İLETİŞİMCİLERİN İTİBAR RİSKİNİ AZALTMA PLANI

Bugün şirketler, marka ve itibar riski taşıyan kriz durumlarını yönetemediklerinde yıllar içinde elde ettikleri kazanımlarını bir çırpıda kaybedebiliyor. İş dünyasının başarılı ismi Warren Buffet'ın da dediği gibi "İtibar kazanmak 20 yıl sürer, kaybetmekse 5 dakika!" Kurumsal iletişim liderleri krizlere ve risklere karşı her zaman hazırlıklı olmalı, riskleri erken tespit edip ölçmeli, iletişim ve paydaş araştırmalarından yararlanmalı, sürekli ve etkin bir çalışma izleyerek risk yönetimini şirket içi bir kültür olarak benimsemeli ve uygulatmalı. Peki kurumsal iletişim liderleri itibar risklerini nasıl tespit ediyor? Bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için neler yapıyorlar? İtibar riskini doğru yöneten kurumsal iletişim liderleri anlattı.

ETİK İTİBARIN NERESİNDE?

Etik ve itibar... Tılsımlı iki sözcük. Hani derler ya akan suları durduracak türden. Etle tırnak gibi birbirine yapışık bu kavramlar toplumsal yaşamın her döneminde birbirlerinin omzuna yaslanarak özgül ağırlıklarından taviz vermeme mücadelesi vermişler. O yüzden etik ve adil olmak, itibarın ana girdisi olarak tanımlanıyor. Şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik etik ve adil olunduğu sürece anlam kazanıyor. Yani etik ve adil olduğu şüpheli bir durum karşısında maksimum şeffaflık veya sorumluluk alınmasının çıktısı "itibar" olmayabiliyor. Aynı şey hesap verebilirlik için de geçerli. Nitekim hesap verebilirlik adına bağımsız denetimler yaptırmak, raporlar üretmek, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısını artırmak ve benzeri uygulamalar başlangıç noktasında etik ve adil durumu varsa anlamlı. Aksi takdirde dekoratif obje olmanın ötesinde değil.

‘Ne etiktir ya da ne etik değildir?’ sorusunun binlerce yıl zaten cevabı bulunamamış. Ama vicdanla ilişkili bir kavram olduğu konusunda herkes hemfikir. O zaman, yasaların, yönetmeliklerin, resmi talimatların çok üzerinde bir davranış kodu olduğu noktasında buluşabiliriz. Sonuç olarak, itibarla ilgili bir beklentimiz varsa başlangıç noktasının etik olması gerektiğini hatırlatalım.

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü YUSUF ZİYA YÜCE:
“İTİBAR RİSKİ HER AN KAPIYI ÇALABİLİR”
İtibar yönetimine dair atılacak ilk adım bu riskin her an kapımızı çalabileceğini aklımızda bulundurmak. Ardından hangi alanlarda itibar riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi, gerçekleşme olasılığını ve ne derece etki yaratacağını belirlememiz gerekiyor.

İtibar yönetimi pek çok kurum gibi bizim için de önem teşkil ediyor. İtibar riskleri iş modelinden çalışan ilişkilerine ve toplumsal konulara yaklaşım tarzına kadar birçok kritik konuyu kapsıyor. Ancak etik olmayan biçimde iş yapmaya çalışmak, hizmet kalitesi, çalışanların olumsuz şirket deneyimleri gibi konuların itibar riskini tespit etmede belirleyici faktörler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla detaylı ve titizlikle ele alındığı takdirde sürecin başarıyla yönetileceğine inanıyorum. Biz de Uludağ Enerji olarak hem kurum içi hem operasyonel çalışmalarımızı, itibar riskini minimum seviyeye indirecek önlemler alarak yürütüyoruz.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILI İLAN ETTİK”

