ŞİRKETLERDE EŞİTLİK NASIL YÜKSELİYOR?

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin en önemli sacayaklarından birisi "cinsiyet eşitliği". Buradan hareketle, iş gücündeki kadın katılımını sağlamanın yolu, üst yönetimde, karar merciinde de onların olmasından geçiyor. Eşit fırsatlar sunulması ise şirketlerin büyümesinde büyük bir faktör. Kadın-erkek çalışan sayısı eşit ya da buna yakın olanlar, diğerlerine oranla %21 daha verimli. Biz de rakamsal dağılımı öğrenerek başladığımız kapsamlı araştırmamızda, "farklılıkların yönetimi"ne dikkati çektik.

Türkiye’de de kadınların temsil oranı, üst kademelere çıktıkça kamu ve özel sektörde azalıyor. İşverenlerin %8’i ve her 100 girişimciden sadece 9’u kadın. Eğer başarıya ulaşılacaksa yönetimde eşitlik benimsenmeli ve yetenekler üzerinden eşit fırsatlar sunulmalı. Kadınların şirket içerisinde yukarıya çıkmasını sağlayan yol oluşturulmalı ki, onların yükselmesi çok önemli.

KADINLAR DESTEKLENMELİ…
Bu noktada göz gezdirdiğimiz istatistikler iç karartıcı. Dünyada StartUp ekosisteminde kadınların oranı %17, ülkemizde %15 civarında. 15 yaşın üzerindeki toplam nüfustaki istihdam erkeklerde %65.8; ama kadınlarda %29.3 seviyesinde. Bunlar gösteriyor ki, kadın girişimler desteklenmeli ve onlar karar alma mekanizmalarında eşit bir etkiye sahip olmalı. Mevcut şartlarda ise Türkiye’de ve küreselde büyük eksiklik var. 

CİNSİYET EŞİTLİĞİNE EN YAKIN SEKTÖR: İLETİŞİM 
Amsterdam ve Londra merkezli “toplumsal girişim” Equileap’in, çalışma koşullarını içeren ve 200 şirkete yer verdiği listesine de dikkat çekmekte fayda var. Cinsiyet eşitliğine en çok yaklaşan sektörlerde %32’lik oranla iletişim zirveye çıkıyor. Onu finans (%27) ve kamu hizmetleri (%21) takip ediyor. İlk 200’e girme oranı en düşük olanlar ise enerji (%6), endüstri (%9) ve tüketici döngüsü (%11). Yükseköğretim mezunları arasında da kayda değer fark söz konusu. Erkeklerin %78.4’ü istihdama katılırken, kadınlarda ise bu rakam %61’e geriliyor. 

FIRSAT EŞİTLİĞİ, EKONOMİK KALKINMA İÇİN VAZGEÇİLMEZ
2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanırsa dünya ekonomisine 28 trilyon dolar katkı sağlanacak. Rakamlar, fırsat eşitliğinin sadece sosyal değil, ekonomik anlamda da önemli değer yarattığını gösteriyor. Farkındalığı artan şirketler, kadınlara daha iyi çalışma ortamı sunuyor, onların ekonomiye katılmasının yolunu açıyor. Katlanarak büyüyen etkiyi, Business Life ailesi olarak biz de çok önemsiyoruz. Eşitlikçi atamaları savunuyor ve farkındalık anlamında pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ NİYE ÖNEMLİ?
“Şirketlerde Eşitlik Yükseliyor” başlığı altında merakla yanıt aradığımız sorulara “Cinsiyet eşitliği oranınız nedir?”le başladık. İşe alım ve terfilerde cinsiyet ayrımcılığının karşısında nasıl durulduğunu öğrendik. Farklılıkların yönetiminin niye önemli olduğu konusunda bilgilenirken, bunun şirketler açısından ne ifade ettiğini de okurlarımıza yansıtma şansı yakaladık. Ve son olarak; cinsiyet, jenerasyon vb. değişkenlikler için uygulanan özel programları paylaştık…

TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÇİĞDEM İÇEL:
‘KADIN İSTİHDAMI, KALKINMANIN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI’

Kadın istihdamı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma yolcululuğumuzda önemli bir kilometre taşı. Finansal desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz. “Fırsat eşitliği”nde ilerlemenin yolu, iş dünyasında farkındalığın artmasından, iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasından ve iş birliğinden geçiyor.

