CFO'NUN 2023 PERFORMANS ANALİZİ

Yüzde kaç büyüme bekliyorsunuz? Kârlılık performansınız hakkında neler söylersiniz? Finansal başarıda kritik noktalar neler? CFO gözüyle nakit ve hazine yönetimi nasıl oluyor? 2024'te ajandanızın en önemli maddeleri neler olacak?

Yılın son ayı. Bütçeler hala tamamlanamadı. Belirsizlik en büyük sorun. CFO’lar 2023’ü kapatırken 2024’e isabetli bir bütçeyle girmeyi umuyor. Ancak iş ve mevzuat ortamında benzeri görülmemiş bir değişimle karşı karşıyayız. Artan veri hacmi, teknolojideki ilerlemeler ve enflasyon daha fazla içgörü sunma ve değer yaratma noktasında CFO'lar üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. CFO'lar kârlı bir büyüme elde etmek için finansal verilerden ve analizlerden yararlanırken tüm iş fonksiyonlarıyla entegre çalışıyor. Şirketin her fonksiyonuyla dirsek temasında olan CFO’lar şirketin geleceğine yön veren önemli aktörler olarak ortaya çıkıyor. 2023 yılında ‘Finansal Performans Gösteren Şirketler’de de CFO’ların etkisi büyük.

Dr. M. Önder Kutman / Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri
“GÜÇLÜ BİR BÜYÜME DÖNEMİ GEÇİRDİK”
Tüm iş kollarımızda güçlü bir büyüme dönemi geçirdik. Ağustos ayına kadar kârlılıklarımız tahmin ettiğimiz düzeylerde gerçekleşti. Ancak yılın son çeyreğinde kârlılık oranlarında aşağı yönlü bir seyir gözlemliyoruz.

2022 yılı ciromuz 42,5 milyar seviyesinde kapanmıştı. 2023 yılı sonunda bu rakamı iki katı düzeyine taşıyacağımızı tahmin ediyoruz. Tüm iş kollarımızda güçlü bir büyüme dönemi geçirdik. Ağustos ayına kadar kârlılıklarımız tahmin ettiğimiz düzeylerde gerçekleşti. Ancak yılın son çeyreğinde kârlılık oranlarında aşağı yönlü bir seyir gözlemliyoruz. Kredi bulunurluğunda yaşanan zorluklar ve yüksek faiz oranları 2023 yılında kârlılığı en çok etkileyen unsurlar arasında oldu. Yılın başında aldığımız nispeten daha düşük faizli krediler performansımıza olumlu olarak yansıdı.

“DENGE ÖNEMLİ”

Türkiye’de mobilite tarihini başlatan Otokoç Otomotiv olarak 95 yıldır sektörümüzde standartları belirliyor, kurumların sürdürülebilir başarısı için temkinlilik kadar iyimserliğin de benimsenmesi ve aralarındaki dengenin korunmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

Mevcut ortamda düşük maliyetli kredi kaynaklarına ulaşabilmek önemli başlıklarımız arasında. Artan maliyetler sebebiyle, sınırlı ve pahalı kaynağın, kârlılığın yüksek olduğu coğrafyalara ve iş birimlerine kullandırılması gerekiyor. Otokoç Otomotiv olarak bunu yaparken “hedge” pozisyonumuzu koruyor ve tüm faaliyet sürdürdüğümüz coğrafyalarda açık pozisyon taşımama prensibimize bağlı olarak hareket ediyoruz. Benzer şekilde alacak ve finansal borç vade yapımızı da hizalayarak vade hedging’i de yapıyor, nakit akışımızı buna göre yönetiyoruz. Piyasanın nabzının yakından tutulması, güncel gelecek dönem nakit akışı tahminlerine istinaden piyasada oluşan fırsatlardan yararlanılması ve tehditlere karşı önceden önlem alınması en önemli günlük aksiyonlarımız arasında bulunuyor.