Aslında itibar yönetimine dair atılacak ilk adım bu riskin her an kapımızı çalabileceğini aklımızda bulundurmak. Ardından hangi alanlarda itibar riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi, gerçekleşme olasılığını ve ne derece etki yaratacağını belirlememiz gerekiyor. Şirket itibarına neyin zarar vereceğini tespit ettikten sonra tüm iş akışımızı bu riskleri ortadan kaldırmaya yönelik planlamalıyız. Çalışan ilişkilerinin itibar riskine yol açabileceğini düşündüğümden bahsettim. Bu konuya 2023’ü İş Sağlığı ve Güvenliği Yılı ilan etmemiz örneğini verebilirim. İş Sağlığı ve Güvenliği hem çalışma arkadaşlarımızın şirket deneyimi hem sağlığı açısından riske yol açabilecek bir konu. Biz de bu nedenle 2023’ü İş Sağlığı ve Güvenliği Yılı ilan ederek çalışma arkadaşlarımızın iş ortamlarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Onlar kendilerini daha güvende hissederek çalıştıklarında iş verimliliği de kendiliğinden artmış oluyor. Böylece hem kurum içindeki çalışan deneyimini hem hizmet kalitesini eş zamanlı olarak iyileştirebiliyoruz. Dolayısıyla itibar riskimizi de olabildiğince azaltmış bulunuyoruz. İtibar risklerini azaltmak için aslında elinizde var olan en büyük güç hareket kabiliyeti yüksek, yetişmiş iletişim ekibidir.

LİDER İLETİŞİMİ VE BASIN İLİŞKİLERİ

İtibar yönetimine dair süreci kurumsal iletişim direktörlüğü olarak biz yürütüyoruz. İlk olarak birebir görüşmeler veya anket yoluyla çalışanlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini analiz ediyoruz. Sonrasında elde ettiğimiz geri bildirimlerle hangi alanlarda ne tür iyileştirmeler yapacağımızı tespit ediyoruz. Bu iyileştirme çalışmalarına yönelik doğru stratejiyi oluşturarak ve tabii ki kontrolü elden bırakmadan koordineli şekilde iş takibini sürdürüyoruz. İtibar yönetiminde dikkat ettiğimiz iki önemli husus lider iletişimi ve basın ilişkileri stratejimizdir.

Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü YUSUF EKİ:
“RİSK TESPİTİ İÇİN TEMASI CANLI TUTUYORUZ”
Kurumsal iletişim kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iletişim çalışmalarında hem holding itibarımızı hem paydaş itibarımızı korumaya yönelik iletişim süreçlerimizi 360 derece vizyonuyla sürdürüyoruz.

İtibar yönetiminin global iş süreçleri kapsamındaki rolü gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şirketlerin; müşteri, yatırımcı ve iş ortağı gibi insan odaklı bir matrisin kesişim kümesinde yer alan itibar kavramını ve oluşturabileceği riskleri iyi analiz etmesi gerekiyor. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çevreye ve insana saygılı bir anlayışla şeffaf, hesap verebilir bir stratejiyle çalışmalar yürütüyoruz.

ERKEN RİSK TESPİTİ

Planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz projelerimize çok katmanlı anlayışla, proaktif sürdürülebilir bir boyut kazandırıyoruz. Bu kapsamda da risk unsuru oluşturabilecek tüm durumlarda riski erken tespit edebilmek adına öngörülü ve detaycı bir yaklaşımla durum analizi çıkarıyoruz. Çıktıları tüm paydaşlarımız nezdinde ele alıyor, yol haritamızı oluşturuyoruz. Daha sonra itibara etki edecek alanlar için kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde adımlar atıyoruz. Kurumsal iletişim kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iletişim çalışmalarında hem holding itibarımızı hem paydaş itibarımızı korumaya yönelik iletişim süreçlerimi 360 derece vizyonuyla sürdürüyoruz.

