çalışanlarımızın önerilerini dinliyoruz. Her hafta mutlaka insan kaynakları, sorumlu olduğu bölgeyi ziyaret ediyor. Haftalık, aylık periyotlarla raporlar hazırlayarak gelişmeleri izliyoruz. Konu her ne olursa olsun müşteri şikâyetlerini yazılı ve sözlü takip ediyoruz. %75.3 düşüş sağladık. Başarılı olanları ödüllendirdik.

HEDEFİMİZ HEP DAHA İYİSİNİ VE HIZLISINI YAPMAK

Inovasyon ve AR-GE çalışmaları her zaman gündemimizde. “Daha iyi ve hızlı ne yapılabilir” soruları en sık duyduklarımızın arasında. Sürekli araştırarak, merak ederek, dünyayı takip ederek, teknolojiden faydalanarak öğrenen bir organizasyon olmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem kendimizi hem de iş yapış şeklimizi geliştiriyoruz. Performans değerlendirmeyle başarıyı kişisel olarak ölçümlüyor, takdir ve ödüllendirme sistemiyle gelişimi destekliyoruz.

Ege Karapınar

e.karapinar@businesslife.com.tr

Selen Kocabaş

s.kocabas@businesslife.com.tr


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz