İŞ DÜNYASININ EYT SINAVI

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, iş dünyasının gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen araştırmalar ile EYT yasasının çalışma hayatındaki etkilerini ele aldık. Dosyamızda, PERYÖN ve Mehmet Koçak Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmada İK profesyonellerine yönelik EYT anketinin sonuçlarına yer verdik. Kariyer.net araştırmasında ise 'çalışanların EYT'den sonra da çalışma hayatına devam etmek istedikleri sonucuna varıldı.

AgeSA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül:
Çalışan deneyimi modelimiz kendini sürekli güncelliyor

Mevcut ve potansiyel çalışma arkadaşlarımız için hayatı kolaylaştıran yöntemlerle tasarlanmış keyifli bir çalışma ortamı sunmak, kültürümüzü hissettirmek, varlık nedenimizi yaşatan değerlerimizi benimsetmek, her bir çalışma arkadaşımızı yakından tanımak çalışan deneyimi yaklaşımımızda odak noktamız. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını doğru anlayıp doğru aksiyonlar almamızı sağlayan ve kendini sürekli güncelleyen bir çalışan deneyimi modelimiz var.

AgeSA’yı daha ileriye taşımak için iş yapış şekillerimizi, süreçlerimizi, insan kaynakları stratejimizi uyumlu hale getiriyoruz. Bireysel olarak çalışan bağlılığını, kurumsal olarak da kültürel olgunluğumuzu her yıl kapsamlı araştırmalarla ölçüyoruz. Araştırma sonuçlarını analiz ederek hem departmanlar bazında hem de konular bazında sayısız aksiyondan oluşan bir planı hayata geçiriyoruz. 2023 yılında da AgeSA olarak dokunduğumuz herkese “İyi ki” dedirtirken, tüm çalışanlarımız ve müşterilerimiz için hep daha iyinin peşinde olacağız.

PERYÖN, Mehmet Koçak Danışmanlık
iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmada insan kaynakları profesyonellerinin EYT ile ilgili görüşlerini değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre işçilik alacaklarına bağlı mali konular İK profesyonelleri tarafından çözülmesi gereken bir sorun olarak görülüyor.


İlk aşamada yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi etkileyecek olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi yakın zamanda yürürlüğe giriyor. Emeklilik şartlarının yanı sıra mali yönetim ve iş gücü planlaması da EYT düzenlemesi ile gündemdeki konular arasında. İnsan kaynaklarının geleceğini şekillendirmeyi kendine görev edinen PERYÖN- Türkiye İnsan Yönetimi Derneği iş dünyasında önemli düzenlemeleri gündeme getiren EYT’yi insan kaynakları profesyonellerinin bakış açısıyla değerlendirmek üzere Mehmet Koçak Danışmanlık iş birliğiyle bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada İK çalışanlarının EYT yasasının olası etkilerine dair görüşleri profesyonel bakış açısı ile ve bireysel tercihler olmak üzere iki başlıkta değerlendirildi. Anketteki bulgulara göre EYT sonrası büyük oranda iş değişikliği ya da iş gücü yer değişimi beklenmiyor. Diğer yandan işçilik alacaklarına bağlı mali konular İK profesyonelleri tarafından çözülmesi gereken bir sorun olarak görülüyor.

Araştırmaya göre EYT sonrası iş dünyasının İK politikalarında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven “EYT ile birlikte şirketlerin İK politikalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bu kitlenin ihbar zorunluluğu yok, işe devam etmelerinin önünde bir engel de yok. İK profesyonellerinin proaktif davranarak ihbar öneri sistemi geliştirmesi gibi yeni uygulamaları devreye alması iş gücü planlaması adına önemli. Kıdem tazminatlarından oluşacak maliyetlerin yönetimini de göz önünde bulundurduğumuzda EYT 2023 yılında iş dünyasının İK planlarında önemli bir yer tutacak” açıklamasında bulundu.