“YALIN VE ŞEFFAF MESAJ”

Mesajlarımızı şeffaf bir iletişim stratejisi kurgusuyla ve yalın olarak vermeye çalışıyoruz. Öte yandan sosyal sorumluluk paydası altında, değer üretecek projeler gerçekleştirerek toplum faydasını gözettiğimizi somut örneklerle ortaya koyarak destekliyoruz. Ticari faaliyetlerimizin anlatımında, finans yönetimimizde, tedarikçilerle geliştirdiğimiz ilişkilerde, iştirak ve işletmelerimizin olduğu bölgelerdeki vatandaşlarımızla kurduğumuz iletişimle kültür ve değerler düzleminde uyumlu olmayı önemsiyoruz.

Halihazırda yürüttüğümüz sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk temelli çalışmalarımızı periyodik olarak gözden geçiriyor ve daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz.. Daha kapsamlı değerlendirmelerle geleceğe yönelik fikir ve projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.

DİSİPLİNLER ARASI ANLAYIŞ

Holding yapımızda yenilenebilir enerjiden gıdaya, elektrik dağıtımından girişim sermayesine farklı alanlarda proaktif sürdürülebilir bakış açımızla odaklandığımız birçok sektör yer alıyor. Bünyemizdeki bu çeşitlilik, kurumsal iletişimde farklı dinamiklerle iletişim süreçleri yürütmemiz için bize fırsat sunuyor. Disiplinler arası bir anlayışla yürüttüğümüz bu çalışmaları gerçekleştirirken, kurumsal itibarın yükseltilmesine katkı sunacak söylemler ve projelerle çalışmalarımızı renklendiriyoruz. Diğer taraftan kurumsal iletişim ekibimizle sosyal sorumluluk, iç iletişim, pazarlama ve medya çalışmalarımızı harmoni halinde yürütmeye gayret ediyoruz. Risklerin ve krizlerin erken tespitini sağlamak için ilgili iş birimleriyle teması canlı tutuyoruz. Haftalık ve aylık raporlarla desteklediğimiz tüm iletişim faaliyetlerimizin çıktıları üzerinden markalarımıza sunduğumuz katkıları analiz etmeye gayret ediyoruz.

SabancıDx Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü NECDET ÇALIŞKAN:
ETKİLİ İTİBAR YÖNETİMİ İÇİN PROAKTİF VE REAKTİF ADIMLAR
Potansiyel itibar risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkin risk yönetimi, şeffaflık, iyi yönetişim, sorumluluk, müşteri ve çalışan memnuniyeti, kaliteli ürün ve hizmetler ve iletişim planı stratejimizin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

SabancıDx, Sabancı Holding iştiraki olarak dijital teknolojiler alanında faaliyet gösteren bir portföy teknoloji şirketi. Yıllardır Türkiye’nin en itibarlı şirketleri arasında yer alan Sabancı Holding’in topluluk şirketlerinden biri olarak etik ve itibar konusuna büyük önem veriyor, grup vizyonumuz doğrultusunda, tüm faaliyetlerimiz kapsamında bu konuda titizlikle çalışıyoruz.

RİSK YÖNETİM PLANI

SabancıDx olarak pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerimizi belirlerken, marka itibarımızı sürdürmek ve yükseltmek adına gerekli taktikleri hayata geçirirken, etkili bir itibar yönetimi için proaktif ve reaktif adımların kombinasyonuna odaklanıyoruz. Potansiyel itibar risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkin risk yönetimi, şeffaflık, iyi yönetişim, sorumluluk, müşteri ve çalışan memnuniyeti, kaliteli ürün ve hizmetler ve iletişim planı stratejimizin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bu noktada itibarı etkileyen potansiyel bir kriz durumunda nasıl hareket edileceğini ve riskleri minimize etmek için atılacak proaktif adımları içeren etkin risk yönetimi planının altını özellikle çizmek isterim.