“EN BÜYÜK RİSK GERİLİMİN DEVAM ETMESİ”
KARARLILIK
Ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik olarak atılan adımların 2024 yılında da aynı kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıl en büyük riskin, dünya ekonomisini derinden etkileyen gerilim ortamının artarak devam etmesi olacağını düşünüyoruz. Şirketlerin bütçelerini yaparken müşterilerinin alım gücüne daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Maliyet artışlarının fiyatlara bire bir yansıtılması mümkün görünmüyor. Bu da şirketlerin büyüme planlarını tekrar gözden geçirmelerini ve verimliliğe dayalı projelere ağırlık vermelerini gerektirecek.

ÇEVİKLİK Çevik dönüşüm sürecimiz doğrultusunda, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere kuruluşumuzdan bu yana zaten sahip olduğumuz “değişen koşullara hızla adapte olabilme” becerimizi daha da geliştirmeye yönelik adımlar atmaya ve süreçler geliştirmeye devam edeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Bütün iş süreçlerimizin merkezine aldığımız sürdürülebilirlik konusu da uzun dönem stratejimizin ayrılmaz bir parçası. Başta operasyon ve finans olmak üzere, şirketimizin tüm fonksiyonlarında yürütülen her türlü faaliyeti ve geleceğe yönelik planlamalarımızı sürdürülebilirlik odağında uyguluyor olacağız.

Ferdağ Ildır / Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Grup Direktörü
“BORÇ YARI YARIYA AZALDI”
Holding, 2021 yılından bu yana, borç yükünü azaltmak için önemli adımlar atıyor. Son iki yılda, döviz cinsinden hesaplandığında, holdingin solo borcu neredeyse yarı yarıya azaldı.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarımızla 4 kıta ve 17 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide gelirlerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda yaklaşık yüzde 38 artarak 4,6 milyar TL’den 6,4 milyar TL’ye ulaştı. Holding’in konsolide FAVÖK’ü de aynı dönemde yüzde 58 artarak 2,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Grubun konsolide net kârıysa yüzde 102’lik artışla 530,2 milyon TL oldu.

GÜÇLÜ FAVÖK ARTIŞI

FAVÖK artışı, gelirdeki artıştan daha da güçlü oldu. Böylece marjda bir genişleme elde edildi. Bu sonuçlarda başta liman ve finans olmak üzere tüm iş kollarının güçlü performansları etkili oldu. Holding, 2021 yılından bu yana, borç yükünü azaltmak için önemli adımlar atıyor. Son iki yılda, döviz cinsinden hesaplandığında, holdingin solo borcu neredeyse yarı yarıya azaldı. Aynı zamanda kârlılık başta kruvaziyer liman işletmeleri ve menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kollarının planlananın üzerinde performans göstermeleri nedeniyle önemli oranda arttı. Sonuç olarak, holding net borç / FAVÖK oranı, 30.09.2023 itibarıyla konsolide bazda en yüksek olduğu dönemlerden biri olan 2021 yılı sonundaki 11.6x'den 4.0x seviyesine geldi.

BÜYÜME

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2023’ün ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118’lik artışla 2 milyar 654 milyon TL seviyesine yükseldi. FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 133 artışla 1 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti. Global Ports Holding’in (GPH) portföyündeki limanlarına gelen kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranı Ağustos 2023’te yüzde 115’e ulaştı. Eylül 2023'te GPH limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılı Eylül ayının yüzde 16 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Eylül ayında 2022 Eylül seviyesinin yüzde 31 üzerinde gerçekleşti.

“NATURELGAZ’DA NAKİT FAZLASI VERDİK”

SATIŞ HACMİ ARTTI Naturelgaz’ın satış hacmi yılın ilk 9 ayında yüzde 6 artışla 173 milyon sm3’e ulaştı. Şehir gazı iş kolu satış hacmi, 2023’ün ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 74,2mn Sm3 oldu. Naturelgaz’ın gelirleri, 2023’ün ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında düşerek 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kârıysa aynı dönemde yüzde 35 azalarak 425,9 milyon TL olurken; FAVÖK de aynı dönemde yüzde 40 oranında daralarak 363,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

ENFLASYON BASKISI Gelirler, brüt kârlılık ve FAVÖK’ü baskılayan en önemli etkenler enflasyonist piyasa koşullarına bağlı olarak lojistik ve elektrik giderleriyle faaliyet giderlerindeki artış oldu. Sektör dinamikleri gereği, maliyet artışlarının müşteri fiyatlarına yansıması eş zamanlı olmuyor, sonraki dönemlere sarkıyor. Bu nedenle şirket bu maliyetleri bir süre müşteriye yansıtmadan, üstlenmek zorunda kalıyor.