‘EŞİT ADIMLAR PLATFORMU, REHBER NİTELİĞİNDE’
SKD Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle kurduğumuz “Eşit Adımlar Platformu” bu konudaki son örnek. Benzersiz bir bilgi kaynağı olacak ve çok geniş bir profilin ihtiyacını karşılayacak. Özellikle fırsat eşitliğinde ilerlemek isteyen; ama nereden başlayacağından emin olmayan firmalar için destekleyici bir rehber olacak. Yol haritalarının hazırlanmasında fark yaratacak. Projelerini hayata geçirenlerin deneyimlerini incelemenin de cesaret verici bir etkisi olacak.

‘DÜNYA BANKASI İLE 400 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA’
2016’da AFD’den temin ettiğimiz fonla bu alanda önemli bir adım attık ve kadınlara daha iyi çalışma ortamı sunan firmaların yatırım kredilerini desteklemeye başladık. Faydalananları, fırsat eşitliği alanında değerlendirdiğimizde, bir yıl gibi kısa bir süre içinde %30’luk ilerleme kaydettiklerini ve pek çok kadın için yeni istihdam olanaklarını yaratıldığını gördük. İlk dilim olan 100 milyon Euro büyük motivasyon oldu ve benzer bir anlaşmayı bu sene, Dünya Bankası’yla 400 milyon dolar için imzaladık. 

‘FIRSAT EŞİTLİĞİNDE ORTAK PROJELERE DESTEK’
İşin sosyal tarafında ise, farkındalık konusunu ve ortaklıkları çok önemsiyoruz. Özellikle iş dünyası STK’larıyla verimli işbirliklerimiz var. SKD Türkiye, TÜSİAD, Global Compact, IDFC (International Development Finance Club) gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin “Fırsat Eşitliği” görev güçlerinde aktif yer alıyor ve ortak projelere destek sağlıyoruz. 

‘ÜNİVERSİTELİ KIZLARA ‘EĞİTİMDEN ÜRETİME’ BURSU’
Kurumsal sosyal sorumluluk odağımızda da fırsat eşitliğinin önemli bir yeri var. Örneğin iş hayatına katılmanın ilk adımının eğitim olmasından hareketle, üniversiteli kızlara yönelik ‘Eğitimden Üretime’ burs fonunu TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile birlikte geliştirdik. Bundan faydalanan arkadaşlarımızın mezun olup iş hayatına başladıkları haberlerini almaktan memnuniyet duyuyoruz. 

‘KLASİK MÜZİKTE ‘YARININ KADIN YILDIZLARI PROJESİ’
Klasik müzik eğitimi alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerimizin kariyerlerini desteklemek için İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ile birlikte “Yarının Kadın Yıldızları” projesini hayata geçirdik. Bu burstan yararlanan müzisyenlerimizin yurt dışında ödül aldığını öğrenmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı.

ARKAS HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ DR. ŞENGÜL ATALAY:
‘KRİTERİMİZ CİNSİYET DEĞİL, YETKİNLİK, BİLGİ VE BECERİ’
Arkas Holding İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Şengül Atalay, faaliyet gösterdikleri sektörlerin koşullarının, beden gücü ve vardiyalı sisteme uygun olduğunu hatırlattı. Atalay buna rağmen, teknoloji geliştikçe ve işler görece daha kolay yapılır hale geldikçe, kadın çalışan sayısını artırmayı ve örnek olmaya devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Son 3 yıla baktığımızda kadın çalışanlarımız %36-37 civarında. Arkas Holding yönetim merkezlerinde bu oran %48 gibi çok iddialı, örnek olabilecek bir düzeyde.  

‘KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİNE İMZA ATTIK’
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) iş birliğiyle 2010’da oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles/WEPs) imza atarak bu konuya gösterdiğimiz önemi bir kez daha kanıtladık. Arkas Holding, Women’s Empowerment Principles/WEPs’e imza atan Türkiye’deki 45 kuruluştan biri. İnsan kaynakları politikamızın temelinde; kuşaklararası ve kadın-erkek arasındaki farklılıklar cinsiyet ekseninde değil, yetkinlik, bilgi ve beceri tabanında ele alınmakta. 

‘İŞ HAYATINDA DAHA GÜÇLÜ ROLLER İÇİN DESTEKLİYORUZ’
Çalışma ortamını iş-yaşam dengesini gözetecek şekilde, önyargıların ve sınırlamaların olmamasına azami özen göstererek, objektif değerlendirme kriterlerini oluşturup, kariyer yollarını da bu objektif sistemlere dayanacak şekilde tasarlıyoruz. Böylece yıllar içinde kadınların iş hayatında daha güçlü rollerde yer almalarına destek olmanın sonuçlarını görüyoruz.

‘İLK KADIN KAPTANLAR, ARKAS GEMİLERİNDE YETİŞTİ’
Denizcilik, gemi yaşamı şartlarından dolayı ağırlıkla erkeklerin çalıştığı bir sektör olmasına karşın Türkiye’nin ilk kadın kaptanlarından birisi Arkas gemilerinde yetişti. Filomuzda kaptan, 2. kaptan, 3. kaptan, 4. kaptan, başmühendis, 2. ve 3. mühendis görevlerinde toplam 18 kadın çalışıyor. Bu sayla sektörde en fazla kadın çalışanı olan firmayız. Bu politikamızı özenle sürdürmek için de denizcilikte en fazla kadın staj başvurusu alan ve en fazla kadın stajyer kabul eden şirket olmaya devam ediyoruz. 

‘ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ-YAŞAM DENGESİ’
Çalışma ortamını iş-yaşam dengesini gözetecek şekilde, önyargıların ve sınırlamaların olmamasına azami özen göstererek, objektif değerlendirme kriterlerini oluşturup, kariyer yollarını da bu sisteme dayanacak şekilde tasarlıyoruz. Praesta (Leaders in Executive Coaching) ve Forbers Türkiye iş birliğiyle yürütülen “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketler Arası Mentorluk Programı”na mentor ve menti olarak katılarak destek oluyoruz.

‘SAĞLIKLI ŞİRKETLER=MUTLU ÇALIŞANLAR’
Tüm liderlerimizi “Kuşaklararası İletişimin Dünü, Bugünü ve Yarını” eğitimine dahil ederek, farkındalıkları artırıyoruz. Arkas Narlıdere Teknik Anadolu Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencilerine staj ve burs olanağı sağlıyoruz. Staj süresince mesleki ve kişisel gelişim konularında hem eğitim hem de mentorluk alıyorlar. Fiziksel ve ruhsal sağlığa önemli etkisi olan, verimliliği direkt etkileyen “Wellness” kavramını kurum içinde yaygınlaştırarak “Sağlıklı Şirketler=Mutlu Çalışanlar” mottosuyla bir program başlattık. İzmir ve İstanbul’da çalışanlarımız tarafından kurulan ve kadınların da dahil olduğu kürek takımlarımız, katıldıkları turnuvalarda kazandıkları başarılarla Arkas’ı en iyi şekilde temsil ediyor.

ORKA HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ SİNEM CESUR:
‘MAĞAZALARIMIZDA KADINLARA DESTEK AMAÇLI POZİSYONLARIMIZ VAR’
Orka Holding İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Cesur, kurum ilkelerinin cinsiyet ayrımı yapılmayacağını açıkça belirttiğine işaret etti. Cesur, toplumda ve ekonomide kadının yeri konusunda duruşlarını ve tavırlarını daha da görünür hale getirerek birçok projeye imza attıklarını anlattı.

Şirketimiz, kadın-erkek eşitliğine yönelik her türlü projede %43.3 gibi ciddi bir oranla yer alıyor. Özel konferanslara ve söyleşilere sürekli katılıyoruz. Aralık 2016’da “Kadın Çalışan Dostu” ve “Kadın Yönetici Dostu” araştırmasında Türkiye’nin önemli ilk 100 şirketi içerisine girdik.

‘FARKLILIKLARIN YARARLARINI VERİMLİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ’
Ekiplerin daha başarılı, daha duyarlı ilişkiler kurabilmeleri için farklılıkların tanımlanması ve etkin bir biçimde yönetilmesi önemli. Orka Holding için bu yönetim, farklılıkların yararlarını fark edebilmek ve bu yararları yapabileceğiniz en üst düzeyde verimliliğe dönüştürmek.

‘SADECE KADINA ÖZEL  KARİYER PLANI, AYRIMCILIK!’
Merkez ve mağazalarımızda özel olarak kadın çalışan sayısını artırmak ve onlara destek olmak amaçlı pozisyonlarımız bulunuyor. Ancak sadece kadına özel kariyer planı yaparak ayrımcılığın içinde de olamayız. Türkiye’nin her bölgesindeyiz. Kişilere özel uygulamalar yerine onları bir araya getirmek ve kaynaştırmak, ayırıp değerleme yapmak yerine ise birleştirip yetkinliği ölçmek ve geliştirmek esas amacımız. Geleceğin yöneticisini her kısımdan yetiştiriyor, birlikte yapılan her türlü organizasyonda karma gruplarla bir arada olunmasını sağlıyoruz.

SCHNEIDER ELECTRIC İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI OLIVIER BLUM:
‘EŞİT FIRSAT SUNMAYI KENDİMİZE GÖREV EDİNDİK’

Her yerde, herkes için eşit fırsat sunmayı kendimize görev edindik. İnsanların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Girişimlerimizin sonuçlarını da almaya başladık. Dünya çapında tüm sektörlerde cinsiyet eşitliğine dair eşsiz bilgiler sağlayan “2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi”ne girdik. 

‘KADINLARIN KARİYER GELİŞİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA ALANI’
Kadınların kariyer gelişiminde eşit fırsatlara sahip olduğu çalışma alanlarının yaratılmasına yönelik inisiyatiflere vurgu yapan”2019 Catalyst Ödülü”nü aldık. Bu gelişmeler çeşitlilik ve katılım konusunda hem global hem de ülke düzeyindeki güçlü başarımızı kanıtlar nitelikte. Ayrıca kapsayıcı bir kültüre olan güçlü bağlılığımızı gösteriyor. Sürdürülebilirliği teşvik eden ve uzun süredir devam eden çabaları ileriye taşımaya yönelik motivasyon sağlıyor. 

COMPASS GROUP TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BANU CENGİZ:
‘İŞE ALIMDA ÖNCELİK KADINLARDA; AMA TERFİDE CİNSİYET AYRIMI YOK’
Compass Group Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Cengiz, kadın istihdamının her kademede artması bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi. 

26 bin çalışanımızla Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biriyiz. Geçtiğimiz 5 yılda kadın çalışan sayımız 2 katına çıktı. Bu, %38’lik bir dilime işaret ediyor. Yönetim seviyesindeki oranımız ise %52. Önümüzdeki 5 senede totalde %50’ye yaklaşma hedefi koyduk. 2018’de ''Kadın Dostu Şirketler'' araştırmasında üç basamak üste çıkarak 10. sırada, “Kadın Yönetici Dostu Şirketler” arasında ise 5.likte yer aldık.

‘2018’DEKİ KADIN TERFİ ORANIMIZ %45!’
İşe alım süreçlerimizde arzu ettiğimiz dengeyi koruyabilmek adına, mümkün olduğunca kadın çalışanları öncelikli değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Terfi süreçlerinde sektör, şirket deneyimi, yetkinlik ve bir üst rol için sergilenen performansı baz alarak cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. 2018’te %10.2 artışla 2.400 kişiye iş sağlandı. Bunun %39’u kadındı. 2013’te kadın terfi oranı %14, 2018’de %45!

‘FARKLILIKLAR BİZİ BESLİYOR VE GELİŞTİRİYOR’
Farklılar bizim gibi çok uluslu ve insan kaynağı açısından büyük işletmelerde hayati önem taşıyor. Bizi beslediğine ve geliştirdiğine inanıyoruz. 

‘KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ’
Kadının iş gücüne katılımının artırılmasını 3 yıl önce kurumumuzun sosyal sorumluluğu olarak konumladık. Çünkü onların gelişimi ve refahıyla toplumun tüm kesimi aynı seviyeye ulaşır. Bu amaçla, ilgili İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ortaklığıyla 2015’te “Kadın Şefler Akademisi”ni hayata geçirdik. Bu projeyle yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe faaliyet göstermek üzere, piyasada tercih edilecek vasıflara sahip, özgün ve profesyonel çalışma prensiplerine göre eğitim almış aşçılar yetiştirilmesini ve istihdamın artırılmasını hedefliyoruz. 

‘YAKLAŞIK 250 AŞÇI  YARDIMCISI YETİŞTİ’
‘İstanbul ve İzmir’de son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz 6 “Aşçı Yardımcısı Yetiştirme” programından yaklaşık 250 kadın mezun oldu ve bunların 40’ı istihdam edildi. Tüm faaliyetlerde kadın katılımının artmasını önemsiyor ve onları teşvik ediyoruz. Örneğin 6 senedir düzenlediğimiz “Top Chef’’ yarışmasında 2017’de ilk kez bir kadın şefimiz 1. oldu. 2018’de ise bölge finallerini geçerek Türkiye finalinde yarışan 7 şefimizden 2’si kadındı.

SAP TÜRKİYE, SAP GÜNEY AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ İNOVASYON VE DİJİTAL İŞ HİZMETLERİ İK DİREKTÖRÜ HANDE GENÇ:
‘FARKLILIKLARDAN VE ÇEŞİTLİLİKTEN BESLENİYORUZ’

SAP Türkiye, yenilikçi “İnsan Kaynakları” stratejisi ve uygulamadaki başarısıyla Top Employers Institute tarafından bu yıl da “En İyi İşveren” sertifikasıyla ödüllendirildi. 24 ülke ve 4 bölgede zirveye çıktık. 

‘HERKES FİKİRLERİNİ RAHATLIKLA ORTAYA KOYUYOR’
Herkesin kendi deneyimlerini, fikirlerini ve bakış açısını rahatlıkla ortaya koyduğu; farklılıklardan ve çeşitlilikten beslenen bir şirket kültürüne sahibiz. Sadece 2018’deki 175 ödül ”mutlu çalışanlar” yaratmak için tasarlanan süreçlerin başarılı olduğunun ve çalışanlarca sahiplenilerek uygulanıldığının göstergesi. “İnsan Kaynakları” düzenlemeleri dijitalleştirirken, insan odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. 

MERCEDES-BENZ TÜRK İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ BETÜL ÇORBACIOĞLU YAPRAK:
‘TÜM SÜREÇLERİMİZDE ÇEŞİTLİLİĞİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ’
Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, “çalışma hayatında kadın” konusunu büyük bir hassasiyetle ele aldıklarının altını çizdi. Yaprak, kadının toplumda da eğitim ve kişisel gelişimini destekleyen sosyal sorumluluk projelerine dikkati çekti. 