AYRINTILI ANALİZ

Marka yönetimi ve kurumsal itibarımızı, riskler, fırsatlar, etki ve olasılıklar gibi temel başlıklar altında yaptığımız ayrıntılı analizlerle periyodik olarak takip ediyoruz. Bu analizleri şirketimizin genelini kapsayan ürün ve hizmetler kırılımında sürekli olarak gerçekleştirip, gerekli güncellemeleri yaparken; bu adımları ve atılan adımlar sonucu elde edilen çıktıları, tüm olası risk faktörlerini de dikkate alarak hem iç hem dış denetim süreçlerine ve raporlamalarına tabi tutuyoruz. Marka itibarımızı, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanı olarak iş etki analizi, risk envanteri, varlık envanteri gibi başlıklar altında ilgili iş birimlerimizle koordine olarak yaptığımız etkin çalışmalarla yönetiyoruz.

Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü YUSUF EKİ:
“RİSK TESPİTİ İÇİN TEMASI CANLI TUTUYORUZ”
Kurumsal iletişim kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iletişim çalışmalarında hem holding itibarımızı hem paydaş itibarımızı korumaya yönelik iletişim süreçlerimizi 360 derece vizyonuyla sürdürüyoruz.

İtibar yönetiminin global iş süreçleri kapsamındaki rolü gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şirketlerin; müşteri, yatırımcı ve iş ortağı gibi insan odaklı bir matrisin kesişim kümesinde yer alan itibar kavramını ve oluşturabileceği riskleri iyi analiz etmesi gerekiyor. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çevreye ve insana saygılı bir anlayışla şeffaf, hesap verebilir bir stratejiyle çalışmalar yürütüyoruz.

ERKEN RİSK TESPİTİ

Planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz projelerimize çok katmanlı anlayışla, proaktif sürdürülebilir bir boyut kazandırıyoruz. Bu kapsamda da risk unsuru oluşturabilecek tüm durumlarda riski erken tespit edebilmek adına öngörülü ve detaycı bir yaklaşımla durum analizi çıkarıyoruz. Çıktıları tüm paydaşlarımız nezdinde ele alıyor, yol haritamızı oluşturuyoruz. Daha sonra itibara etki edecek alanlar için kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde adımlar atıyoruz. Kurumsal iletişim kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm iletişim çalışmalarında hem holding itibarımızı hem paydaş itibarımızı korumaya yönelik iletişim süreçlerimi 360 derece vizyonuyla sürdürüyoruz.

“YALIN VE ŞEFFAF MESAJ”

Mesajlarımızı şeffaf bir iletişim stratejisi kurgusuyla ve yalın olarak vermeye çalışıyoruz. Öte yandan sosyal sorumluluk paydası altında, değer üretecek projeler gerçekleştirerek toplum faydasını gözettiğimizi somut örneklerle ortaya koyarak destekliyoruz. Ticari faaliyetlerimizin anlatımında, finans yönetimimizde, tedarikçilerle geliştirdiğimiz ilişkilerde, iştirak ve işletmelerimizin olduğu bölgelerdeki vatandaşlarımızla kurduğumuz iletişimle kültür ve değerler düzleminde uyumlu olmayı önemsiyoruz.

Halihazırda yürüttüğümüz sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk temelli çalışmalarımızı periyodik olarak gözden geçiriyor ve daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz.. Daha kapsamlı değerlendirmelerle geleceğe yönelik fikir ve projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.

DİSİPLİNLER ARASI ANLAYIŞ

Holding yapımızda yenilenebilir enerjiden gıdaya, elektrik dağıtımından girişim sermayesine farklı alanlarda proaktif sürdürülebilir bakış açımızla odaklandığımız birçok sektör yer alıyor. Bünyemizdeki bu çeşitlilik, kurumsal iletişimde farklı dinamiklerle iletişim süreçleri yürütmemiz için bize fırsat sunuyor. Disiplinler arası bir anlayışla yürüttüğümüz bu çalışmaları gerçekleştirirken, kurumsal itibarın yükseltilmesine katkı sunacak söylemler ve projelerle çalışmalarımızı renklendiriyoruz. Diğer taraftan kurumsal iletişim ekibimizle sosyal sorumluluk, iç iletişim, pazarlama ve medya çalışmalarımızı harmoni halinde yürütmeye gayret ediyoruz. Risklerin ve krizlerin erken tespitini sağlamak için ilgili iş birimleriyle teması canlı tutuyoruz. Haftalık ve aylık raporlarla desteklediğimiz tüm iletişim faaliyetlerimizin çıktıları üzerinden markalarımıza sunduğumuz katkıları analiz etmeye gayret ediyoruz.

SIgnIfy Orta Doğu Türkiye ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü  EBRU ERTAN BİLGE:
“DÜRÜST İLETİŞİMİ BENİMSEDİK”
İtibar yönetiminde risk yönetimi ekibimizle koordine bir şekilde ilerliyoruz. Kurum genelinde risk yönetim süreçleri tüm şirket faaliyetlerine entegre ve koordineli bir şekilde yapılıyor. Bu kapsamda iletişim departmanımızla beraber iç iletişim çalışmalarımıza da ayrı bir önem gösteriyoruz.

İtibarın, sadece ürün veya hizmet kalitesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda performansı ve faaliyetleri de içerdiğini çok iyi kavramış bir ekibiz. Risk yönetim stratejimizi belirledik ve çalışma ortamımızı da bu stratejiye uygun olarak düzenledik. Rekabet çevresi, dış paydaşlar, şirket kültürünü göz önünde bulundurarak kaynakların ve risklerin belirlenip, analiz edilip ölçeklendirilmesinin de çok mühim olduğunun bilincindeyiz.

“ÇÖZÜM ODAKLIYIZ”

130 yıldır dünyada, 90 yılı aşkın süredir de Türkiye’de faaliyet gösteren çok köklü bir geçmişe sahip genç bir şirket olarak, müşterilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizim en önemli önceliğimiz. Tüm iş süreçlerimizde geri bildirimleri dikkate alarak, etkin ve hızlı bir şekilde sorun çözmeye odaklı bir ekibimiz var. Signify olarak uzman arkadaşlarımdan yönetim takımına kadar, tüm çalışma arkadaşlarım şirketimizi daha iyi bir seviyeye taşımak amacıyla görevlerini yerine getiriyor. Hem iç ve dış paydaşlarımıza hem müşterilerimize ve medyaya karşı daima dürüst bir iletişimi benimsedik. Yıllardır da sorumluluklarımızı bu bilinçle yürütüyoruz.

“RİSK YÖNETİMİYLE KOORDİNEYİZ”

Tüm çalışmalarımızda odağımıza insanı aldığımız için çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru ve gelişimleri de bizim için çok önemli. Kurduğumuz bu yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmış olması müşteri memnuniyetine de yansıyor. İtibar yönetiminde risk yönetimi ekibimizle koordine bir şekilde ilerliyoruz. Uzman ekipler bize hizmet veriyor. Kurum genelinde risk yönetim süreçleri tüm şirket faaliyetlerine entegre ve koordineli bir şekilde yapılıyor. Bu kapsamda iletişim departmanımızla beraber iç iletişim çalışmalarımıza da ayrı bir önem gösteriyoruz.

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. OĞUZCAN BÜLBÜL:
“AMACIMIZ DEĞER YARATMAK”
111 yıllık köklü geçmişimizin ve 21 yıldır Türk ilaç sektörüne liderlik etmenin sorumluluğuyla, daha az kaynak kullanarak daha fazla değer yaratma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Stratejimizin çevre başlığındaki en önemli hedefi 2030’da karbon nötr bir şirket olmak. Bu doğrultuda yaşadığımız çevre üzerindeki etkimizi minimuma indirmek ve daha iyi bir gelecek için inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseni etrafında konumlandırdığımız çok sayıda proje hayata geçiriyoruz.

HEDEF DÖNGÜSELLİK

‘Green Harmonization’ projemizin ikinci fazı olan ‘Switch’ (Değiştir) kapsamında daha az karbon emisyonuna neden olan biyobozunur polimer içerikli ambalajlara geçmeyi hedefliyoruz. Projemizin ‘Recycle’ (Geri Dönüştür) olarak adlandırdığımız ve hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan üçüncü fazındaysa biyobozunur ambalajlara sahip hale gelen ürünlerimizin bertaraf edilmesi aşamasında ekonomiye geri kazandırılması ve kısmi de olsa ilaç sektöründe bir döngüsellik yaratılması hedefleniyor.

111 yıllık köklü geçmişimizin ve 21 yıldır Türk ilaç sektörüne liderlik etmenin sorumluluğuyla, daha az kaynak kullanarak daha fazla değer yaratma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, global olarak yaşanan yeşil dönüşüm sürecinin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü ARDA ÖZTAŞKIN:
“Topluma değer katanlar rakiplerinden ayrılıyor”
Kurumsal itibarla iş sonuçlarının arasındaki bağın farkındayız. Bu doğrultuda itibar yönetimi, en öncelikli konularımızdan birisi. Bununla birlikte paydaşlarımız için değer yaratmayı ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almayı itibarın önemli bir parçası olarak görüyoruz.

İtibarın doğru yönetilmesi noktasında en önemli araçlardan biri kuşkusuz iletişim faaliyetleri. Günümüz dünyasında dijitalleşmenin de etkisiyle birlikte ortaya çıkan bilgi kirliliğinin içerisinde doğru bilgiyi tespit etmek, aktarmak ve yorumlamak, daha önce hiç olmadığı kadar kritik öneme kavuştu.

“GAZETECİLİK ÇOK DAHA KRİTİK”

Dolayısıyla her dönem için çok önemli olan gazetecilik mesleği, günümüzde çok daha kritik bir fonksiyona sahip oldu. Tüm bunlara baktığımızda da gazeteciler, biz iletişimciler için çok önemli. Bu doğrultuda gazetecilerin, iletişimciler için çok yakın paydaşlar olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa olmaz unsuru güvenilirlik olan bu mesleği yapan gazetecilerin, şeffaf ve doğru bilgiye erişebilmeleri için her zaman gayret gösteriyor ve açık iletişim kuruyoruz.

“SORUMLULUK ALIYORUZ”

Öte yandan paydaşlarımız, tüm iletişim çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlıyor ve buna samimiyetle karşılık veriyoruz. Değişime uyum sağlayarak, her zaman bir adım önde olmaya çalışıyoruz. Kurumsal vatandaşlık ilkesi çerçevesinde hareket ederek yalnızca kendi faaliyet alanımızda değil her alanda toplumumuza değer katmak adına sorumluluk almaktan geri durmuyoruz. Ekonomik gelişimin yanında topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz.

“ARAŞTIRMALAR ÇOK ÖNEMLİ”

Bununla birlikte paydaşlarımıza yönelik iletişim araştırmalarını da çok önemli buluyoruz. Çünkü bu araştırmalar, paydaşlarımızı çok daha iyi anlamamıza ve iletişim stratejilerimizi doğru şekilde geliştirmemize destek oluyor. Bunun için doğru strateji çizebilmek adına belirli aralıklarla iletişim araştırmaları yaparak, paydaşlarımızdan görüş ve geri bildirimlerini alıyor, bu verileri en ince ayrıntısına kadar anlamlandırarak stratejilerimize yön veriyoruz. Farklı kaynaklar tarafından yapılan tüm araştırmalar, yeni yetişen kuşağın amaç ve değer odaklı markalara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına samimiyetle eğilen, gerçekten topluma katma değer sağlayan markaların, müşterileri nezdinde rakiplerinden ayrılmayı başardığını görüyoruz. Çalışanlarından başlayarak, tüm paydaşlarını işlerinin merkezinde tutan ve toplum için uzun dönemli gerçek fayda sağlayan markaların, önümüzdeki dönemde de bir adım önde olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.