CHRO'NUN 'YEŞİL YAKALI' GÜNDEMİ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından çevrenin korunmasına ve çevre kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan işler, yeşil iş kategorisinde değerlendiriliyor. Yeşil işler ve girişimlerin, üretimde daha az kaynak, su ve enerji kullanımı, geri dönüşüm sistemleri geliştirme gibi sürdürülebilir hedefleri bulunuyor. Çalışanları içinse yeşil işler, yeterli ücret politikası, haklarının korunması ve iş güvenliğinin sağlandığı olanaklar sunuyor. UNEP/ILO/UTEC tarafından hazırlanan "Yeşil İşler: Düşük Karbonlu Bir Dünyada Sürdürülebilir İşlere Doğru" raporuna göre, "yeşil işler" terimi, imalat, tarım, hizmet sektörleri ve Ar-Ge alanlarında çalışanları, çevresel tehditleri ele alma amacı güden işleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sektörlerde çalışanlar da "yeşil yakalılar" olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için çevre teknolojilerinin gelişmesi ve fosil yakıtlara alternatif sektörlerin yükselmesiyle, bazı mavi ve beyaz yakalılar da "yeşil yakalılar" olarak anılmaya başlandı. Peki, yeşil yakalı çalışanlar Türkiye'de ne kadar gündemde? İnsan kaynakları liderleri ve ekipleri yeşil yakalı tanımlarını oluşturabildi mi? Yeşil yakalı hakları tanımlandı mı? Yakından bakalım.

Şirketlerde, itibar yönetimi kavramı giderek ön plana çıkıyor ve artık bilinçli kalifiye çalışanlar sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı olmayan şirketlerde çalışmak istemiyor. Bu nedenle, sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık, toplumsal bilincin artmasıyla şirketlerde zorunluluk haline geliyor. Bu yaklaşım, bireylerden kurumlara, hatta ulusal anlamda devletlere kadar gözlemlenebiliyor. Yakın bir gelecekteyse her pozisyonun yeşil yakalı olacağı öngörülüyor. İşte öncü şirketlerde CHRO’ların ‘yeşil yakalı’ yaklaşımı.

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur:
“YEŞİL YAKALI SAYIMIZ ARTIYOR”
Yeşil yakalılarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Ben de şirketimizin Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi’nde aldığım görev itibarıyla bunlardan biriyim.

Pegasus Hava Yolları’nda çalışanlarımızı beyaz veya mavi yaka veya son dönemde popüler hale gelen metal yaka gibi tariflerle sınıflandırmıyoruz. Aslında havacılığa özgü olarak bu tanımlar bizde tam karşılığını bulmuyor. Dolayısıyla “yeşil yaka” için de rol bazlı bir tarif söylemem zor. Fakat yeşil yakalılarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu arada ben de şirketimizin Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi’nde aldığım görev itibarıyla bunlardan biriyim.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ROLLERİ YETKİNLİĞE DÖNÜŞECEK

Şirketimizde “Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek” söylemiyle geçtiğimiz yıl kapsamlı bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturma çalışmasını şirket stratejimizin ana bir bileşeni olarak hayata geçirdik. Bugün sayısı 80’in üzerinde olan ve şirketimizin farklı birimlerinde görev yapan arkadaşlarımız, gönüllü olarak sürdürülebilirlik stratejimize katkı sağlıyor. Bunu yaparken, yaptığımız işi daha anlamlı hale getirmenin verdiği tatminin dışında, şirketimizi bütünsel olarak daha iyi tanıyıp analiz edebildiklerini ve bu becerinin onlara kendi işlerinde ayrı bir yetkinlik kazandırdığını düşünüyorum. Sürdürülebilirlikle bağlantılı rollerin belirli meslek ve çalışma gruplarıyla sınırlı kalmayacağını ve tüm organizasyonu yatay boyutta kapsayacak şekilde genişleyen bir yetkinliğe dönüşeceğini düşünüyorum.

80’DEN FAZLA YEŞİL YAKALI

Yeşil yakalı olarak çevre ve İSG departmanımızda görevli çevre mühendislerimiz ve sürdürülebilirlik direktörümüz bu konuda ilk akla gelen kişiler. Aslında bu da yukarıdaki açıklamam için güzel bir örnek. Bizim sürdürülebilirlik direktörümüz bir hukukçu ve aynı zamanda şirketimizin Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyor. Sürdürülebilirlik çalışma gruplarımızda gruplara liderlik eden yönetici arkadaşlarım insan kaynakları, marka yönetimi, sigorta ve risk yönetimi, operasyonel performans ve navigasyon, çevre ve İSG gibi farklı fonksiyonlardan geliyorlar. Farklı eğitim, formasyon ve iş tecrübesinden gelen 80’in üzerinde çalışanımız Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzu oluşturuyor.

“ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞMASINA DESTEK VERİYORUZ”
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKİBİ Daha önce bu boyutta örneği olmayan bir çalışma ortamının oluşmasına destek veriyoruz ve bu imkanı sürdürülebilirlik ekibimize sağlıyoruz. Bireysel ve grup eğitimleriyle kişileri ilgi gösterdikleri alanda daha yetkin hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz.
KÜLTÜR AKTARIMI İşe alım safhasında şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı ve hedeflerini sürecin bütünleyici bir parçası haline getiriyoruz ve tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza ve hatta üniversite öğrencilerine şirketimizdeki sürdürülebilirlik kültürünü doğru bir şekilde aktarmaya gayret ediyoruz.
ÇALIŞAN DENEYİMİ Sürdürülebilirlik ve insan kaynakları olarak yürüttüğümüz eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık projemiz “Harmoni” arasında birbirini besleyen ve birbirinden güç alan çok verimli ve olumlu bir ilişki var. Bu alandaki çalışmalarımızın önümüzdeki dönemde çalışan deneyiminde daha büyük etkisi olabileceğini düşünüyoruz.Uludağ Enerji Grup İK Direktörü Cengiz Işık
“YEŞİL ROLLERLE OLUMLU DÖNÜŞÜM YARATACAĞIZ”
Önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilirlik danışmanları, yeşil enerji uzmanları, yeşil iş stratejisti, yeşil ürün tasarımcıları gibi rollerle sürdürülebilirlik çalışmalarımızda olumlu dönüşümler yaratacağımıza inanıyorum.

Sürdürülebilirlik, artık hayatımızın her alanında aktif bir rol oynuyor. Dolayısıyla iş dünyasında da önemi gün geçtikçe artıyor. İşletmelerin, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirme noktasında yeşil yakalı rollerle başarıya ulaşacağını düşünüyorum.

YEŞİL YAKALI ROLLERİ ANLAMALIYIZ

Biz insan kaynakları departmanı olarak yeşil yakalı rollerin önemini anlamalı ve organizasyon süreçlerine dahil etmek için çalışmalıyız. Önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilirlik danışmanları, yeşil enerji uzmanları, yeşil iş stratejisti, yeşil ürün tasarımcıları gibi rollerle sürdürülebilirlik çalışmalarımızda olumlu dönüşümler yaratacağımıza inanıyorum.

YEŞİL DÖNÜŞÜM İTİCİ GÜCÜMÜZ

Uludağ Enerji olarak, yeşil dönüşümü itici güç olarak kullanıyoruz. Dünyanın hızla değişen dinamiklerine, yaşadığımız çevreye fayda yaratma sorumluluğumuzla Uludağ Enerji Grubu bünyesinde yapılandırdığımız sürdürülebilirlik ekibimizle çalışmalarımızı kısa, orta ve uzun vadede planlıyoruz. Her bir yeni güne, doğamıza ve toplumuza azami fayda sağlama hedefiyle uyanıyoruz.

“TÜM ÇALIŞANLAR YEŞİL YAKALI VİZYONUNA SAHİP OLMALI”
HERKESİN GÖREVİ Hedefimiz doğayı ve toplumu koruma misyonunu sadece sürdürülebilirlik ekiplerinin görevi kapsamında tutmayıp tüm çalışma arkadaşlarımızın bir yeşil yakalı vizyonuyla hayatlarını sürdürmelerine ön ayak olmak, gelecek nesillere rol model olmaları ve onlara güzel yarınlar bırakabilmelerini sağlamak.
“ROL MODEL OLACAĞIZ” Uludağ Enerji İK ekibi olarak yeşil dönüşümü destekleyecek doğa dostu ve toplumsal dayanışmayı artıracak projelere her geçen gün daha fazla katkı sağlayacağız. Rol model olacak bir kurum olma yolunda ilerlemek temel hedeflerimizden biri.

SIgnIfy Türkiye ve Batı Afrika İK Direktörü Benay Koz
“İNSANA LAYIK İŞLER OLACAK”
İşsizlik sorununa çeşitli çözümler aranıyor. Bu çözümlerden biri, gelecekte düşük karbon ekonomisinin temelini oluşturacağı düşünülen "yeşil yakalılar" adını verdiğimiz iş gücünün ortaya çıkması olacak.