YATIRIM AJANDASI Naturelgaz’ın bu yılki önemli bir odağı maliyetleri azaltıcı ve kapasiteyi artırıcı yatırımlar oluyor. Bu amaçla şirket, yılın ilk dokuz ayında tamamını öz kaynaklarından karşılayarak yaklaşık 230 milyon TL’lik bir yatırım harcaması yaptı. Şirket, Endüstriyel CNG tesisi açılışları, çekici alımları ve GES yatırımları ile lojistik ve elektrik giderlerini azaltmayı planlıyor. Diğer taraftan, basınç düşürme ekipmanlarının üretim tesisi yatırımı ile de müşteri sahalarında kullanılan ekipmanların verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Barbaros Kubatoğlu / Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı
“HEDEFİMİZ YÜKSEK KÂRLILIĞIMIZI SÜRDÜREBİLMEK”
İç ve dış pazarlardaki enflasyonist baskılar, zorlu makroekonomik ortam ve yüksek jeopolitik tansiyonu dikkate aldığımızda, kuvvetli performansımızın önemi daha da artıyor. Hedefimiz hem bu yıl hem önümüzdeki yıllarda yüksek kârlılığımızı sürdürebilmek.

2022 yılında 2,45 milyar Euro ciro elde ettik. 2023 yılı için kamuoyuyla bir ciro öngörüsü paylaşmadık, ancak gösterge olarak yılın ilk 9 ayı itibarıyla ciromuzun 2,06 milyar Euro seviyesinde bulunduğunu ve bu tutarın 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 16 seviyesinde bir artışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Faaliyet kârlılığı göstergesi olarak takip ettiğimiz FAVÖK marjında 2022 yılında yüzde 34,1’lik gerçekleşmeyle sektörümüzdeki diğer hava yolu şirketlerinden belirgin bir şekilde ayrışarak dünya çapında ön sırada yer aldık. 2019 yılında da yine dünya çapında en önlerdeydik.

“OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK”

2023 yılının ilk 9 ayı itibarıyla FAVÖK marjımız yüzde 34,3 seviyesinde gerçekleşti ve bu performansla yine diğer hava yolu şirketlerinden olumlu yönde ayrıştık. İç ve dış pazarlardaki enflasyonist baskılar, zorlu makroekonomik ortam ve yüksek jeopolitik tansiyonu dikkate aldığımızda, bu kuvvetli performansımızın önemi daha da artıyor. Hedefimiz hem bu yıl hem önümüzdeki yıllarda yüksek kârlılığımızı sürdürebilmek. Yakıt tüketiminde tasarruf sağlayan ve verimlik artışı yaratan yeni nesil uçaklarla filomuzu büyütmeye devam ediyoruz. Filo planlamamız, bu sürdürülebilir yüksek kârlılık hedefimizin temel direklerinden biri.

“SENARYOLARI GÜNCEL TUTUYORUZ”

Havacılık sektörü uzun vadeli yatırım planlaması gerektiren bir sektör. Uçak siparişlerinde teslim takvimi 10-15 yıllık vadelere yayılabiliyor. Buna karşın, seyahat talebi kısa vadeli planlamayla ilerliyor ve çeşitli etkenlere bağlı olarak çok hızlı dalgalanma gösterebiliyor. Bu nedenle, sektörde nakit giriş ve çıkış vadelerinde belirgin uyumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Finansman ve nakit yönetimimizi bu bilinçle yürütüyoruz. Ayrıca bu alanda uzun yıllara dayanan ve farklı zamanlarda farklı dalgalanmaları yöneterek elde etmiş olduğumuz deneyimlerimizden de faydalanıyoruz ve ileriye dönük senaryolarımızı sürekli güncel tutarak çalışıyoruz.

