LİDERLERİN 2021 PROJEKSİYONU

Mart ayından itibaren Türkiye'de de pandemi gölgesinde geçen 2020, alışkanlıkların ve önceliklerinin bütünüyle değiştiği bir yıl oldu. Yaşa...

İŞ DÜNYASINA '10'LAR YÖN VERİYOR

Bir derginin 10'uncu yılına ulaşması, kimilerine belki de çok etkileyici gelmeyebilir. Ama, 120'nci baskı, bizim açımızdan çok kritik bir e...

BABA ÖĞÜDÜ

Ülkemizin önemli iş insanlarının babalarından aldıkları ve hayatlarına tatbik ederek başarı sağladıkları altın değerinde öğütler, Haziran 2...

ŞİRKETLER KORONA KRİZİNİ NASIL YÖNETİYOR?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada endişeleri iyice artırdı. İnsani boyutta trajik sonuçlara yol açan COVID-19'un ekonomilere etkisini azaltm...

50 ŞİRKETİN YÖNETİMDE KADIN PLANI

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden biri de "Cinsiyet Eşitliği"... Kadınların içerisinde yer aldıklarında şirke...

ŞİRKETLERİN 2020 PROJEKSİYONU

İnsanlar, her yeni yılda kendilerine birçok hedef koyuyor. Ancak, bir sonraki yılbaşında, bunların bazılarının da gerçekleşmediğini görüyor...

KADINLARIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI, VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Kadınların rolüne daha fazla odaklanmalıyız. Potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve toplumumuza katkıda bulunabilmek adına, hepimizin aynı adil...

ŞİRKETLERİN FIRSAT PENCERESİ

Her ekonomik darboğaz, içinde pek çok risk barındırdığı gibi bazı imkânlar da sunabiliyor. Bu dönemler, şirketler için mevcut durumların mu...

EVRENSEL 50 İŞ İNSANI

Gelişmekte olan ülkelerin dünya liginde şirket yaratma yarışında, Türkiye de önemli bir oyuncu. Çünkü Türk toplulukları, uluslararası arena...

LİDERLERİN GLOBAL FIRSAT VİZYONU

Şirketlerimizin uluslararası yolculuğu uzun yıllardır devam ediyor. Bu zaman zarfında pek çoğu, global arenada önemli bir oyuncu oldu. Birç...