iK'NIN EŞiTLiKÇi POLiTiKASI

Günümüzde birçok şirket; kadınlara yönelik destekleyici işlere imza atıyor. İşe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, yönetim kurulunda kadın temsili, esnek çalışma, kapsayıcı iş gücü gibi farklı alanlarda başarılı uygulamalar hayata geçiriyor. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarının devreye alınmasına, tüm kademelerde kadın-erkek istihdam oranında eşitliğine, kadın çalışan istihdamının ve kadınlara yönelik gelişim olanaklarının artırılmasına odaklanıyor. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, ülkelerin toplumsal kalkınmasının temel unsurlarından biri. Daha çağdaş bir gelecek için çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde yapılacak öncü ve örnek çalışmalar, vazgeçilmez bir gereklilik. Peki, Türkiye'nin önde gelen şirketleri; işe alımlar ile kurum içi terfilerde "cinsiyet ve fırsat eşitliği"ni nasıl sağlıyor? Kadın çalışan oranları yüzde kaç?

ŞİRKETLERDEKİ KADIN ORANLARI (%)
Şirket    Kadın     Kadın 
    Çalışan (%)    Yönetici (%)
Anadolu Grubu    33    34
Arkas Holding    36 (Mavi Yaka Hariç)    40
Arzum Elektrikli Ev Aletleri    40    
Borusan Holding    25,2 (Ofis)    30 (İlk Seviye)
Borusan Otomotiv    27 (Otomotiv Grubu)    
Doğanlar Holding    58 (Perakende Çalışanlar)    
Esas Gayrimenkul    55    52
Esas Holding    41    42
GittiGidiyor    36    
Günsan Elektrik    45    
Hepsiburada    49,5    
Metro Türkiye    33    20
Migros Ticaret A.Ş.     40    30
Novartis İlaç    50 (Merkez Ofis)    
Orka Holding    46,2
Panasonic Life Solutions Türkiye    36    
Pegasus Hava Yolları    32,1
Samsung Electronics Türkiye    35    50
Signify Türkiye    45    50

Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer:
Kadınların iş gücüne en verimli şekilde katılımını destekliyoruz
Türkiye’nin hem en fazla kadın çalışana hem de en fazla kadın yöneticiye sahip holdinglerinden biriyiz. Tüm çalışanlarımızın kariyer fırsatlarından eşit oranda yararlanabilmeleri adına gerekli mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. 

Çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmeleri için kapsamlı eğitim programları hazırlıyoruz. Grup şirketlerimiz, sadece kendi çalışanlarımız için yaptığımız uygulamalarla değil, toplumsal boyutta geliştirdikleri projeler ve uygulamalar ile kadınların iş gücüne en verimli şekilde katılımını desteklemek için çalışıyor. Grubumuzun içinden nitelikli kadın yöneticilerin yetişmesi ve daha üst pozisyonlara gelmesi için önemli bir çaba harcıyoruz. Kadın istihdamını destekleyen dernek, organizasyon ve faaliyetlerde her fırsatta yer almaya özen gösteriyoruz. 

Signify Türkiye ve Maghreb İK Direktörü  Hande Altan:
“Cinsiyet eşitliği”nde cesaretlendirici bir yaklaşıma sahibiz
Dünyayı aydınlatmaya, ekibimizden başlamamamız gerektiğine inanıyoruz. Hem mevcut liderlerimizin hem de liderlik rolleri için aday olan genç yeteneklerimizin SIgnIfy’ın yönetim süreçlerine dahil olması yolculuğundaki gelişimi, bizim için önemli bir odak noktası.


İşe alımlarda, kısa listeye kalan 3 adaydan en az birinin kadın olması, kadın terfi yüzdesi, aynı roldeki kadın ve erkek çalışanlar arasında eşit ücretlendirmenin sağlanması, kadın çalışanların işten ayrılma oranı gibi farklı hedefler dahilinde, cinsiyet eşitliği noktasında cesaretlendirici bir yaklaşıma sahibiz. Bunu, organizasyonda pozitif ayrımcılık bağlamında negatif algılanmayak şekilde normalleştirerek ve dengeleyerek yönetiyoruz. 
Tabii ki önemli nokta da bilinçsiz önyargılarımızın farkında olmak ve onları doğru yönetebilmek. Bunun için de her seviyede çalışanlarımıza yönelik online eğitim programlarımız bulunuyor. İş gücümüzün çeşitliliğine dair de adımlar atıyoruz. Kadınlarla güçlendirilmiş bir yönetim kurulumuz var. Geçtiğimiz yıllarda 3 kadın yöneticimizi Hollanda’daki genel merkezimizde önemli rollere transfer ettik. 

Panasonic Life Solutions Türkiye İK ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu:
Kadın istihdamında pozitif bir tutum sergiliyoruz 

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, kadınların çalışma hayatında etkin, güçlü bir şekilde yer almasını ve kadın istihdamının artırılmasını son derece önemli buluyorum. Çünkü toplumsal yapının her yönde dengeli bir şekilde gelişmesinde, kadınlar büyük bir role sahip. Şirketimiz, içinde bulunduğu sektörün dinamiklerine rağmen kadın istihdamı bakımından oldukça pozitif bir tutum sergiliyor. Çalışanlarımızın yüzde 36’sı kadınlardan oluşuyor. Bu oranın, elektrik tesisat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu için çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya:
Kadınlar, sahada da en az erkekler kadar başarılı
Kadınlar artık, şirket genelinde her alanda var. Novartis İlaç’ta yönetim kurulunun yüzde 57’si, merkez ofisimizin %50’si, saha çalışanlarımızın %35’i kadınlardan oluşuyor. Bu oran her geçen gün artıyor. 

Satış Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü dahil, birçok saha pozisyonu, kadın çalışanlarımıza emanet. Bu da kadınların sahada da en az erkekler kadar başarılı olabileceğini gözler önüne seriyor. 
Kadın çalışanlarımızın; işe, kültüre ve çalışma ortamına katkılarını çok önemsiyoruz. Global ve lokal olarak üst yönetimde görev alması muhtemel kadın adaylar, her yıl düzenlenen “Organizasyonel Yetenek Toplantıları” sürecinde gözden geçiriliyor ve değerlendiriliyor. Özel tasarlanmış gelişim planları ile yetenekli kadın çalışanlarımızı bir sonraki pozisyona hazırlamak için çeşitli koçluk eğitimleri düzenliyoruz.

Orka Holding İK Eğitim Geliştirme Müdürü  Güray Kanlı:
Kadınlar, ayrımcılığa ihtiyacı olmayacak kadar güçlü

“İş’te Eşitlik” sloganı ile satış kanallarımız dahil, kadınların çalışması için projeler geliştiriyoruz. Pozisyonlarımızda kesinlikle cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Sadece kadına özel kariyer planı yaparak ayrımcılığın içinde olmayı da tercih etmiyoruz. Kadınların ayrımcılığa ihtiyacı olmayacak kadar güçlü olduklarını ve her alanda eşit ilkeler ile değer kattıklarını düşünüyoruz.

Borusan Otomotiv İK, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Paşalı Karacan:
“Erkek işi” denilen görevleri, kadınlar da etkin bir şekilde yürütebiliyor
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına süreçlerimizi iki yaklaşım ile yönettik. Özellikle “erkek işi” olarak algılanan rollere odaklanan projeler geliştirdik. Yeni işe alımlarda ve iç transferlerde kadın çalışan oranın en az  yüzde 50 olması hedefini koyduk.