“2024’TE TURİZM KUVVETLİ OLACAK”
“BÜTÇE ÇALIŞIYORUZ” Halihazırda 2024 bütçemizi çalışıyoruz. 2024 yılında kuvvetli bir turizm hacmi öngörüyoruz ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Gider tarafındaysa mevcut enflasyonist baskıların bir süre daha devam etmesi bekleniyor, yine hazırlıklarımızı bu perspektifte yapıyoruz.

YATIRIM YILI 2024’te filomuzu genişletmeye devam edeceğiz, bu açıdan önemli bir yatırım büyüklüğümüz olacak. Kuvvetli bir bilançomuz var ve son mali tablolarımıza göre net borç/FAVÖK çarpanıyla ölçülen kaldıraç oranımız 2,2 seviyesiyle düşük bir seviyede bulunuyor. Bunu gelecek dönemlerdeki büyüme yatırımlarımız açısından elimizi kuvvetlendiren bir durum olarak değerlendiriyoruz.

Altuğ Akbaş / Kaleseramik Genel Müdürü
“BÜYÜME BEKLENTİLERİMİZİ AŞACAK”
Yıl sonu hedeflerimize adım adım yaklaştık ve yılı beklentilerimizin de üstünde kapatacağımıza inanıyoruz. 2023 yılında başarılı halka arz programıyla birlikte yeni yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalara odaklandık.

Cumhuriyet tarihinin ilk seramik fabrikası, Türkiye seramik sektörünün lideri Kaleseramik olarak yılın ilk iki çeyreğindeki güçlü büyüme performansımızı üçüncü çeyrekte de devam ettirdik. Kaleseramik’in ilk 9 aydaki net dönem kârı 809 milyon TL oldu. Başarılı performansımızı satışlara da yansıttık. 2022 yılının ilk 9 ayında 4,2 milyar TL olan net satışlarımızı bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’ye yükselttik. Yılın ilk 9 ayında 704,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik.

“YATIRIMA ODAKLANDIK”

Yıl sonu hedeflerimize adım adım yaklaştık ve yılı beklentilerimizin de üstünde kapatacağımıza inanıyoruz. 2023 yılında başarılı halka arz programıyla birlikte yeni yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalara odaklandık. Bu kapsamda, 2023’ün ilk 9 aylık yatırım planında 704,5 milyon TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirdik. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bu tutarın yaklaşık 435,5 milyon TL’si Granit Slab yeni ve satış getirici yatırımlara, kalan bölümse vitrifiye, teknoloji yenileme, LPG tesisi, kalıplar ve IT alanlarındaki yatırımlara aktarıldı. Yeni büyük ebatlı porselen plaka üretim hattımızın yatırımını tamamlayarak, 27 Temmuz 2023’teki resmi açılışıyla birlikte ağustos ayında seri üretime başladık. Ayrıca Güneş Enerji Santrali yatırımıyla ilgili fizibilite çalışmalarımız ve başvuru sürecimiz devam ediyor. Sürdürülebilir üretim teknolojimizi temiz enerjiyle destekleyerek, daha iyi bir dünya yolculuğumuzu ve ‘İyi Bak Dünyana’ hareketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

“BAŞARIMIZDA CUMHURİYETİMİZİN PAYI BÜYÜK”
EN BÜYÜK ARTIŞ
2023’ün ilk 9 ayında seramik kaplama malzemelerinde 29.051.920 metrekare, vitrifiyede ise 59.970 adet üretim gerçekleştirdik. Mobilya ürün grubundaysa bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretimimiz yüzde 33,9’luk bir artışla 55.980 modül oldu.

ANLAMLI YIL 2023 yılı, hem bizim hem ülkemiz için çok büyük ve özel bir anlam taşıyor. Çünkü, güçlü yarınlarımızın güvencesi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk seramik üreticisi olarak, 66 yıldır Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden yola çıkarak, ülkemiz ve insanımız için hiç durmadan çalıştık.

ÇALIŞMAYA DEVAM Bugün bulunduğumuz noktada, Cumhuriyetimizin bize açtığı gelecek ufku ve dünya ile rekabet edebilme ortamının çok büyük bir payı var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da seramik sektöründe taşıdığımız bu bayrağı, O’ndan aldığımız güç ve güvenceyle daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.