Mehmet Koçak Danışmanlık Kurucu Ortağı ve PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koçak iş gücü kaybını önlemek için EYT’nin finansman yönetimine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “EYT’nin kamu finansmanına, sosyal güvenlik kurumuna ve şirketlerin insan kaynakları finansmanına mali olarak bir yük getireceği ortada. Burada maliyet zorluklarının ortadan kaldırılması, kıdem tazminatı ödemelerine finansman kaynağı yaratılması işletmeler ve çalışanları mağdur etmeden sürecin yönetilmesi için önem arz ediyor. Maliyet zorlukları ortadan kaldırılırsa, kıdem tazminatı ödemelerine finansman olarak yardımcı olunursa işletmeler de EYT sonrası kıdemli çalışanlarını kaybetmeyecektir.”

KİTLESEL EMEKLİLİK EYT’Yİ İK PROFESYONELLERİ DEĞERLENDİRDİ

Emeklilik taleplerinin kitlesel olması ve EYT yararlanıcılarının büyük ölçüde aktif çalışma yaşamını sürdürmeyi planlaması EYT yasasının gündemi etkileyen iki ayırt edici özelliği. Bu iki temel etkinin yarattığı tartışmalara göre İK profesyonellerinin bakış açısını ortaya koyan araştırmanın sonuçlarına yönelik değerlendirme şu şekilde:

İşçilik Alacakları ve Alternatif Uygulamalar

Araştırma verilerine göre İK profesyonelleri, kıdem tazminatının mali yük oluşturduğu ve kıdem tazminatı ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceği görüşüne katılıyor. Ayrıca İK profesyonelleri, yüzde 82 katılım oranıyla EYT sonrasında kıdem tazminatı ödemelerinde gecikmeler yaşanacağını düşünüyor. Dolayısıyla kıdem tazminatının mali bir yük oluşturması, ödemeler bakımından yaşanacak olumsuz gelişmelere dikkat çekiyor.

Sosyal Güvenlik Etkileri

İK profesyonelleri, EYT sonrasında sosyal güvenlik sisteminin olumsuz etkileneceği ve kayıt dışı istihdamın artacağı görüşündeler. Ayrıca emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki prim farklarından kaynaklanan endişelerin EYT sonrası istihdamı etkileme potansiyeline sahip olması oldukça önem arz ediyor. Mevcut sosyal güvenlik sisteminde emekli olmayan çalışan istihdamına kıyasla, emekli çalışanlar için ödenen SGK işveren payı yüksek. EYT yararlanıcılarının büyük oranda çalışma hayatına devam edecek olması, SGK prim yükü açısından düşündürücü.

Araştırma sonuçlarına göre kritik olan bulgu, EYT yararlanıcılarının istihdamının kolaylaştırılması ihtiyacı. İK profesyonellerinin çoğu, emekli çalışanlar için ödenen sigorta prim maliyetleri düşürülmediği sürece istihdamın güçleşeceği görüşündeler.

İnsan Kaynakları Rutini ve İşleyişi

İnsan kaynakları işleyişinin EYT taleplerinin işleme alınmasıyla birlikte olumsuz etkileneceği potansiyel olumsuzluk olarak değerlendirilmekteyken, İK profesyonelleri bu görüşe katılmıyorlar. İK rutin işleyişinin aksamayacağını düşünen İK profesyonellerinin oranı yüzde 64.

Yetenek ve Deneyim

Gündem tartışmalarına yönelik yöneltilen yargısal ifadelerde ilk olarak, İK profesyonellerinin çoğunlukla EYT sonrasında şirketlerin kitlesel yetenek kaybına uğramayacağı görüşüne katıldıkları görülüyor (%54). EYT’lilerin çalışma hayatına devam edecek olması, bu görüşü etkileyen muhtemel unsur.

İkinci olarak, İK profesyonelleri EYT’nin şirketlerin deneyim hafızasında kayıp yaratacağı görüşündeler (%62- Katılımcı Görüş).  EYT faydalanıcısı olması beklenen 40-50 yaş grubu çalışanların aynı zamanda şirketler açısından “deneyim hafızası” olması, İK profesyonellerinin katılımcı görüşünü etkilemekte.