“Anahtar Kadında” projemiz kapsamında, kadınlarımızı atölyelerimize davet ettik. İlk defa kadın teknisyen istihdam ederek, çeşitlilik ve farklılıkların gücüne olan inancımızı somutlaştırdık. Bir gelişim yaklaşımının da olması dolayısıyla programın sonunda arkadaşlarımızı yeni görevlerine daha hızlı hazırlıyoruz. Ayrıca, projeye destek olan erkekler de var. Bir diğer projemizde ise “Kadın Servis Danışmanı” sayısını artırarak, tüm lokasyonlarımızda bu dönüşüme öncü olmayı hedefledik. İstanbul, Ankara, Adana’da, satış sonrası rollerde pek çok kadın çalışma arkadaşımız var. “Erkek işi” diye algılanan bu görevin, kadınlarca da çok etkin bir şekilde yürütülebildiğini gösterdik. Kadın çalışan oranlarımız: Otomotiv Grubu: %27, İcra Kurulu: %50, Orta Kademe: %40, Kadın Terfi: %37.

Pegasus Hava Yolları İK Direktörü Dilara Oğur:
“Eşitlik” ve “adalet” ilkesini gözetiyoruz
Şirket politikamız ve değerlerimiz gereği, tüm uygulamalarımızda “eşitlik” ve “adalet” ilkesini ön planda tutuyoruz.

Sadece idari değil; pilot, teknisyen ve mühendis kadrolarımız da dahil, her alanda kadın çalışanlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’nın gönüllü girişimi olan “25by2025”i dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olarak, bu hedefimizi her çeyrekte gözden geçiriyoruz. UN Global Compact’in (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) üye şirketler için oluşturduğu programlardan olan “Target Gender Equality”de yerimizi alarak, üst yönetimde kadın temsili ve liderliğini artırmak istiyoruz. 

Arkas Holding İk Direktörü DR. ŞENGÜL ATALAY:
Kadınlarımız, sektörel açıdan öncü konumunda
Denizcilik, çalışma şartlarından dolayı ağırlıkla erkeklerin bulunduğu bir sektör. Buna rağmen kadın liderliğinin desteklenmesi konusunda iş dünyasında ilk adımı atan şirketlerden biriyiz ve bundan dolayı hep gurur duyduk.

Hem gemilerimizde hem lojistik zincirinde çalışan kadınlarımız, sektörel açıdan öncü konumunda. Türkiye’nin ilk kadın kaptanlarından birisi Arkas gemilerinde yetişti ve uzun yıllar filomuzda çalıştı. Kadına destek konusunda çok fazla ödülümüz var. İşe alım ve terfi politikalarımız, cinsiyet bağımsız gerçekleşiyor. Şirketin ana kurumsal değerlerinden biri olan “önce insan” felsefemiz ve hümanist kültürümüz, bu konuda özel önlem alacak bir duruma hiç zemin hazırlamadı. 

Samsung Electronics Türkiye İK Direktörü Semra Ergin:
Her zaman eşit ve adil bir yaklaşım içindeyiz
Şirketimizde cinsiyet değil, her zaman yetkinlik ön planda. Kadınların iş yaşamına katılımını da her düzeyde destekliyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcık, bizim için en önemli değerlerden...

Ülkemizde kadınların, toplumsal kaygılardan kaynaklanan faktörlerin de etkisi ile yüksek ücret istemekten kaçındığı maalesef bir gerçek. Biz; işe alım, terfi, ücret ve yan haklar politikalarımızda her zaman eşit ve adil bir yaklaşım içinde olduğumuzu taahhüt ediyoruz. Tüm İK yaklaşımlarında eşitlikçi bakış açımızı korumaya özen gösteriyoruz. İK Direktörü rolünde bir kadının yer alması, bunun güzel örneklerinden. Ekibimdeki arkadaşlarımın da 4’te 3’ü kadın.

Hepsiburada İK Direktörü Gaye Küçükkaya Kaleağası:
Kadın çalışma arkadaşlarımıza, öncelik ve destek veriyoruz

Hepsiburada olarak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların iş gücüne katılımının ve ticarette güç kazanmalarının bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Kariyer fırsatlarındaki pozitif ayrımcılık politikalarımız ile kadın çalışma arkadaşlarımıza her türlü önceliği ve desteği veriyoruz. Çok sayıda üst düzey yönetici de dahil, Hepsiburada ekibinin yarısı kadın. Yeni istihdam yaratırken de bu dengeyi kadınlar lehine daha da ileri taşımaya çalışıyoruz. Tüm yaklaşımlarımızda, konuya kadın-erkek ayrımı olmadan bakmaya, bu felsefeyi içselleştirmeye çalışıyoruz. Hepsiburada çalışanlarının yüzde 49,5’i kadın. Kadın mühendislerimizin oranı ise %35.

Esas Holding İK Direktörü Durul Selçuk:
Liyakat, ödünsüz uyguladığımız bir ilke

Esas Holding olarak liyakat, yönetsel kararları alırken ödünsüz uyguladığımız bir ilke. İşe alım ve terfi kararlarını sadece işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinlikleri göz önünde bulundurarak alıyoruz.

Esas Gayrimenkul İnsan ve Kültür Direktörü Aslı Kemal:
Benzer nitelik ve tecrübeye sahip adaylarımızda kadınları tercih ediyoruz

Günümüzde kadınların istihdama katılım oranları artıyor. Bu artışı yönetici koltuklarında, hatta yönetim kurullarında da gözlemlemek memnuniyet verici. İşe alım süreçlerimizde de, benzer nitelik ve tecrübeye sahip adaylarımızda kadınları tercih ediyoruz. Merkez ofisimizde direktörlerimizin tamamı kadın. 

GittiGidiyor CPCO (Chief People and Culture Officer) Murat Yüksel:
“Eşit işe eşit ücret” anlayışını benimsiyoruz
Kurum kültürümüz gereği, iş ilanlarının hazırlanmasından işe alım sonrası sürece kadar attığımız her adımda, cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözetiyoruz. Söylemlerin kapsayıcı olmasına ve adayları başvurudan uzaklaştırmamasına özen gösteriyoruz.

Adaylarımıza, özel hayatları ya da gelecek planlarıyla ilgili sorular sormuyoruz. Görüşme sürecinde yöneticilerimizin kısa listelerinde yer alan 3 adaydan 1’inin mutlaka kadın olması koşulumuz var. Ayrıca, çalışanlarımızın kariyerlerindeki ilerleme süreci ve ücret artışları, cinsiyetten bağımsız olarak, tamamıyla performansları baz alınarak değerlendiriliyor. “Eşit işe eşit ücret” anlayışını benimsiyoruz. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler ile eşitlik bilincini paylaşıyor ve kurum içinde farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Kadın çalışan oranımızı artırmak üzere çalışmalar yapıyoruz.

Doğanlar Holding İK Direktörü  Elif Yılmaz:
Kadın çalışanlarımızı, üst kademelerde görmek istiyoruz

Bir organizasyonda kadın ve erkek oranı ne kadar dengeliyse, başarı da o denli yükseliyor. Bu dengeyi sağlamak bize farklı bakış açıları kazandırırken, daha anlamlı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.
Özellikle üst kademelerde görmek istediğimiz kadın çalışanlarımızı, her açıdan destekliyoruz. Bunun en güzel örneği, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu’ndaki kadın oranının yüzde 50 olması. Çeşitliliği, iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyoruz. İşe alım ve terfi süreçlerinde aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve niteliğe sahip adaylarımızda pozitif ayrımcılığı göz önünde bulunduruyoruz. Yönetici pozisyonlarında danışmanlık şirketleriyle yaptığımız dış aday havuzu değerlendirmelerimizde cinsiyet eşitliğini “ön koşul” olarak bildiriyoruz. Perakende çalışanlarımızın %58’i, mavi yakalıların %14’ü, beyaz yakalıların %41’i kadın. Grubun genelindeki oran ise %27. 

Arzum İK Genel Müdür Yardımcısı  Didem Oral:
Kadınların farklı bakış açılarına çok güveniyoruz

Toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız. Kadınların farklı bakış açılarına, stratejik değerlendirmelerine çok güveniyoruz. Her konuda onların da kendi değerlerinin farkında olmasını istiyoruz ve bunun için de büyük çaba harcıyoruz. İşe alım ve terfi süreçlerinde belirlediğimiz kadın-erkek başvuru, terfi, müdür ve müdür olmayan kadın-erkek, gelişim yatırımı yapılan kadın-erkek sayıları gibi metrikler ile cinsiyet eşitliğini takip ediyoruz. Kadın çalışan sayımızı artırmaya çalışırken, ilgili role en doğru kişiyi atamak hedefimize de bağlı kalıyoruz.

Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan:
Kadınlara cesaret veriyoruz

Günsan açısından, erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektörde, kadınların da var olabileceğini göstermek çok önemli. Kadın çalışan sayımızın yüzde 45’e ulaşması, bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınlara cesaret veriyor. “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ile çalışmak ve kendi ekonomisini yaratmak isteyen kadınları eğitim vererek elektrikçi ustası olarak uzmanlaştırıyoruz. Kadın istihdamının değer gördüğü bir anlayışı şirket kültürü olarak benimseyen Günsan çatısı altında bulunduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kadınlara ilham kaynağı olmak, fırsat eşitliğinde rol model olmayı üstlenmek ve kadınların sesini duyurmak, Günsan’ın en büyük artıları arasında.

Borusan Holding İK ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş:
Kadın ve erkeğin yan yana olduğu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz

Borusan olarak, kadın ve erkeğin yan yana olduğu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Terfiden maaşa, yan haklardan liderliğe dek her alanda, eşitliği amaçlıyoruz. “Borusan Eşittir” platformu da bu amaca hizmet ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kalıp yargıların önüne geçebilmek adına ilk adımı, işe alım sürecinde atıyoruz. Bu kapsamdaki hedef, 2023 yılına kadar ofis çalışanlarına yönelik yüzde 40; fabrika, saha ve atölyedekiler için %20 “kadın işe alım oranı” olarak belirlendi. 
Kadın çalışan oranımız grup genelinde %16,7, ofis çalışanlarında %25,2. İlk seviye yönetim kademesinde %30, orta seviye yönetimde %23, üst yönetim seviyesinde %24,1 oranına ulaştık.

Metro Türkiye İK Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay:
Sektörde örnek teşkil ediyoruz
İstihdam politikalarımız sayesinde, Metro Türkiye’de her üç 3 çalışanımızdan birisi kadın. 2020 yılı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.400’e yaklaştı.

Geçtiğimiz yıl, merkez ofis ekibimize katılan yeni çalışanlarımızdaki kadın oranı yüzde 60. Yönetim pozisyonlarında görev alan kadın çalışanlarımızın oranını da %20’den, 2025 yılına kadar %25’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerimizin 3‘ü kadın. Dünya ve Türkiye ortalamasının üstünde olan %60’lık üst düzey kadın yönetici oranımız ile sektörde de örnek teşkil ediyoruz. Gururla belirtmek isterim ki, “yönetim kurulunda kadın üye oranı en yüksek 10 şirket” ve “kadın dostu 100 şirket” arasındayız. 2018 yılında, kadın çalışanlarımızın yetenek gelişimini desteklemek için “Women in Leadership Program”ı hayata geçirdik.

Migros Ticaret A.Ş. İK ve Endüstri İlişkileri GMY. Olcay Yılmaz Nomak:
Tüm çalışanlarımıza ayrım yapmadan kariyer fırsatları sunuyoruz
Fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, tüm çalışanlarımıza ayrım yapmadan kariyer fırsatları sunuyoruz. Her mağazamızda en az bir kadın yöneticimizin olması için çalışıyoruz.

Migros organizasyon mimarisinde her görev için ihtiyaç duyulan yetkinlikler, detaylıca tanımlı. Yetenek kazanımından terfiye kadar tüm süreçleri sistematik, adil ve objektif bir şekilde yürütüyoruz. Çalışanlarımızın kariyer planlamalarını cinsiyet ayrımı yapmadan, mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak, ayrıntılı çalışmalarla gerçekleştiriyoruz. Yüzde 30 ile sektörümüzün hayli üzerinde olan kadın yönetici oranımızı, 2027’ye kadar %35’e çıkarmayı hedefliyoruz. İcra Başkanlığımıza bağlı üst yöneticilerin ise %27’si kadın.