Dünya şu anda ekonomik ve ekolojik bir krizle karşı karşıya ve bu krizin uzun bir süre devam edeceği görünüyor. Bu süreçte iş dünyasında farklı gelişmelere tanık oluyoruz, özellikle de işsizlik sorununa çeşitli çözümler aranıyor. Bu çözümlerden biri, gelecekte düşük karbon ekonomisinin temelini oluşturacağı düşünülen "yeşil yakalılar" adını verdiğimiz iş gücünün ortaya çıkması olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI ETKİLİ

ABD'de 2006 yılında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde yaklaşık 8,5 milyon kişi çalışıyordu ve 2030 yılına gelindiğinde bu sayının 40 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yeşil işlerin büyümesinde verimlilik kadar önemli bir faktör de iklim değişikliği etkilerini azaltmak. Bu, sürdürülebilir istihdam ve kapsayıcı büyüme anlayışıyla dünya ekonomisine katkı sağlamak anlamına geliyor. Karbon bağımlılığını azaltmak ve ekosistemi korumak temel hedeflerken, yeşil yakalı istihdamının artırılması gerekiyor. Yeşil işler özellikle belirli sektörlerde yoğunlaşmış olsa da farklı sektörlerde de yaygınlaşmalı. Bu amaçla, farkındalığın artırılması, araştırmaların yapılması, verilerin daha geniş bir kesime ulaştırılması ve gündemde daha fazla yer alması gerekiyor.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye'deki çalışma çağındaki nüfusun her yıl 800 binden fazla arttığını düşündüğümüzde, bu iş alanlarının ülkemiz için son derece kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. UNEP ve ILO tarafından hazırlanan Yeşil İşler Raporu'na göre, yeşil işlerin sadece çevreye değil, aynı zamanda işçi haklarına, iş sağlığına ve güvenliğine önem veren, insana layık işler olması bekleniyor. Bu işler aynı zamanda iyi kariyer fırsatları sunmalı. Rapor, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomiye küresel bir geçişin, ekonominin birçok sektöründe çok sayıda yeşil yaka istihdamı yaratabileceğini öngörüyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİYE HİZMET EDİYORUZ”
“ÜÇ YIL ÖNCE KARBON NÖTR OLDUK” Signify olarak, şu an için yeşil yaka olarak tanımlanan özel görevlerimiz olmasa da iş faaliyetlerimiz zaten sürdürülebilir ekonomiye hizmet ediyor. Tam 3 yıl önce karbon nötr olmayı başardık ve rotamızı uzun zaman önce bu yöne çevirdik.
“YEŞİL YAKA İŞLERİ TANIMLAYACAĞIZ” Gelecekteyse, birçok organizasyon ve sektör gibi şirket içinde yeşil yaka işleri tanımlayarak görevler belirleyebiliriz. Bununla birlikte, COP26 kapsamında, iklim eylemleri için gereken sektör liderliğini üstlenmeye hazırız.
DAHA ESNEK Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla daha esnek ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın bu bilinci sürdürmelerini teşvik ediyoruz ve hedeflerine sadık kalmalarını önemsiyoruz.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş
“ENERJİ SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAĞIZ”
Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki kadın istihdamının artırılmasını desteklemeye devam ediyor.


Borusan Grubu şirketlerimizden Borusan EnBW Enerji, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla başladığı “Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü” projesinin ikinci dönemini tamamladı. Borusan EnBW Enerji, programla birlikte mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan 15-18 yaş arasındaki kız öğrencilerin ‘yenilenebilir enerji’ sektörüne ilgisini artırmak ve onlara liderlik eğitimi ve mentorluk desteği sunarak kariyer yolunda desteklemeyi amaçlıyor.

YEŞİL YAKANIN YENİ GÜCÜ

Borusan EnBW Enerji, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için çeşitlilik ve kapsayıcılık projelerine devam ediyor. Sektörün artan istihdam ihtiyacını karşılarken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek bir alternatif oluşturulması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesinin 2. fazını tamamlayan Borusan EnBW Enerji, Aydın Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

FARKINDALIK, GELİŞİM, TUTUNDURMA

Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesi farkındalık, gelişim desteği ve sektörde tutundurma desteklerini içeren 3 ana aşamadan oluşuyor. Farkındalık aşamasında iklim ve enerji krizi, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi temel kavramlar aktarılırken, sektörün sunduğu iş olanakları tanıtılıyor. Farkındalık aşamasında yenilenebilir enerji tesis saha gezileriyle öğrenciler, özellikle işletme ve bakım teknisyeni rollerinin çalışma düzenini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. 2022 yılında İzmir Fuatres Rüzgar Enerji Santrali gezisi Aydın Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile gerçekleştirilen saha gezisi 2023’te Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kırklareli Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali’ne yapıldı.

