10 SORUDA GENETİK CHECK-UP

Günümüzde genomik testler artık bir lüks değil, koruyucu ve önleyici tıp kapsamında bir sağlık ihtiyacı olarak kabul edilmektedir.

Genetik Check-Up nedir?
Genetik Check-up, diğer adıyla “Bireye Özgü Genomik Tarama Programı”, kişinin kalıtsal hastalık risklerinden hastalık yatkınlıklarına ve bireysel özelliklerine kadar tüm sağlık durumunun genetik açıdan taranmasıdır. Tanısal bir test değildir, tarama programıdır. Kişinin birçok önemli genetik durumu belirlenir ve yaklaşık 150-200 sayfalık “Bireysel Genetik Tarama Raporu” hazırlanır.

Hangi hastalıklar ve konular taranır?
Kanser, kalp-damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar, otoimmün bozuklukları, Covid-19 yatkınlığı, sindirim sistemi bozuklukları ve diyabet gibi birçok hastalık riski belirlenir. Ayrıca kişinin beslenme, egzersiz, kilo kontrolü ve sağlıklı yaş alma gibi konulardaki durumu ortaya konur.   

Genetik Check-Up neler sağlar?
Kanserden kalp hastalıklarına, metabolik hastalıklardan nörolojik hastalıklara, otoimmün bozukluklardan sindirim sistemi bozukluklarına kadar pek çok hastalığa ve yatkınlığa bakılarak, risklere karşı önlem alınır. Yani hayat tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler ve risk azaltıcı cerrahi tedavi seçenekleri ile hastalıklar önlenerek ya da başlangıç aşamasında yakalanıp tedavi edilerek kişinin uzun, konforlu ve sağlıklı yaşaması sağlanabilir. 

Diğer genetik testlerden farkı nedir?
Diğer testler, DNA’nın sadece belirli bölgelerine bakarak hastalık risklerini tespit etmeye çalışırken “Acıbadem Bireye Özgü Genomik Tarama Raporu”nda bir DNA’yı oluşturan tüm dizi verisi incelenir. 

Nasıl uygulanır? 
Testi uygulamadan önce kişiyle görüşülerek test hakkında bilgi verilir. Kişiye ve ailesine ait sağlık öyküsü alınır. Ön görüşme sonrası DNA elde etmek için yanak mukozasından pamuklu bir çubukla acısız, ağrısız basit bir yöntemle sürüntü alınarak işlem başlatılır. Yaklaşık iki-üç ayda tüm DNA verisi çıkarılıp incelenerek rapor hazır edildikten sonra rapor içeriği ile ilgili detaylı bir genetik danışma almak ve görüşme yapmak için randevu organize edilir.

Sonuçlara göre hangi önlemler alınır? 
Herhangi bir hastalık riski tespit edilmesi durumunda, söz konusu hastalığın hiç başlamadan önlenmesi için yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedaviler ve risk azaltıcı cerrahi girişimler gibi tedbirler önerilir. Bu amaçla ilgili uzman hekimlerle randevu organizasyonu yapılarak kişiye özel bir takip programı planlanır.

Kimlere önerilir?
Uzun, sağlıklı ve konforlu yaşamak isteyen herkesin hayatında bir kez yaptırması önerilmektedir. Bu testi 18 yaş üzeri herkes, kendileri talep ederek yaptırabilir. 18 yaş üzeri tüm sağlıklı bireylere, sağlık sorunları olanlara ya da ailesinde birden fazla bireyde benzer sağlık sorunları görülenlere önerilir. 

Genetik Check-Up lüks müdür?
Günümüzde genomik testler artık bir lüks değil, koruyucu ve önleyici tıp kapsamında bir sağlık ihtiyacı olarak kabul edilmektedir. Çünkü hastalıklarla karşılaşıldıktan sonraki süreçte ödenen maddi ve manevi yük, tarama sürecindekiyle karşılaştırılamayacak kadar yüksek boyuttadır.

Testlerin güvenilirliği konusunda bilimsel kanıtlar nelerdir? 
Test sonuçları insan genetik alanındaki uluslararası rehberlerin önerileri göz önüne alınarak,  Acıbadem Labgen Genetik Değerlendirme Merkezi’nde görevli Tıbbi Genetik Uzmanları ve Biyoinformatik Ekibi tarafından değerlendirilir. DNA’nın dizilenmesinde yeni nesil DNA sekanslama teknolojisi kullanılmaktadır. Her bir hastalık, bozukluk ya da sağlık durumu ile ilgili analizin arkasında yüzbinlerce hasta ve sağlıklı birey incelenerek elde edilmiş ve dünyanın en prestijli dergilerinde yayımlanmış bilimsel veriler yatmaktadır.

Kişisel bilgilerin güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
Kişilere ait DNA verileri; hizmeti alan kişinin istemesi halinde Acıbadem’in kendi bünyesindeki uzaktan erişime tamamen kapalı ve güvenlikli server sistemlerinde saklanmaktadır. DNA verisinin saklanmasını istemeyen bireylerin verileri ise rapor hazırlandıktan sonra sistemden tamamen ve kalıcı olarak silinir.