CHRO'LARIN MERCEĞİNDEN YENİ YÜZYILIN YETENEKLERİ

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken CHRO'lar nasıl bir değer yaratacak, çıtayı nereye taşıyacaklar? Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çalışma hayatımızda nasıl yeni yetenekler göreceğiz? İş dünyası yeni yüzyıla yetenek yönetimi anlamında nasıl hazırlanıyorlar?

Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılını kutlamanın gururu içindeyiz. Bugün dünyanın geldiği noktaya, yaşanan gelişmelere ve geleceğe dair küresel beklentilere baktığımızda, bir taraftan geçen yüzyılın haklı gururunu yaşarken diğer taraftan bu yeni yüzyılda bireyler ve kurumlar olarak hepimize farklı ve yeni sorumluluklar da düştüğünün bilincindeyiz. Dünya çok çeşitli yeniliklerin etkisinde hızla değişirken, iş dünyası, iş yapış şekilleri, sektörler ve kurumlar da benzer şekilde değişiyor, dönüşüyor, kendisini yeni değerler ve önceliklerle yeniliyor. Yeni jenerasyonlar, iş yapış şekillerinden çalışma hayatına kadar her yerde işe yenilik katıyor. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çalışma hayatında özellikle veri analisti, yapay zeka uzmanı, robotik mühendisi, sanal gerçeklik tasarımcısı, dijital içerik üreticisi gibi yetenekleri daha fazla göreceğiz. Yine sürdürülebilirlik politikalarının temel strateji haline gelmesiyle sürdürülebilirlikle ilgili yeni yetenekler de çalışma hayatında kendini gösterecek. Peki CHRO’lar bu yeni yüzyıla nasıl hazırlanıyor?

sahibinden.com İş Destek ve Sürdürülebilirlik Gmy GÜNTULU PEKER
“Yeşil yakalı meslekler tanımlanacak”
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken sahibinden.com olarak en önemli hedefimiz, çalışan mutluluğu ve bağlılığıyla işveren markası olarak ulaştığımız başarılı seviyeyi sürdürülebilir şekilde daha ileri seviyelere taşımak olacak.

İnsan kaynakları alanında inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle, iş ortamımızı daha çekici hale getirip, çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı, yeni yetenekler için her zaman öncelikli tercih edilen kurumlardan biri olmayı amaçlıyoruz. Öte yandan kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edildiği ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle, geçtiğimiz ay Kadının Güçlenmesi Prensipleri-WEPs çerçevesinde önemli taahhütlerde bulunduk. Bu taahhütler, iş dünyasında cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, kadın liderliğini desteklemek ve kadınların iş dünyasındaki katılımını artırmak için tasarlandı. Bu prensiplere bağlılık, iyi bir çalışan deneyimi sağlamak, çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu, performansını artırmak ve iş verimliliğini yükseltmeye katkı sağlarken işyeri kültürünün geliştirilmesine de yardımcı olacak.

“DEĞER YARATMAYA DEVAM”

sahibinden.com olarak son 5 yılda yönetimdeki kadın sayımızı yüzde 87 artırdık ve böylece kadın yönetici oranımızı yüzde 38'e, üst düzey kadın yönetici oranımızıysa yüzde 50'ye çıkarmış olduk. Son 5 yıldaysa kadın çalışan sayımızı yüzde 74 artırarak şirket içinde kadın çalışan oranımızı yüzde 42'ye çıkarırken, Ar-Ge'de görev alan kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısı ise 3,2 katına çıktı. Modern Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını gururla geride bırakıp yeni bir tarihe yol alırken, Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak çalışmalarımızla hem iş dünyasında hem toplumda değer yaratmaya, sürdürülebilir geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz.