Bireysel Tercihler

EYT kapsamında olan İK profesyonellerinin büyük çoğunluğu, EYT yasasından faydalanmayı düşünürken bu kişilerin de büyük çoğunluğu (%97), aynı veya farklı işyerinde aktif çalışma hayatlarına devam etmeyi istiyor. Ayrıca çalışma yaşamına devam edecek İK profesyonellerinin büyük ölçüde aynı işyerinde devam etmeyi düşünmesi (%85) kritik bulgular arasında.

Son olarak, İK profesyonellerinin aktif çalışma hayatına devam etmelerini etkileyen unsurlara sırasıyla bakıldığında, kariyerin sürdürülebilir olması ve gelir yetersizliği düşünceleri baskın olurken, deneyimin aktarılmasına ihtiyaç duyulması da bu unsurlar arasında yer alıyor.

AXA Sigorta İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Ergenç:
Toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli

AXA Sigorta olarak benimsediğimiz ve organizasyonumuz dışında da yaygınlaştırmaya çalıştığımız değerler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli bir yere sahip. Bu kapsamda, fiziksel, duygusal, ekonomik gibi farklı çeşitleri olan kadına yönelik şiddetle mücadele de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası.

2021 yılında yayınladığımız Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızla şirket olarak bu konudaki bakış açımızı daha da somutlaştırdık. Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı’na dahil olarak diğer kurumlarla birlikte etki alanı daha geniş çalışmalara imza atmayı umuyoruz. Aynı zamanda bu ağa başka şirketlerin de dahil olmasını sağlamak için çalışmalarımızı ortaklaşa devam ettireceğiz.

GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu:
Önceliğimiz çalışanlarımızın gelişimi, başarısı ve mutluluğu

GSK Türkiye olarak bilimi, yeteneği ve teknolojiyi birleştirerek toplum sağlığına fayda sunmak amacıyla çalışırken önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın gelişimi, başarısı ve mutluluğu. Şirket kültürü başarıda büyük bir rol oynuyor. Çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri ve her anlamda iyi hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmak uzun vadede kariyer gelişimlerine de önemli düzeyde katkı sağlıyor. GSK Türkiye olarak, sürekli gelişim bakış açısıyla, destekleyici bir kültür içerisinde, işini sahiplenip etki yaratma tutkusuyla çalışmanın beraberinde başarıyı da getirdiğini deneyimleyen bir ekibiz.

GSK Türkiye olarak çalışanlarımızın iş-özel hayat dengesini desteklemek adına çalışan dostu uygulamalar hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın olduğu kadar, ailelerinin de sağlığını korumaya odaklanıyoruz.

‘Çok Yaşa Sağlık Programı’ kapsamında GSK çalışanlarına ve ailelerine aşılama, yaygın kanser türleri için tarama, rutin sağlık kontrolleri, doğum öncesi bakım ve sigara bırakma desteği gibi farklı alanlarda ücretsiz destek veriyoruz.

Doğum sonrası part-time çalışma imkânından işe dönen annelerin uyumunu destekleyecek “Mom-Buddy” uygulamasına, yeni annelere yönelik psikolojik destek programından yalnızca gebelere özel beslenme programı desteğine kadar birçok seçenekle kadın çalışanlarımızın çalışma hayatlarını kolaylaştırmayı önemsiyoruz.

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal:
Çalışanların üçte ikisi emekli olduktan sonra da çalışmak istiyor
Kariyer.net’in, yaklaşık 12 bin çalışan ve 589 işverenin katılımıyla gerçekleştirdiği EYT araştırması, EYT’ye hak kazanan çalışanların yaklaşık üçte ikisinin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek istediğini gösteriyor. Mavi yaka çalışanda bu oran yüzde 81’e çıkıyor. Şirketlerin ise yarısından fazlası EYT yasasından faydalanarak emekli olan çalışanları ile sözleşme yenileyerek yeniden çalışmayı düşünüyor.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, iş dünyasının gündeminde ön sıralarda yer alıyor.  Yaptığı araştırmalarla iş dünyası için iç görü sağlayacak veriler ortaya koyan Kariyer.net, yakın zamanda gerçekleştirdiği araştırma ile EYT yasasının çalışma hayatındaki etkilerini ortaya koyuyor. Yaklaşık 12 bin çalışan ve 589 şirket yöneticisinin katılımıyla Aralık 2022-Ocak 2023 tarihlerinde yapılan araştırma, EYT yasasının ardından emekliliğe hak kazanacak olan çalışanlar ve işverenlerin çoğunlukla birlikte çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor.

EYT’lileri istihdam etme konusunda çalışanın ve pozisyonun nitelikleri ön planda

Üretim, Otomotiv, Tekstil, Maden-Metal Sanayi, Sağlık, Hizmet gibi farklı sektörlerden 589 işe alım yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre, işletmelerin yaklaşımı şirket büyüklüğüne göre farklılıklar gösteriyor. Çoğunlukla 10-50 çalışandan oluşan küçük işletmelerin yüzde 64’ü, EYT yasası ile emekliliğe hak kazanacak olan çalışanları ile yeni bir iş sözleşmesi yaparak yeniden çalışmayı düşünüyor. Bu oran 51-500 aralığında çalışana sahip orta ve büyük ölçekli şirketlerde yüzde 54 olarak öne çıkıyor. Daha büyük ölçekli şirketlerin ise yüzde 58’i EYT ile emekliliğe hak kazanacak olan çalışanlarını yeniden istihdam etme konusunda çalışanın niteliklerine ve konumuna göre karar vereceğini belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 47’si, EYT'den faydalanarak emekli olan çalışanların ardından açık kalan pozisyonları dolduracaklarını belirtirken, yüzde 36’sı ise açık kalan pozisyon özelindeki ihtiyaca göre karar verileceğini söylüyor.

Şirketlere, EYT ile emekli olmuş bir çalışanı istihdam etme konusundaki görüşleri de sorulan araştırmanın sonuçlarına göre şirketler bu durumda çalışanın ve pozisyonun niteliklerine göre karar verileceğini ifade ediyor.  Bu yaklaşım özellikle büyük işletmelerde yüzde 84 oranıyla dikkat çekiyor.

Çoğunluk EYT sonrası çalışmaya devam edeceğini belirtiyor

Araştırma, EYT yasasından sonra emekliliğe hak kazanacak olan çalışanların çoğunun çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor. 42-65 yaş arasında, 1999 öncesi işe giren yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 76’sı EYT’den faydalanacak. Bu grup arasında yüzde 46 ile 45-50 yaş aralığında yoğunluk gözleniyor. EYT’den faydalanacak çalışanların yüzde 73’ü aktif iş hayatında yer alırken, bu katılımcıların yüzde 73’ü ise mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü belirtiyor. Çalışanların mevcut pozisyonlarında ise Satış Danışmanı ve Muhasebe Uzmanı pozisyonları ilk sıralarda yer alıyor.

Fatih Uysal: “EYT yasası istihdamda hareketliliğe yol açacak”

Yaklaşık 2,5 milyon kişinin emekliliğine fırsat verecek EYT yasasının istihdamda hareketliliğe yol açacağını söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, yaptıkları araştırmayla bu hareketliliği işverenler ve çalışanlar açısından okumayı hedeflediklerini belirtti.   Uysal, “EYT kapsamında olanlar kıdemli ya da tecrübeli çalışanlar olduğu için, emekli olup çalışmayı bırakacak olanlar nedeniyle şirketler açık pozisyonları doldurmaya çalışacak. Araştırmamız EYT kapsamında olanların büyük çoğunluğunun emekli olduktan sonra da aktif iş yaşamına devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor. Bu süreçte çalışan mobilitesinin artacağını söylemek mümkün. Çünkü EYT sonrası boşalacak pozisyonların yerini doldurabilmek için şirketler ya yeni çalışanlara istihdam sağlayacak ya da mevcut çalışanlarını değerlendirme yoluna gidecekler” dedi.

Mavi yaka çalışanların yüzde 81’i çalışmaya devam edecek

Mavi yakaya özel, Türkiye’de lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip ilk uygulama olan İşin Olsun’un verilerine göre ise EYT'den faydalanacak mavi yaka çalışanların yüzde 81’i emekliliğe hak kazandıktan sonra da çalışmayı düşünüyor. EYT'den faydalanacak olanların mevcut pozisyonlarında ise Aşçı, Büro Elemanı, Depo Elemanı ve Garson olarak öne çıkıyor.

OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar:
Çalışan deneyimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına önem veriyoruz

Çalışma arkadaşlarımız en önemli değerimiz. Onlar için, kendileri olabilecekleri mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bu değerlendirmesi; işe alım ve sonraki deneyimlerinden, organizasyonumuzun sürdürülebilir performans göstermesi için içerdiği unsurlardan memnun olduklarını gösteriyor.

Genel yaklaşımımızda çalışan deneyimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına her zaman büyük önem veriyoruz. Çalışma ortamımızda güçlü iletişim ve motivasyonu önemsiyoruz. Kurumsal olanaklar ve faydalarla gelişime, başarıya doğru yönlendiriyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

DİMES İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan:
Daha iyisini yapmak için kendinle rekabet et!
DİMES’in gücü, farklı kuşaklardan, değişik sosyal çevrelerden gelen, değişik fikirlere, değişik alanlarda multidisipliner eğitime ve deneyime sahip, ancak aynı değerleri paylaşan bireylerden oluşan ekibimizden kaynaklanıyor. Her zaman daha iyisini yapmak için kendiyle rekabet etme tutkusunu içselleştirmiş, birbirine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı, ancak bunlardan ödün vermeden değişime açık, birlikte çalışabilen takım yapımız, bu yapının sürdürülebilirliğini güvence altına alan iş kültürümüz ve kuruluşumuzdan geleceğe taşıdığımız değerlerimiz, bizim en büyük güçlerimizdir.

Bizim görevimiz, DİMES’in stratejik hedeflerine ulaşma yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm değişim, gelişim sürecini yönetmek ve şirketimizin kurumsal yapısını güçlendirme konusunda itici güç görevi görmek. Sektörümüzde en iyi İnsan Kaynakları yapısını kurup, en iyi uygulamaları hayata geçirerek, çalışan etkinliğinin ve bağlılığının artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ve etik değerlere bağlı olarak hareket ediyoruz.

Çalışan Yatırımları Bütçesinde Yüzde 200 Artış

DİMES bünyesinde çalışan yatırımlarına ayrılan bütçe, pandemi öncesi döneme oranla yüzde 200 arttı. Yeteneği çekmek ve elde tutmak için İnsan Kaynakları politikalarımızı, 2020 yılından itibaren her yıl kademeli olarak artırılan ve çalışana yatırım konusunda sürekli gelişim projeleri ile destekliyoruz. Şirketimizin çalışan yatırım bütçesi 2022 yılı için İnsan Kaynaklarına ait toplam bütçenin yüzde 38’ini oluşturuyor. Bu bütçe içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetleri (ÖĞRENDİMES çalışmaları), çalışan motivasyonu faaliyetleri (EĞLENDİMES çalışmaları), DİMES Yetenek Yönetimi Programı, Ödül ve Takdir Sistemi ve Yan Hak Sistemi yer alıyor. Özellikle yeteneği elde tutma konusunda sadece tek bir kalemin ön plana çıkmasının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Anlamlı bir başarı elde etmek için çalışanı destekleme süreci, dengeli ve doğru yatırımla yürütülmeli. Bu nedenle eğitim ve gelişim, motivasyonu artırma, ödül ve takdir sağlama ve yan hakları geliştirme konularının tamamının aynı önemde ele alınmasına ve geliştirilmesine özen gösteriyoruz.

Çalışan Yatırımları Kapsayıcı ve Kişiselleştirilebilir Olmalı

Burada değişen en önemli etken ise yapılan tüm yatırımların hem şirketin tamamını kapsayıcı özellikte olması, hem de olabildiğince kişiselleştirilebilir bir yapıya da sahip olmasıdır. Eğer tüm çalışanları kapsayan sistemler kurulmaz ise adalet duygusunun azalması, kişiselleştirmeye uygun sistemler olmazsa da özellikle yeni kuşakların ve genç yeteneklerin bağlılığını artırma konusunda risk yaşanması olasıdır. DİMES İnsan Kaynakları olarak yaptığımız tüm çalışmalarda bu iki kritere uygun olarak hareket etmeye özen gösteriyoruz.