“LİDERLİK VE MENTORLUKLA DESTEKLİYORUZ”
DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME ORTAMI Kız Öğrencilerin Enerjisi Yeşil Yakanın Yeni Gücü projesinin ikinci aşamasında eğitimin yanında gençlerin hem teknik hem sosyal becerilerini geliştirecekleri programlara odaklanan Borusan EnBW Enerji, sektördeki kavramları sadece teorik değil aynı zamanda deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir alan yaratmayı ve gençleri bu yolculukta liderlik eğitimleri ve mentorlukla desteklemeyi amaçlıyor.
EĞİTİM VERİLİYOR Programla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrenciler, kişisel liderlik eğitimleri ve mentorluk süreciyle farkındalıklarını güçlendirirken sektöre dair bilgileri ilk ağızdan deneyimleme ve rol modelleri dinleme şansı elde etti. Meslek liseleri ve birçok proje geliştirmiş konusunda uzmanlarla iş birliği yapılarak tasarlanan programda öğrencilere kaygı ve stres yönetimi (afetler ve sınav stresi), değerler, iletişim, özgeçmiş hazırlama gibi konularda destek verecek eğitimler verildi.
BORUSANLILAR İLHAM OLDU Borusan EnBW Enerji çalışanları da program içerisinde aktif rol alarak, mentorluk sürecinde bilgi ve deneyimlerini lisedeki kız öğrencilerle paylaştı, yenilenebilir enerji sektöründeki kariyer hedeflerine ilham oldular. Borusan EnBW Enerji, programı her yıl tekrarlayarak staj, burs ve istihdam olanaklarıyla da mezun olan kız öğrencilerin sektörde kalmasını teşvik ediyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler
“YETENEK KAZANIMINDA AVANTAJLIYIZ”
Global fırsatlar sayesinde Vodafone Türkiye olarak yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumdayız. Global yetenek hareketleri, ülkeler arasındaki iş birliklerini kuvvetlendirip iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılmasına destek sağlıyor.

Vodafone’da takım arkadaşlarımızın global deneyim kazanmasına önem veriyoruz. Bu yönde hayata geçirdiğimiz programlarla bu arkadaşlarımızın yurt dışında kariyer yapmasına destek oluyoruz. Özellikle Türkiye’den yurt dışına giden takım arkadaşlarımızın ülkemize ve şirketimize sağladığı en büyük avantaj temsiliyet oluyor. Bu arkadaşlarımız, temsil ettiği kültür ve gösterdiği örnek davranışlar sayesinde gerek ülkemizin gerek şirketimizin daha fazla cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Diğer yandan, bu global fırsatlar sayesinde Vodafone Türkiye olarak yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumda oluyoruz. Bu global yetenek hareketleri, ülkeler arasındaki iş birliklerini kuvvetlendirip iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılmasına büyük ölçüde destek sağlıyor.”

PROJE BAZLI ÇALIŞMA FIRSATI

Vodafone’un Grow Experience programı, International Development Program (IDP) ve Grow Projects olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu program, Vodafone çalışanlarına Avrupa Bölgesi’nde farklı pazar ve iş alanlarında belli süreyle proje bazlı çalışma imkanı sunuyor. Deneyimleyerek öğrenme, farklı bakış açıları kazanma ve ilişki geliştirme konularında önemli avantajlar sağlıyor.

ÖĞRENCİLERE GELİŞİM FIRSATI

İspanya’da başlayan ve uzun zamandır devam eden, bu yıl Türkiye, Yunanistan ve Romanya’nın da dahil olacağı Vodafone Campus Labs, üniversite öğrencilerine yönelik 12 haftalık bir gelişim programını kapsıyor. Öğrenciler, kendi takımlarını belirleyip başvuruyor ve süreç boyunca pek çok farklı disiplinde eğitim alıyor. Mentorlarıyla birlikte çalışarak geliştirdikleri fikirleri global jüriye sunma imkanı bulan öğrenciler, Vodafone Türkiye’de farklı istihdam fırsatları elde etme şansını da yakalıyor. Türkiye’de ilk defa bu yıl başlayacak programa ekim itibarıyla başvurular alınmaya başladı.