“YENİ JENERASYON ŞEKİLLENDİRİYOR”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şirketlerin iş yapış şekilleri, çalışma düzenleri, İK stratejileri gerek teknolojik imkanlar gerek yeni değerlere bağlı olarak değişiyor, eviriliyor. Yeni jenerasyonların değer algıları ve beklentileri, hayata, topluma, ülkesine bakış açısı iş hayatını yeniden şekillendiriyor. Önümüzdeki dönemde kurumlar olarak bu dinamikleri dikkate alarak gelecek stratejilerimizi kurgulamak durumundayız. Bu yeni süreçte çalışma hayatına yeni yetenekleri çekmek ve geliştirmek amacıyla her şirketin yetenek havuzunu, çeşitliliği, kapsayıcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak büyütmesi gerektiğine inanıyor bu doğrultuda sahibinden.com olarak biz de bu değerler odağında çalışmaya devam ediyoruz.

YÜZYILIN YENİLERİ

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çalışma hayatında özellikle veri analisti, yapay zeka uzmanı, robotik mühendisi, sanal gerçeklik tasarımcısı, dijital içerik üreticisi gibi yetenekleri daha fazla görmeye başlarken, insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işleri tanımlamak için kullanılan yeşil yakalı mesleklerin de aranılan yetenekler olacağını düşünüyorum. Yeni yetkinlikler konusunda çalışanlarımızda bilinçli bir farkındalık oluşturmak amaçlı yapay zeka atölyeleri, veri okuryazarlığı, sürdürülebilir alışkanlıklar gibi programlarla desteklemeye devam edeceğiz.

Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı Pınar Yamaner
“Yeni yüzyıla kadın stratejimizle giriyoruz”
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken hedefimiz kadın istihdamını artırmaya yönelik etkili ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmak ve uygulamak. Kadınların iş gücüne daha fazla katılımı hem toplumumuz hem ekonomimiz için büyük potansiyel taşıyor.

2023 Ekim itibarıyla Alarko Tarım Grubu’na kadın bir genel müdür ataması gerçekleştirdik. Bu doğrultuda bütün seviyelerdeki pozisyonlarda eşitlikçi, adil ve kapsayıcı bir iş dünyası yaratmayı hedefliyoruz. Bunun için kurumun stratejik hedefleriyle uyumlu bir insan ve organizasyon stratejisi oluşturduk. Bu strateji, iş gücü planlaması, yetenek yönetimi, kültür oluşturma, liderlik ve yetenek gelişimi gibi projeleri kapsıyor. Bu sayede çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeye çıkararak, organizasyonun başarısına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

LİDERLİK OKULU

Bu yıl liderlik gelişimi için Alarko Liderlik Okulu’nu hayata geçirdik ve yöneticilerimizi 2 yıl sürecek kariyer gelişimlerine yönelik bir programa dahil ettik. Bunun yanında teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, insan ve organizasyon süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Veri analitiği sayesinde çalışan verilerini daha iyi anlayacak, işe alım süreçlerini iyileştirecek ve eğitim programlarını daha etkili hale getireceğiz. Kurum içinde sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyecek, toplumsal sorumluluk projelerine katkı sağlayacak ve çalışanların bu konuda farkındalıklarını artıracak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Buna istinaden yürürlükteki sürdürülebilirlik projemiz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“DİJİTAL YETENEKLER VE ADAPTASYON ÖNE ÇIKIYOR”

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında iş dünyasında dijital beceriler, esneklik, adaptasyon, sosyal ve duygusal zeka öne çıkacak. Dijitalleşme ve teknolojik ilerlemeler, çalışanlardan dijital yeteneklerin yanı sıra veri analizi ve yapay zeka gibi konularda bilgi sahibi olmalarını bekliyor. Aynı zamanda, uzaktan çalışma yetenekleri ve esnek çalışma düzenlerine uyum sağlama da önemli hale geldi. İnsan ve organizasyon birimleri veri analitiği ve büyük veri kullanımı konularında uzmanlaşmalı. Yakın dönemde veri analizi; işe alım, performans yönetimi ve eğitim programlarının geliştirilmesi gibi alanlarda çok daha yoğunluklu kullanılmaya başlayacak.

VERİ ANALİZİ VE YAPAY ZEKA

İş dünyası, bu yeni yetkinliklere yatırım yapmalı ve sürekli öğrenme fırsatları sunmalı. Şirketler, eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanların bu yetenekleri geliştirmelerine destek olmalı. Ayrıca, çeşitliliği ve dahiliyet kültürünü teşvik etmeliler. Biz bu kapsamda uzaktan çalışma sürecimizi COVID ile başlatmıştık. Çalışanlarımız bu sayede esnek çalışma düzenine adapte oldu. Veri analizi ve yapay zeka konularınaysa eğitim kataloğumuzda yer vermeye başladık ve sayılarını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında tüm süreçlerimizi dijitale aktararak veri analizi tarafında kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz.

SAP Güney Avrupa, Afrika, Orta Doğu Danışmanlık Hizmetleri Bölge ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç
“Daha stratejik ve değer odaklı dönüşüm hedefliyoruz”
İnsan kaynakları yönetimini günümüzün çalışma hayatının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde daha stratejik ve değer odaklı bir şekle dönüştürmek en önemli hedefimiz.

İnsan kaynakları dönüşümünün şirketlerin performansını artırması ve çalışanlar için daha iyi bir deneyim sunması açılarından değer yaratacağını düşünüyorum. Bu kapsamda uygulanması gereken stratejileri şöyle paylaşmak isterim:

DEĞER YARATANLAR

İK ve iş stratejilerini birleştirerek, çalışanların şirket hedeflerine katkı sağlamasını teşvik etmeli. Şirket içi yetenekleri tanımlayarak gelişim programları oluşturmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek çok önemli. Çalışanlardan gelen geri bildirimlere göre çalışma koşullarını iyileştirmek gerekir. Veri odaklı İK operasyonlarıyla işe alım, performans yönetimi ve eğitim gibi süreçleri iyileştirmek şart. Çeşitliliği teşvik ederek yaratıcılığı ve yenilikçiliği artırmalıyız. Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak için fırsatlar sunmalıyız. Şirketin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk inisiyatiflerinde İK olarak ön planda yer almak gerekir. Bu stratejilerin uygulanmasıyla İK departmanları, şirketlerin büyümesine ve başarısına katkıda bulunan bir iş ortağı olarak konumlanırken, çalışan memnuniyeti ve şirket kültürünün güçlenmesiyle sürdürülebilir bir organizasyon inşa edilmesi de mümkün oluyor.

ANAHTAR STRATEJİLER

İş dünyasının yeni yüzyılda başarılı bir şekilde yetenek yönetimine hazırlanması için odaklanılması gereken anahtar stratejileri şu şekilde özetleyebilirim: Dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerini optimize etmek ve veri analitiği gibi araçlarla yetenek yönetimini iyileştirmek gerekiyor. Mobil, uzaktan, serbest çalışma gibi esnek çalışma modellerini desteklemeli. Çalışanlara farklı öğrenme ve deneyim fırsatları sunarak gelişimi teşvik etmek gerekiyor. Farklı kültürlerden ve yeteneklerden gelen çalışanlardan oluşan şirket kültürlerini oluşturmak şart. Yapay zeka ve analitiklerin desteğiyle doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmeli. Deneyimli liderleri genç yeteneklerle eşleştirerek kariyer gelişimini desteklemek, tersine mentorluk programlarını hızlandırmak çok işe yarar. Performans değerlendirmeleri ve geri bildirim süreçlerini düzenli kullanarak çalışanların gelişimini desteklemeliyiz. Etik değerlere ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket etmeliyiz.

Çalışanlara küresel bakış açısı kazandırmalı ve hızla değişen iş dünyasında değişimin etkin yönetimini gerçekleştirmeli. Bu stratejiler, iş dünyasının gelecekteki yetenek gereksinimlerini karşılayarak başarılı bir şekilde yetenek yönetimine hazırlanmasına yardımcı olabilir. Şirketler, bu stratejileri esneklik ve yenilikçilikle uygulayarak rekabet avantajı elde edebilir.

Amgen Türkiye İnsan Kaynakları Lideri ERSİN YILMAZ
“Esnek ve kişiye özel ik hedefliyorum”
Kendime koyduğum en büyük başarı hedefim lise yıllarımdan beri aynı, "Asla aynı güne uyanmamak" yani hep yeni şeyler öğrenmek, gelişmek, geliştirmek, birilerinin hayatına katkı sağlamak, bir adım daha ileri nasıl gidebileceğimi düşünmek ve planı hayata geçirmek.

Hiç olmadığı kadar hızlı değişen dünyada tüm İK trendlerini takip edip organizasyonumuzun ihtiyaçlarına göre ekibimle birlikte hayata geçirmek zaman zaman da İK trendini kendimiz oluşturarak çalışanlarımızın gelişimine, hayatlarına katkı sağlamak işimdeki en büyük başarı hedefim.

“TEK BİR İK POLİTİKASIYLA ÇALIŞAN BAĞLILIĞI HAYAL”

Yeni yüzyıla girerken insan kaynakları lideri olarak öncelikli hedefim "esneklik". Üç, hatta zaman zaman dört kuşağın yer alacağı bir çalışma ortamında tek bir İK politikasıyla çalışan bağlılığını sağlamak uçarı bir hayalden öte değil bence. O yüzden “esnek” ancak aynı zamanda bir o kadar da “kişiye özel” uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ve elbette bunu sağlayabilecek alt yapıya sahip olmak için İK süreçlerinde de dijitalleşmeyi tamamlamak gerektiğine inanıyoruz.

“ŞİRKETLER ADAPTE OLMALI”

Şirketlerin esneklik kültürüne adaptasyonu sağlanmalı. Biz bu bağlamda çalışanlarımızın zaman mekan bağımsız çalışabilecekleri tüm alt yapıları halihazırda tamamlamış durumdayız. Hibrit çalışma modelimizle haftada yalnızca 1 gün ofise geliyor, diğer günlerde de çalışma saatlerini esnek bırakıyoruz. Çalışanlarımızın tüm hakları kendi ihtiyaçlarına göre esnetilebilir durumda. Birçok farklı ihtiyacı karşılayabilecek sosyal kulüplerimizle de hem esneklik kültürünü hem çalışan bağlılığını destekliyoruz.

YENİ YÜZYILDA YETENEK YÖNETİMİ

Yeni yüzyılda çalışanları ve çalışanların ihtiyaçlarını doğru anlayıp buna göre aksiyon almayı çok önemli buluyorum. Kariyer gelişim yolculuklarındaki İK desteğinin yanı sıra bağlılığı ve mutlu çalışma ortamını sağlamak için yenilikçi yaklaşımlara adaptasyonun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ancak bu yolla yeteneklerin yeni yüzyıla uygun şekilde yönetilebileceğine inanıyorum.

Eksim Holding İnsan Kaynakları Başkanı HASAN KAYA
“Çalışan deneyimini merkeze alıyoruz”
Sadece bugünün değil yarının da lider gruplarından biri olma vizyon ve hedefimizi, çalışan deneyimini merkeze alarak koruyoruz. Yeteneklerimizin kendilerini geliştirip değer ve fikir üretebilecekleri ortam ve olanakları sunarak, Eksim Holding’i güçlü bir işveren markası olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz.

Elektrik dağıtım, gıda, yenilenebilir enerji ve girişim alanlarında faaliyet gösteren ve 9 bin çalışana sahip olan Eksim Holding’in İK başkanı olarak ekip arkadaşlarımızla beraber, holding bünyesinde stratejik insan kaynakları yönetimi çalışmalarına imza atıyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi İK uygulamalarımızla çalışma arkadaşlarımızın gelişimini destekliyor, onların sürdürülebilir bir kariyer yolculuğu yapmalarını hedefliyoruz.

“SEKTÖRDE DE ÖRNEĞİZ”

Holding bünyesindeki tüm iş süreçlerimizde devreye aldığımız uygulamalarla gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, sadece grup şirketlerimiz için değil yer aldığımız sektörlerde de örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla sadece bugünün değil, yarının da lider şirket gruplarından biri olma vizyon ve hedefimizi, çalışan deneyimini merkeze alarak koruyoruz. Yeteneklerimizin güncel olarak kendilerini geliştirip değer ve fikir üretebilecekleri ortam ve olanakları sunarak, Eksim Holding’i güçlü bir işveren markası olarak konumlandırmayı sürdüreceğiz.

“DEĞER ÜRETEN YETENEKLER ÖNE ÇIKACAK”

Teknoloji, öngörü ve veri temelinde şekillenen yeni yüzyılda; değer üreten yetenekler ön plana çıkacak. İş dünyası, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeteneklere ve yeniliklere yatırım yaparak, risk alabilen, yeni nesil trendleri yakından takip eden, dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, girişimci ruhlu genç yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Biz de holdingimiz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerini ve verimliliklerini Eksim Akademi ile artırıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılını ‘Kişiye Özel Gelişim Programları’ yılı olarak belirledik. Birim liderleriyle belirlediğimiz yeteneklerimizi elde tutmak için Yetenek Akademisi okulumuzu kurduk. Bunun yanı sıra yöneticilerimiz için tasarlanan Liderlik Akademisi ile de kapsamlı bir yönetici geliştirme yolculuğuna başladık. Bu akademilerle terzi işi liderlik eğitimleri ve beyaz yakayla mavi yakayı kapsayan teknik eğitimler organize ediyoruz. Ayrıca alanında uzman şirketlerle yapılan iş birlikleriyle, holding çalışanlarımıza genel yetenek ve 40 boyutlu kişilik envanterleri testleri uyguluyoruz. Böylece çalışan profillerinin çeşitliliğini tespit ediyor ve adeta Eksim Holding’in “DNA’sını çıkararak” yetenek yönetiminde ve iş süreçlerinde optimizasyon sağlıyoruz.

Otokoç Otomotiv İnsan Kaynakları Lideri İREM ÇALIK
“Değişimin öncüsü olmaya devam edeceğiz”
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çalışma hayatımızda önemli değişiklikler bekleniyor ve bu değişikliklere uyum sağlamak için yetenek yönetimi oldukça kritik bir rol oynayacak.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında faaliyete başlayan Otokoç Otomotiv, tam 95 yıldır kurum içinde de kurum dışında da hep insanı odağına alarak bugünlere ulaştı. Bu nedenle hem bu büyük yapının parçası olduğum için hem insana bu denli değer veren bir şirkette insan kaynakları alanında çalıştığım için çok şanslı olduğuma inanıyorum.

“YETENEK YÖNETİMİNİN ROLÜ KRİTİK”

Yakın bir zaman sonra, tıpkı Cumhuriyetimiz gibi bir asrı geride bırakmaya hazırlanırken, Otokoç Otomotiv olarak hem ülkemiz hem paydaşlarımız için yarattığımız tüm değeri, çalışanlarımızın gelişim odaklı bakış açıları ve özverili çalışmaları sayesinde ortaya koyduğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çalışma hayatımızda önemli değişiklikler bekleniyor ve bu değişikliklere uyum sağlamak için yetenek yönetimi oldukça kritik bir rol oynayacak. Otokoç Otomotiv olarak iş dünyasının geleceğine hazırlanmak amacıyla çeşitli stratejileri uygulayarak hem çalışanlarımızın hem şirketimizin başarısını artırmayı amaçlıyoruz. Zira yetenek yönetimi, rekabetçi avantaj sağlamada kritik bir rol oynayacak. Küresel bir dünyada, farklı kültürleri anlama ve iş birliği yapma yeteneği çok önemli. Şirketlerin, çok kültürlü yeteneklere sahip çalışanları çekmesi ve bu kültürel çeşitliliği desteklemeleri gerekiyor. Aynı şekilde öğrenmeyi teşvik etmek için eğitim ve gelişim fırsatları sunmak da kuruma ve yetenek havuzuna değer katan adımlar arasında yer alıyor.

“GELİŞİM ODAKLI DİYALOG SÜRECEK”

Koç Topluluğu, insan kaynakları süreçlerini, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki gelişim odaklı diyaloğun yıl boyunca devam etmesini sağlayacak şekilde kurguluyoruz. Otokoç Otomotiv’de, her çalışanımızın fikrini ve gelişim önerilerini paylaşabildiği kanalları açık tutuyoruz. Gelecekteki başarımızı destekleyecek fikirlerin hayata geçmesi için gerekli kaynağı yaratmaya ve doğru aksiyonları hızlı bir şekilde devreye almaya özen gösteriyoruz.

İşte tam da bu nedenle hem 95 yaşında hem de genç ve dinamik olmayı başarabilen bir şirketiz. Önümüzdeki yüzyılda da faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde değişimin öncüsü olmaya ve bu değişim yolculuğunda birlikte gelişmek amacıyla çalışanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Mediamarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü SEÇİL NAMRUK
“Yeni yüzyılda esenlik programları önceliğimiz”
“En İyi İşveren” deneyimimizi zenginleştirmek için amaç odaklı bir organizasyon oluşturarak çalışan deneyimini geliştirmek, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile iş-özel hayat dengesini korumak amacıyla esenlik programları önceliğimiz olacak.

MediaMarkt Türkiye olarak "En İyi İşveren" deneyimimizi zenginleştirmek için çalışanlarımızın başarılı olmalarını, gelişmelerini, iş birliği yapmalarını ve kendilerini bağlı hissetmelerini sağlamayı oldukça önemsiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda esenlik programları önceliğimiz olacak.

“GENÇLER DEĞİŞİM HEDEFLİYOR”

Günümüzde genç yetenekler, şirketlerinden sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını bekliyor ve güven yaratan, değer odaklı markaları tercih ediyor. Performanslarını fayda yaratacak işlere dahil olarak ortaya koymayı ve değişim yaratmayı hedefliyor.

“DEĞERLİ HİSSEDEBİLECEKLERİ BİR ORTAM YARATTIK”

Biz de tüm bunları dikkate alarak, değerlerimizi insan kaynakları süreçlerimize entegre ettik. Organizasyonda nasıl hareket edeceğimize dair net bir yol haritası belirledik. Çeşitlilik ve kapsayıcılık odağında, ekip arkadaşlarımızın etnik kökenleri ve cinsiyetlerinden bağımsız olarak fırsat eşitliğine ulaşabildikleri ve gelişebildikleri bir organizasyon kültürü oluşturduk. Bu kültürde kendilerini rahatlıkla ifade ederek değerli hissedebilecekleri bir ortam yarattık.

Pegasus Hava Yolları İk Genel Müdür Yardımcısı DİLARA OĞUR
“Yeni yüzyıl çok yönlü ve çok uluslu gençlere emanet”
CUMHURİYET'İN yeni yüzyılı donanımlı, meraklı, teknolojiye hakim ve bu sayede bilgiye kolay erişebilen, çok yönlü ve çok uluslu gençlere emanet.

Sınırların ötesinde düşünebilen, çalışabilen, ufku geniş ve dahil olduğu iş sürecinde sorumluluk alabilen gençler, kurumların çehresini hızla değiştirmeye devam ediyor. Yeteneğin kazanımı ve iş devamlılığının sağlanabilmesi için artık yalnızca iş teklifiniz değil, daha geniş perspektifte bulunduğunuz kurumun kimliği yani kim olduğunuz önem kazandı. Çalışma şartlarınız, ofis ortamınız, değerleriniz, sürdürülebilir ve eşit yarınlar için aldığınız aksiyonlar, markanızın dili, kurum kültürü, temsiliyeti ve daha fazlası. Çalışana değer vermek ve bu değer olgusunu doğru ifade edebilmek; çalışan deneyimine olan katkısı kadar adaylarınızın iş ilanınıza başvurması için de önemli kriterlerden biri.

GÜÇLÜ İŞVEREN MARKASIYLA YETENEK YÖNETİMİ

Yetenek yönetimi stratejimiz kapsamında şirket bünyesinde yeteneğin tanımını yaparak kritik pozisyonları tanımlıyoruz. Potansiyel olarak değerlendirilerek yedek adayı olan çalışma arkadaşlarımız için kişiselleştirilmiş gelişim yolculukları tasarlıyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel boyutta rekabetçi piyasada yeni ve etkili uygulamalar geliştirerek çalışan memnuniyetini artırmaya, özellikle güçlü bir işveren markası algısıyla genç yeteneklerin dikkatini çekerek yeteneği elde tutmaya yönelik projelerimizi geliştiriyoruz.

Çevik ve esnek çalışma modeline uyum sağlayabilen, kaynaklarını doğru kullanabilen, etkin ve verimli, iş çıktılarını baz alan, rotasından sapmayan, hedef odaklı, çalışana değer katabilen ve çalışanı stratejisinin kalbine koyabilen, insan odaklı, var olana değer katarak hep bir adım önde olmak için çalışan, yenilikçi ve sürekli yenilenen ihtiyaçları analiz ederek uygun iş stratejisini geliştirebilen Pegasus gibi rekabetçi şirketler doğru yetenek yönetimi stratejisini bulacak.

“SEKTÖRÜ TANITIYORUZ”

Gençlere öğrencilik yıllarında Pegasus bünyesinde çalışma imkanı sunarak havacılık sektörünü tanıtmayı ve şirketimize genç yetenekleri kazandırmayı hedeflediğimiz Goyoung gençlik programımız, gençlere eşit fırsatlar yaratarak sektörde kadın temsilini desteklediğimiz Cadet programlarımız mevcut. “Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” diyor ve sürdürülebilirlik kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştirerek çalışanlarımızla ve misafirlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay proje ortağımız CHOOOSE ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, misafirlerimize uçuşlarından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını dengeleme imkanı sunduğumuz yeni iklim programımızı duyurduk.

“100’ÜMÜZ CUMHURİYET'E”

Eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık kavramları Pegasus kültürünün ayrılmaz bir parçası. Bu yıl Pegasus Harmoni inisiyatifimizi başlattık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm uygulama ve aksiyonları, destekçisi olduğumuz kurumlarla olan projelerimizi, cinsiyet dengesini odağımıza aldığımız farkındalık çalışmalarımızı tek çatı altında topladık. Farklı seslerin birlikteliğiyle daha güçlü adımlarla ilerlemek üzere çalışmalarımız devam ediyor.

“Türkiye’nin Dijital Hava Yolu” söylemi özellikle en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Dijital dünyaya hızla ayak uydurarak ihtiyacı analiz eden böylece misafir ve çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimize her geçen gün yenisi ekliyoruz. Var olana N dediğimiz bu dünyada N+1 değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine yakın zamanda sonuçlanan projelerimizden biri olan Sivas Karşıyaka sahasında 15.000 fidanla Pegasus Çocuk Ormanı'nı hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusu gelip çatmışken, Pegasus olarak 100. uçağımız “Cumhuriyet”i göklere taşımanın gururunu yaşıyoruz. “Her adım geleceğe, 100’ümüz Cumhuriyet’e” dediğimiz bu yeni yüzyıla umutla ve heyecanla kanat açıyoruz.