Oryantasyon Sürecinde Kurum Değerleri Aktarılıyor

Oryantasyon süreçleri, yetenek kazanımının çok önemli bir parçası. Kurum değerlerinin ve kültürünün kuruma kazandırılmış yeteneklere en doğru şekilde aktarılması, çalışanların bu değer ve kültürü benimseyecekleri ve uygulayacakları ortamın sağlanması önem taşıyor. Bu kapsamda DİMES Ailemizin her yeni katılımcısına, daha işe başlamadan önce tüm departmanlarla tanışma takvimini de görebileceği bir oryantasyon programı iletiyoruz. Oryantasyon programımız çalışanların enerjilerinin en kısa zamanda ve en etkin biçimde faydaya dönüştürülmesini hedefliyor. Aynı zamanda oryantasyon sürecindeki görüşmelerin değerlendirilmesi, sürecin gelişime açık yönlerini de bize gösteriyor. Süreç kendi gelişim mekanizmalarını içinde barındırıyor. 2023 yılında Dijital Oryantasyon Sistemi ile yeni çalışma arkadaşlarımızın, DİMES’e, kültürüne, değerlerine, uygulamalarına ve kurallarına ait tüm bilgilere, çok daha detaylı ve standart eğitim içerikleriyle ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca 3 Boyutlu Sanal Tur Programı ile işe yeni başlayan tüm çalışanların farklı lokasyonlarımızı sanki oradaymış gibi gezmesini ve detaylı şekilde bilgi almasını sağlayacak sistemler ile destekleyeceğiz.

Çalışan Bağlılığında Süreklilik

Çalışan bağlılığı, kurum kültürüne paralel ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen uygulamalarla süreklilik kazanabilir. Çalışan Bağlılığı’nı her yıl bağımsız global danışmanlarımız ile ölçümlüyor ve çıkan sonuçlar üzerinden DİMES çalışan bağlılığı uygulamalarımızı, çalışma arkadaşlarımızın beklentileri ve tüm lokasyonlardaki çalışanları kapsayacak şekilde kurguluyoruz; kapsayıcılığımızı eşzamanlı yapılan etkinlikler ve yeni uygulamalar ile destekliyoruz. Şirket içindeki birçok iş uygulamamızı, entegre ödül sistemimize bağlayarak çalışanların öğrenme ve gelişme çabası, başarıları ve şirket içi uygulamalara katılımları ödüllendiriliyor. Şirket kültürümüzün bir parçası olan eşitlik ve kolektif inovasyon ruhumuzu besleyen her fikre ve kurumsal girişimciliğe değer vermemiz, çalışanlarımızın kendi bireysel alanlarında serbesti içerisinde hissetmesini sağlıyor.

Liyakati Değerlendiren Yetenek Yönetim Programı

Yeteneğin geliştirilmesi kapsamında çalışanların gelişim yolları ve kariyer yolculukları net şekilde planlanarak şeffaflıkla paylaşılması önemli bir konu. Her seviyede liyakati değerlendirmeyi amaçlayan Yetenek Yönetim programımız, potansiyel ve yetenekleri tespit edip, stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak kritik roller için yetkinliklerini hazır hale getirmek ve iç kaynaklar ile dikey/yatay terfi ve atamaları desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsama dahil olan tüm eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının doğru analiz edilerek yol haritasının tüm çalışanları kapsayacak şekilde çizilmesi gerekiyor. DİMES bünyesinde yeteneğin geliştirilmesi için performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak çalışanlar yetenek yönetimi programlarına dahil edilir. Yetenek yönetimi programımız DİMES çalışanlarına, kendi yeteneklerini şirket stratejileri kapsamında geliştirme fırsatı sağlar. Ayrıca şirket içerisinde Gelişim Elçisi unvanı ile farklı projelerde de görev alarak, gelişimin deneyimleyerek artırılması ve eş zamanlı olarak şirkete daha fazla katma değer sağlanması da önemsenir. Yetenek yönetimi dışında ise, her çalışana içinde bulunduğu fonksiyon ve çalışan grubuna göre ve departman taleplerine göre eğitimler verilir.