GLOBAL DENEYİM

Vodafone Türkiye’de tüm çalışanlara farklı ülkelerden kişilerle ekipler halinde çalışma imkanı sunuluyor. Bu ekipler, hedef ve iş önceliklerini gruptaki yöneticilerden alıyor ve işlerini buna göre planlıyor. Teknolojiden finans operasyonlarına, satınalmadan iç denetime kadar pek çok ekip bu düzende çalışıyor. Bu sayede hem bilgi paylaşımı ve öğrenme artıyor hem pek çok farklı kültürle çalışma imkanı sağlanıyor. Günlük akışlarında farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelen bu ekiplerin iş çıktıları hem Türkiye’ye hem farklı ülkelere hizmet ediyor. Vodafone Türkiye çalışanı olarak hayatlarına devam etseler de tamamen global bir deneyimin parçası oluyorlar.

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal
“GELECEĞİN ROLLERİ İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ”
Organizasyonlarımızı çevik dönüşüm, dijitalleşme, yeni çalışma modelleri olmak üzere birçok perspektiften ele alıyor, çalışma arkadaşlarımızı geleceğin iş yapış modelleri ve rollerine hazırlayacak alanlardaki yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru anlamayı ve farklı çözümler sunmayı her zaman odağımızda tutuyoruz. Enerjiden finansa, otomotivden perakendeye kadar 10’dan fazla sektörde, 50’den fazla ülkede, 120 bini aşkın çalışma arkadaşımızla farklı kültür ve iş yapış biçimlerini barındıran küresel bir topluluğuz. Her dört çalışma arkadaşımızdan biri dünyanın farklı ülkelerinde görev alıyor. Bu çeşitliliğe sahip bir topluluk olarak, CEO’muz Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşüm ve insan odaklı yaklaşımımızla, çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alıyor ve farklı çözümler sunmayı odağımızda tutuyoruz. Bu anlayışımız sonucunda, ülkemizin ve dünyanın en iyi işverenleri arasında uzun yıllardır başarıyla yer alıyoruz.

FARKLI PERSPEKTİFLER

Organizasyonlarımızı dijitalleşme, çevik dönüşüm, yeni çalışma modelleri, yeni roller/yetkinlikler olmak üzere farklı perspektiflerden ele alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerini, gücünü ve yaratıcılığını en iyi şekilde ortaya çıkaracak iklimi oluşturmak, sürekli gelişimlerini destekleyecek imkanlar yaratmak, onları sadece iş yaşamında değil sosyal yaşamlarında da desteklemek, daha fazla geri bildirim alabildikleri, şeffaf, eşitlikçi ve esnek bir çalışma ortamı yaratmak, elde ettiğimiz başarının en önemli kaynağı. Şirketlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlamak amacıyla farklı uygulamalar hayata geçiriyoruz.

“ÇEŞİTLİLİĞİMİZE ODAKLANDIK”
GELECEĞİN ROLLERİ Çalışma arkadaşlarımızı geleceğin iş yapış modelleri ve rollerine hazırlayacak alanlardaki yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Özetle, sahip olduğumuz çeşitliliğe odaklanıyor ve çalışma arkadaşlarımızı daima merkezde tutan bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.
“İLKLERİ SUNUYORUZ” Dünyada ve Türkiye’de birçok ‘ilki’ çalışma arkadaşlarımıza sunuyoruz ve bunu da istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. İstikrarlı yaklaşım ve insan odaklı bakış açımızın en önemli farkımız olduğunu düşünüyorum.

MEDIAMARKT Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk
“İŞ HAYATINDA DAHA FAZLA YER EDİNECEK”
Önümüzdeki dönemde yeşil yakalı roller iş hayatında mutlaka daha fazla yer edinecek. Ekoloji hukuku profesyonelleri, geri dönüşüm profesyonelleri, solar teknoloji uzmanları geleceğin yeşil yakalı rollerinden bazıları olacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeşil bir ekonomiye geçişin 2030’a kadar küresel anlamda 20 milyonun üzerinde yeni iş imkanı yaratabileceğini söylüyor. Sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte ülkemizde kimi üniversitelerde bu anlamda stratejik dersler verilmeye başlandı.

YENİ ROLLER

Önümüzdeki dönemde yeşil yakalı roller iş hayatında mutlaka daha fazla yer edinecek. Ekoloji hukuku profesyonelleri, geri dönüşüm profesyonelleri, solar teknoloji uzmanları geleceğin yeşil yakalı rollerinden bazıları diyebilirim.

TRENDLERİ İZLİYORUZ

Sürdürebilirlik kapsamında gerek globalde gerek Türkiye içerisinde birbirinden farklı projeler yürütüyoruz. Trendleri takip ederek süreçlere proaktif yaklaşıyor ve sürdürülebilirlik stratejimizi buna göre belirliyoruz. Şu an için sürdürülebilirlik stratejilerimiz üzerine çalışan bir ekibimiz var ancak farklı bir rol olarak tanımlamadık.