ARGEMİP, AR-GE VE TASARIM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİYOR

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (ARGEMİP), 2015 yılında kuruldu. Eylül 2020'de tasarım merkezlerini de üyeliğe kabul etmeye başladı ve platform faaliyetlerini genişletti. ARGEMİP'in temel amacı, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri arasında iletişim ve iş birliğini geliştirmek, Türkiye'de Ar-Ge ve tasarım kültürünün oluşmasına, merkez yönetimlerinin ve çalışanlarının yetkinliklerinin artmasına, en önemlisi de ülkemizin Ar-Ge ve tasarım eko sisteminin güçlenerek gelişmesine katkıda bulunmak. Aynı zamanda Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü de olan ARGEMİP Yürütme Kurulu Başkanı Rıza Durucasugil'i dinledik?

162 AR-GE VE TASARIM MERKEZİNİ TEMSİL EDİYORUZ

ARGEMİP hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz?

ARGEMİP, şu anda 162 Ar-Ge ve Tasarım merkezini temsil ediyor ve bu sayı her gün artıyor. Üyelerimizle birlikte oluşturduğumuz iletişim ve iş birliği ortamlarında Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin ortak sorunlarını belirliyor, bunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Merkezlerimiz; bilgilerini, ortaklık yapabilecekleri güçlü yönlerini, en iyi uygulamalarını, tecrübelerini, hangi sorunlar ile karşılaştıklarını ve bunları nasıl aştıklarını kolektif bir bilinç ile paylaşıyor, tartışıyor ve ortak çözümler üretmeye çalışıyor. Böylece birbirlerini tanıyarak iş birlikleri geliştirmenin yollarını arıyor. Üyelerimizce belirlenen gelişim alanlarında düzenli eğitimler gerçekleştirerek onları destekliyoruz. Şimdiye kadar 1400 insan/gün eğitimi başarı ile tamamladık.

BAKANLIĞIMIZ VE TÜBİTAK DAİMA DESTEK OLUYOR

Çalışma gruplarınızın faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Çalışma gruplarımız ile eğitimden fikri haklara, Avrupa Birliği’nden ülkemizde Ar-Ge amaçlı kullanılabilecek destekler ve kanunlara kadar birçok alanda çalışıyoruz. Böylelikle hem ilgili otoritelere katkı sağlıyor hem bilginin artmasını hem de merkezlerimizin projelerinin fonlanması için kullanabilecekleri kaynaklar konusunda bilgi sağlıyoruz. Tüm bu konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK bize daima destek oluyor. Ülkemizin başarısı için bizimle beraber çalışan bu iki değerli kurumumuza, bu vesileyle teşekkür ediyorum. Her sorunumuzda yanımızda olduklarını, bizi dinlediklerini, aksiyonlar aldıklarını görmek, bu yolda motivasyonumuzu artırıyor ve bize çok ciddi enerji veriyor.

YENİLİKÇİLİK…

ARGEMİP olarak ileriye dönük hedefleriniz neler?

Biz, öncelikle iletişim ve iş birliğimizi artırmayı, birbirimizden öğrenmeyi, ortak projeler hayata geçirmeyi, tüm dünyaya satılabilir nitelikte ve kalitede, ülkemiz ve dünya ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

FON MEKANİZMALARINI KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Ar-Ge ve Tasarım merkezleri neden ARGEMİP üyesi olsun?

ARGEMİP olarak, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri arasında oluşturduğumuz iletişim ve iş birliği ortamları sayesinde üyelerimiz birbirlerini tanıyabiliyor, nasıl çalıştıklarını, nasıl organize olduklarını ve nelere önem verdiklerini görebiliyor, diğer merkezleri dinliyor, uygun örnekleri kendilerine uygulayabiliyor. Ar-Ge, geri dönüşü uzun olan bir süreç ve bazı projelerde geri dönüş mümkün değil. Bunun için fon mekanizmalarını kullanmak çok önemli. Kullanabilecekleri destekler konusunda yaptığımız çalışmalara katılabilir, ortaklıklar yapabilir ve farklı disiplinlerden Ar-Ge merkezleri ile çalışarak etkisi daha büyük projeler gerçekleştirebilirler. TÜBİTAK ile iş birliği protokolümüz ve sürekli iletişim ile hem var olan programlar hakkında geri bildirim verebiliyor hem de yeni destek programların oluşmasına katkı sunabiliyoruz.

DEVLET VE SEKTÖR, YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELİ

Hangi konuları, Ar-Ge yatırımlarının ve teşviklerinin önünde problem olarak görüyorsunuz?

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin en büyük problemlerinden biri, yetkin insan gücünün korunması, yenilerinin yetiştirilmesi, yurt içindeki ve özellikle yurt dışındaki rakiplerden gelen ataklara karşı iş gücünü korumak. Pandemi sırasında uzaktan çalışmanın pek çok Ar-Ge çalışanımız için mümkün olduğunu gördük. Bu yüzden Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde desteklerin, uzaktan çalışmayı %100 desteklemesi ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin merkezlerdeki fiziksel çalışma oranına kendilerinin karar vermesine izin verilmesi çok önemli. Artık yetkin personelin çoğu, evlerinden dünyanın her yerine Ar-Ge ve tasarım çalışmaları yapabiliyor ve döviz kurları sebebiyle Türkiye’de yerleşik merkezlerimizin verebileceklerinden çok daha yüksek gelirler elde edebiliyor.

Devlet ve özel sektörün alım yaparken ülkemiz kaynakları ile üretilmiş ürünler yerine referanslı küresel ürünleri tercih etmesi de kritik sorunlar arasında. Bu da ancak ulusal olarak her düzeyde bilinç oluşturmakla çözülebilir.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLMALI

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin niteliği nasıl artırılmalı?

Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, şirket kültürünün bir parçası olmalı. Şirket üst yönetimince Ar-Ge çıktılarının ürün haline getirilerek satılması; uçtan uca yani fikirden/potansiyel müşteri ihtiyacından ürüne ve satış sonrası desteğe hedeflenmeli. Ürünün sürdürülebilir, sürekli gelişen bir hayat döngüsü sağlayacak şekilde Ar-Ge ve tasarım süreçleri olmalı. Merkezin sürdürülebilirliği açısından yapılan tüm çalışmaların kaliteli ve bilgiyi gelecek nesillere aktaracak şekilde karşılaşılan sorunları, çözümleri de içerecek detayda dokümante edilmesi, aktarılması da çok önemli. Şirketle bütünleşik organizasyonu, araştırmacı, tasarımcı ve destek çalışanlarının eğitimleri, akademisyen katkıları ve üniversite iş birlikleri, merkezlerin niteliğini artıracak diğer faktörler...

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ ŞİAR EDİNİYORUZ
- Günümüzde pek çok dış faktörden etkileniyoruz. Ancak başarmak için hep birlikte, yılmadan uğraşmak zorundayız.
- Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Büyük işler, mühim teşebbüsler, ancak müşterek mesai ile mümkündür”.

BİRÇOK STK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ
- Amaçlarımız doğrultusunda, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek üzere birçok STK ile iş birliği yapıyoruz.
- Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Hizmet İhracatçıları Birliği, TOBB Yazılım Meclisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve TÜSİAD Ar-Ge Komitesi…