52 yıldır Türkiye’ye ekonomik ve sosyal açıdan katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 7 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Ofis alanında kadın çalışan oranımız %35 seviyesinde. Üst yönetim kadrolarımızda %24’lere ulaştık. 

‘DUYARLILILIĞIMIZ, ULUSLARARASI KAMUOYUNDA TESCİLLİ’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün 2017’deki sahibi olduk. Geçtiğimiz yıl da Ernst and Young’un bağımsız denetim sürecinin ardından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından; işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasına layık görüldük. Böylece, içselleşmiş olan cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın gücüne gösterdiğimiz duyarlılık, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde de tescillendi.

‘İŞE ALIM KRİTERLERİMİZ ARASINDA CİNSİYET AYRIMI YOK!’
Stratejilerimizi geliştirirken, çalışanlarımızın ve adaylarımızın adil bakış açımıza güvenmelerine önem veriyoruz. İşe alımdan terfiye kadar tüm süreçlerimizde çeşitlilik ve fırsat eşitliği yaklaşımı benimsiyoruz. Bu kapsamda yönetim seviyelerine workshoplar ve eğitimler düzenliyoruz. İşe alım kriterlerimiz arasında cinsiyet ayrımı yok. Açık pozisyonlarımızın gereksinimleri olan yetkinliklere ve teknik becerilere odaklanıyoruz. 2008’den bu yana “Çeşitliliklerin Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 

‘İŞ HAYATINDA GÜÇLENMELERİ İÇİN STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ’
İş hayatında kadının güçlenmesine yönelik farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliğindeyiz. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD)’nin mentor programına şirketimizden, benim de aralarında bulunduğum, üst düzey 3 kadın direktörümüz katılıyor. Çeşitlilikten beslenmenin önemine ve gücüne inanıyoruz. Fırsat eşitliği sağlayan, huzurlu, çalışanlarımızın kendi bakış açılarını rahatça ifade edebilecekleri ve farklılıklardan değer yaratabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma da katkı sağlama çabasındayız. Jenerasyonlar arası iletişim de farklılıkların yönetiminde önemli bir unsur ki, tersine mentorlük uygulaması gerçekleştiriyoruz.

‘EN ÜST DÜZEYDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ TAAHHÜT EDİYORUZ’
“Çeşitliliklerin Yönetimi” (Diversity) çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Yönetim kadrolarındaki kadınlara yönelik sayısal hedefler global olarak belirleniyor ve ülke bazlı yakından takip ediliyor. “Küresel İlkeler Sözleşmesi”, “Sosyal Sorumluluk Prensipleri” ve şirket içerisinde yayımladığımız “Davranış Yönetmeliği” ile de cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt ediyoruz. 

‘HER KIZIMIZ BİR YILDIZ…’
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğindeki “Her Kızımız Bir Yıldız”, ekonomik koşullar nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen; ancak başarılı ve kısa sürede meslek sahibi olmayı arzu eden ilköğretim okulu mezunu kız öğrencileri eğitime/mesleki eğitime teşvik ediyor. 15. yılını dolduran projemiz ile her sene 200’ü üniversite, 1.200 kız öğrenci burs alıyor. Onlara istihdam olanakları da sunuyoruz. Hâlihazırda fabrikalarımızdaki kadın çalışanlarımızın %20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor. Hayata geçirdiğimiz “WomenIN4Mercedes” programımız ile Boğaziçi Üniversitesi Kadın Mühendis öğrencileri destekleme projemiz, öğrencilere hem maddi hem de gelişim desteği sunuyoruz. 

Ege Karapınar - e.karapinar@businesslife.com.tr
Selen Kocabaş - s.kocabas@businesslife.com.tr


Bu Makaleyi Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz