İTİBAR YÖNETİMİNİN AKORDU NASIL YAPILACAK?

KURUMSAL İLETİŞİM LİDERİYLE CEO ARASINDAKİ İLİŞKİ ŞİRKETİN İTİBARINI BİRİNCİ DERECEDE ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR. KARACA GRUP KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ SERAY ANIL, CEO'YLA YAKIN ÇALIŞMALARININ İTİBARDA ÇOK ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. PEGASUS HAVA YOLLARI KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI BANU KARAMUK, İLETİŞİMİN ÖNEMİNİ BİLEN LİDERLERLE ÇALIŞMANIN KURUMSAL İLETİŞİMİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIĞINI SÖYLÜYOR. VODAFONE TÜRKİYE KURUMSAL İLETİŞİM KIDEMLİ YÖNETİCİSİ ARZU DENİZ AKSOY VE YILDIZ HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM GRUP DİREKTÖRÜ ZEYNEP ÖZLER, YÖN VEREN VE GÜÇLENDİREN BİR LİDERLE İTİBARI DAHA KOLAY YÖNETTİKLERİNİ ANLATIYOR. SAP KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ EKİN ERİM TAYALI, ?CEO İTİBAR YÖNETİMİNE AKTİF KATILMALI? DİYOR. DOĞA SİGORTA KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ SEDA GÜLER, İTİBAR ÇALIŞMALARINA CEO'NUN İVME KAZANDIRACAĞINI DİLE GETİRİYOR. DOĞANLAR HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ BİRNUR ÖZGÜL VE EKSİM HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ YUSUF EKİZ, CEO'YLA DİRSEK TEMASINDA OLDUKLARINI AKTARIYOR.

Kurumsal iletişimin temel misyonu kurumsal markanın yönetilmesidir. Bununla ilgili elindeki malzeme; şirketin kültürü ve değerleri, kurumsal amaç ve CEO’nun vizyonudur. Bunlar aynı zamanda kurum itibarının yönetilmesiyle ilgili hammaddelerdir. Kurumsal iletişimin filarmoni orkestralarındaki birinci kemancı gibi konser öncesi tüm enstrümanların ses uyumunu sağlamakla ilgili yükümlülüklerine benzer bu malzemenin birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmeleri gibi sorumlulukları vardır. Bu uyumun yapılmadığı şirketlerde her kafadan farklı bir ses çıkması kaçınılmazdır. Buradan da doğal olarak itibar çıkmaz.

İkinci bir nokta, küresel çapta değişmekte olan değerlere şirketin uyum sağlamasıyla ilgili aksiyonların zaman geçirilmeden alınması konusundaki öngörüdür. Burada gecikme olması, görmezden gelinmesi daha sonra bedeli çok ağır bir şekilde ödenecek krizlere neden olabilir.

Kurumsal iletişimin ana işlevleri arasında iki nokta vardır ki bunlar günlük işlerin arasına sıkıştırılamaz. İlki, CEO’nun itibar yönetimi konusundaki yetkinlikleriyle vizyonu ilişkilendirmesi için onu entelektüel zenginliğine değer katacak malzemeyle desteklemesidir. Diğeriyse özellikle yönetici kademelerindekilerin yaptıkları işin şirketin itibarı ve iş sonuçlarıyla doğrudan ilişkili olduğu konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.

Sonuçta, kurumsal iletişim bu konularda kendi donanımını ne kadar güncel, zengin ve şirkete uyarlanabilir tutarsa kurum itibarına o oranda katkı sağlamış olur.

KARACA GRUP KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ SERAY ANIL
“İTİBAR YÖNETİMİNİ TÜM KARACA OLARAK ÜSTLENİYORUZ”
“Karaca’da şirketin itibarından sorumlu kurumsal iletişim ekipleri olarak Karaca Grup CEO’suyla yakın çalışmamız sayesinde daha hızlı karar alma ve uygulama, tüm grup şirketleriyle koordine olarak çalışma ve alınan stratejik kararlarda rol oynama gibi olumlu sonuçlar alıyoruz.”

Kurumsal iletişim ekiplerinin itibar yönetimini iç iletişimde yaygınlaştırmasının, kurum kültürüne oldukça olumlu yansıdığını görüyoruz. Çalışanların şirket değerlerini benimsemesi, aidiyet hissetmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerden gurur duyduğu bir şirkette çalışmasının sağladığı motivasyon, ekiplerin daha verimli işler çıkarmasına olanak sağlıyor. Karaca olarak itibar yönetimini yalnızca kurumsal iletişim ekipleri değil, tüm Karaca ailesi olarak üstleniyoruz ve bu da bizi daha güçlü kılıyor.

“SAYISAL ÖLÇÜMÜ DAHA ZOR”

İtibar yönetimi diğer performans değerlendirmelerine kıyasla sayısal olarak ölçümlenmesi daha zor. İtibar araştırmaları ve anketler, şirketlerin itibarının ölçülmesinde önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra medya planı kapsamı, sosyal medya etkileşimi, müşteri geri bildirimleri, iş ortakları ve tedarikçilerle ilişkiler, itibar yönetimi kapsamında alınan sektör ödülleri gibi parametreler de bu ölçümlerde kurumsal iletişim yöneticilerine iyi bir karne sağlıyor.

“CEO’YLA YAKIN ÇALIŞIYORUZ”

Karaca’da şirketin itibarından sorumlu kurumsal iletişim ekipleri olarak, Karaca Grup CEO’su ile yakın çalışmamız sayesinde daha hızlı karar alma ve uygulama, tüm grup şirketleriyle koordine olarak çalışma ve alınan stratejik kararlarda rol oynama gibi olumlu sonuçlar alıyoruz. Şirketin uzun vadeli misyon ve vizyon hedeflerini ortaya koyan icra kuruluyla da entegre çalışmamız sayesinde, bu hedeflere uygun stratejik iletişim planları geliştirip, uygulayabiliyoruz. Şeffaf, dürüst ve zamanında yapılan iletişimin itibarın temel unsurlarından olduğunu düşünüyorum. Doğru iletişim sayesinde şirketin değerleri, hedefleri ve başarılarını paylaşarak tüm paydaşlarla organik bir bağ kurulabilir. Rutin yapılan iletişim çalışmalarının haricinde, kriz veya olumsuz durumlarda yapılan etkili iletişim, şirketin itibarını korumak ve krizi yönetmek için oldukça önemli.

“SADECE DÜRÜSTLÜK VE GÜVENİLİR OLMAK YETMİYOR”
KSS VE ETİK
Dürüst ve güvenilir olmak elbette önemli ancak günümüzde sadece bu özelliklerin yetmediği bir dönemdeyiz. Şirketlerin sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve etik konulara odaklanması gerekiyor.

“BAĞ KURMAK ZORLAŞTI” Ayrıca müşterinin tatmin noktası git gide yükseliyor hem ürün hem hizmet açısından beklentinin üzerine çıkabilen markalar ancak müşteriyle bağ kurabiliyor. Bu noktada, kurumsal iletişimciler, şirketin bu değerlerini paylaşmalı, paydaşlarla etkileşimde bulunmalı ve şeffaf bir iletişim ortamı yaratmalı. Bu şekilde, şirketler itibarlarını sürdürebilir ve güçlendirebilirler.

Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Kurumsal İletişim, Etkinlik ve Organizasyon Daire Başkanı SEDA GÜLER
“CEO İVME KAZANDIRIR”
“CEO ve iletişim yöneticilerinin itibar yönetimi açısından birlikte hareket edebilmesi çok önemli. Şirketin hem yönetim hem tanıtım anlamında etkin kişisi olan CEO, yönetsel değerlendirmeler ve iletişim faaliyetlerine desteğiyle itibar yönetimine ivme kazandırır.”

Kurumsal iletişim yönetiminde imaj ve itibar en önemli bileşenleri oluşturuyor. Bu sorumluluk bilinciyle kurumsal iletişim, şirketi kamuoyunda temsil edebilme gücüne sahip olmalı. Şirketin vizyon, misyon ve değerleri göz önünde bulundurularak yapılan kurum içi ve kurum dışı çalışmalar yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde sunulmalı ve paylaşılmalı. Kurumsal iletişim ve yönetici iletişimleri lider iletişimiyle paralel ilerlemeli, şirketin kültürünü yansıtan kanal, yöntem ve tasarımlar kullanılmalı.

“ARAŞTIRMALAR YOL GÖSTERİCİ”

Marka bilinirliği, sürdürülebilirlik, marka güveni ve müşterileri iyi tanımlayabilmek için itibar ölçümlemeleri detaylı şekilde değerlendirilmeli. Sektör bazında yapılan itibar yönetimi araştırma sonuçları şirketlerin nasıl adımlar atmaları gerektiği ya da nelerden kaçınmaları gerektiği hakkında yol gösterici oluyor. Araştırma şirketleri eşliğinde yapılan kurumsal çalışmalar yanı sıra kurumsal kaynaklar da bu yönde iyi değerlendirilmeli. Türkiye genelindeki 8 bölge müdürlüğümüz, sayısı 2.000’ e yaklaşan acentelerimizle çeşitli yöntemler aracılığıyla kurumsal itibar yönetimimize rehberlik edecek ve katkı sağlayacak proje ve içerikler üretiyoruz.

EKİP İŞİ

CEO ve iletişim yöneticilerinin itibar yönetimi açısından birlikte hareket edebilmesi çok önemli. Şirketin hem yönetim hem tanıtım anlamında etkin kişisi olan CEO, yönetsel değerlendirmeler ve iletişim faaliyetlerine desteğiyle itibar yönetimine ivme kazandırır. Doğa Sigorta’da CEO’muzdan büyük ilgi ve destek görmekteyiz. CEO’muzla sık ve düzenli bir iletişim içindeyiz. Aynı zamanda genel müdürümüz liderliğinde ilgili departmanları temsil eden yöneticilerden oluşan iletişim komitemiz eşliğinde itibar yönetimini tüm kuruma yayılan tam bir ekip işi olarak ele alıyoruz.

“GENİŞ PERSPEKTİFTEN BAKABİLMELİ”

Şirket adına gerçekleşen her çalışma, doğru iletişimle ilerlemeli ve tanıtılmalı. İtibar çalışmaları iletişim ekseninde değerlendirildiğinde güncel ve etkili iletişim kurabilmek çok önemli. İletişim süreç temellidir bu sebeple iletişim stratejileri planlı şekilde ilerlemeli. Müşteriler, iş ortakları, çalışanlarla iletişimi sağlam temellere dayandırabilmek ve iletişim yöntemlerini uygularken geniş bir perspektiften bakabilmek itibar yönetiminin gücünü artıracaktır.

“İLETİŞİMCİNİN GÖREVİ BÜYÜK”
GÜVENİLİR OLMAK
Dürüst ve güvenilir olmanın itibar yönetimi için gerekli başlıca ögeler olduğunu düşünüyorum. Kurumsal iletişimcilere itibar yönetiminde büyük görevler düşüyor. Markanın güvenini yansıtabilecek temsilciler olan kurumsal iletişimciler çalışmalarını planlarken doğru iletişimle net ve güncel bilgilerle markayı temsil edebilmeli.

DOĞRU KANAL SEÇİMİ Kurumun toplumsal arenada nasıl bir izlenim vereceğini belirleyen kurumsal iletişimciler, itibar sürecini kurumun oluşturduğu sağlam temellere dayanarak aktif biçimde yürütüyor olmalı. Bu doğrultuda iletişim söylemleri kadar yaratıcı ve topluma faydalı projeler üretmek ve doğru iletişim kanallarını sistemli bir biçimde kullanmak gerekli.

DOĞANLAR HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ BİRNUR ÖZGÜL
“DİRSEK TEMASINDAN MEMNUNLAR”
“CEO'nun rolü vizyonu belirlemek, şirket değerlerini savunmak ve itibarı korumak için liderlik etmekten geçiyor. Bazısı daha proaktif bazısı daha çekinik olabiliyor. Bizim şirket CEO’larımız proaktif yaklaşımlar sunan ve aynı zamanda itibar yönetiminin önemini ve değerini iyi bilen, bu konuda iletişim yöneticisiyle dirsek temasında çalışmaktan memnuniyet duyan profesyoneller.”

Kurumsal itibar, kurumun çalışanlar ve müşteriler tarafından nasıl algılandığıdır ve şirketin en önemli değeridir. İtibar yönetimi şirketin sürdürülebilir rekabet gücüne ve kârlılığına etki eden temel göstergeler arasında yer alır. Doğru ve stratejik olarak geliştirilmiş bir yönetimle elde edilen itibar çok önemli. Kurum itibar yönetimi; kurumun yapısı, stratejileri ve değerlerinin analiziyle başlar. Şirket yönetiminin, kurumsal itibarın yönetilmesiyle ilgili benimsemiş olduğu temel politikaları, günlük hayata ve çalışanlarına nasıl aktardığı itibar yönetimi için önemli. Kurumun para kazanmaktan daha büyük olan amaçlarını bilmek, bunların kurum içinde benimsenmesini sağlamak ve paydaşlara doğru bir şekilde yansıtmak başarılı ve güçlü bir itibar yönetiminin önemli bir koşulu.

İTİBAR ÖLÇÜMÜ

İtibarı ölçmede değerlendirme yapabilmek adına strateji, finans ve hukuk departmanlarımızın da olduğu bir çalışma grubumuz var. Üst yönetime raporlama ve geri bildirim sürecine kurumsal iletişim olarak biz liderlik ediyoruz. Performans ölçümü arasında yer alan faktörler arasında finansal performans, yönetim kurulu ve liderlik ekibi, ürün veya hizmet kalitesi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yer alıyor. İtibar yönetimi performansını ölçerken tek bir yönteme güvenmek yerine, birden fazla yöntemi kullanarak daha doğru bir değerlendirme sağlamaya çalışıyoruz. Hedef kitleye anketler göndererek marka algısını ve müşteri memnuniyetini ölçmek, medyada yer alan haberleri ve yorumları analiz ederek medya algısını takip etmek ve web sitesi trafiği ve sosyal medya etkileşimi gibi KPI'ları takip etmek yöntemlerimiz arasında yer alıyor.

“KRİZ PLANI OLMALI”

CEO'lar ve iletişim yöneticileri, güçlü bir itibar oluşturmak ve korumak için birlikte çalışmalı. Bu iş birliği, önemli unsurları içeren sağlam bir stratejiye dayanmalı. Ortak hedefler üzerinde hareket etmek bunların başında geliyor. Düzenli olarak iletişim kurmak ve bilgi alışverişi yapmak, itibarı etkileyebilecek potansiyel sorunları ve riskleri erkenden belirlemek ve ele almak ve kriz durumunda nasıl iletişim kuracağınıza dair bir plan oluşturmak çok mühim. Bu bağlamda CEO'nun rolü, vizyonu belirlemek, şirket değerlerini savunmak ve itibarı korumak için liderlik etmekten geçiyor. Bazısı daha proaktif bazısı daha çekinik olabiliyor. Bizim şirket CEO’larımız proaktif yaklaşımlar sunan ve aynı zamanda itibar yönetiminin önemini ve değerini iyi bilen, bu konuda iletişim yöneticisiyle dirsek temasında çalışmaktan memnuniyet duyan profesyoneller.

“İLETİŞİM TEMEL BİLEŞEN”

İletişim, itibar yönetiminin temel bir bileşenidir ve itibarın oluşmasında ve korunmasında önemli bir rol oynar. Açık, şeffaf ve dürüst iletişim, paydaşlarla güven oluşturmak için kritik önem taşır. Etkili iletişim, paydaşların şirketi nasıl algıladığını yönetmek için kullanılabilir. Şirketin değerlerini, vizyonunu ve başarılarını doğru şekilde aktarmak, olumlu bir algı oluşturmaya yardımcı olur. Düzenli ve proaktif iletişim, paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek için değerlidir. Güçlü ilişkiler, kriz durumlarında paydaşların desteğini ve anlayışını sağlayabilir. Kriz durumlarında, hızlı ve doğru iletişim, paniği önlemek ve itibarın zarar görmesini en aza indirmek için kritik önem taşır. Kriz iletişim planı, kriz anında ne yapılacağını ve nasıl iletişim kurulacağını belirler. Güçlü bir itibar, şirket değerini artırır ve yatırımcıları, müşterileri ve çalışanları cezbetmeye yardımcı olur. Sonuç olarak, iletişim itibar yönetiminin temel bir aracıdır ve itibarın oluşmasında ve korunmasında önemli bir rol oynar.

EKSİM HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ YUSUF EKİZ
“NASIL TEPKİ VERİLDİĞİ VE NASIL ALGILANDIĞI ÖNEMLİ”
“Şirketin krizlere nasıl tepki verdiğini ve bu tepkilerin paydaşlar tarafından nasıl algılandığını analiz etmek, itibar yönetimi performansının önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.”

Şirket kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yaparak işe başlayabiliriz. Bu kültü rün ve sürdürülebilirliğin oluşması için çalışanda kuruma bağlığın sağlanması elzem. Zira şirketin ve yürütülen faaliyetlerin başarılı olmasının ilk adımı, çalışanların işlere inanması ve benimsemesidir. İçeride güçlü bir benimseme ve birliktelik hali sağlanamazsa, dışarıya yansıtılacak nitelikli işler de ortaya konulamaz. Bu benimseme hali, güçlü iç iletişim faaliyetleriyle gerçekleşebilir. Örneğin çalışanlar arasında bir takım olma anlayışının kuvvetlenmesi için çeşitli takım oyunlarının düzenlenmesi; şirketteki gelişmelerin, doğum günlerinin ve hatta doğum ve vefat bilgilerinin çalışanlarla paylaşılması, çalışanların fikir ve projeleriyle şirketin gelişimine katkı sunacakları fırsat ortamlarının oluşturulması itibar yönetimi açısından kurumsal iletişimin yürütmesi gereken önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

KRİZ YÖNETİMİ

Kurumsal iletişimin itibara yönelik yöneteceği bir diğer alan ise kriz yönetimi. Kriz anlarındaki hızlı, doğru ve tutarlı iletişim hem iç hem dış paydaşların güvenini sağlamak için hayati önem taşır. Kriz başlıklarının ilgili birimlerle detaylandırılması, senaryolarının çıkarılması kurumsal itibara katkı sunacaktır. İtibar yönetimi performansının, şirketin genel hedefleri ve iletişim stratejisiyle uyumlu olması, toplanan verilerin doğru şekilde analiz edilmesi ve yorumlanması önem arz ediyor. Bu noktada paydaş algısını analiz etmek, anahtar performans göstergelerini (KPI) takip etmek, itibar risklerini belirleyip yönetmek ve medya ve dijital iletişim başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin sonuçlarını ölçmek gerekiyor. Şirketin krizlere nasıl tepki verdiğini ve bu tepkilerin paydaşlar tarafından nasıl algılandığını analiz etmek, itibar yönetimi performansının önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

“İTİBAR ENDEKSİMİZİ YÜKSELTİYOR”
“İLETİŞİM İNŞA EDER”
İletişim, itibarı inşa etme ve korumada kritik role sahiptir. Biz proaktif sürdürülebilirlik vizyonumuza katkı sunacak iletişim stratejilerimizle güven oluşturmak, paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek, pozitif bir şirket algısı tesis etmek ve krizleri doğru mesajlarla yönetmek, sosyal fayda ve insan odaklı çalışmalarla sektöre örnek teşkil etmek gibi konularda kurumsal iletişim birimi olarak titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

POZİTİF ETKİ ALANLARI Şeffaflıkla birlikte, paylaşılan bilgilerin tutarlılığı da şirketlerin güvenirliğini ve saygınlığını artırarak itibara büyük katkılar sağlıyor. Keza benzer biçimde yapılan hata ve krizlerin zamanında paylaşılması, sorumluluk bilincine ve dolayısıyla itibara pozitif etki ediyor.

GÜÇLÜ YÖNLER ÖNE Son olarak kurduğumuz iletişimde şirketimizin güçlü yönlerini ön plana çıkarmamız, mevcut enerjimizi ve geleceğe yönelik projeksiyonumuzu göstermemiz hem pozitif şirket algımıza katkı sağlıyor hem müşteri sadakatini ve çalışan motivasyonunu artırarak itibar endeksimizi yükseltiyor.

SAP KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ EKİN ERİM TAYALI
“CEO İTİBAR YÖNETİMİNE AKTİF KATILMALI”
“CEO ve iletişim yöneticisi arasındaki güçlü bir iş birliği, itibar yönetiminin başarısı için kritik önem taşır. CEO'nun itibar yönetimine aktif katılımı ve doğru yaklaşımı, şirketin itibarını korumaya ve geliştirmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.”

Kurumsal itibarın temeli, etkin iletişimdir. Şirket içinde itibar yönetimini yaygınlaştırmak, kurumsal iletişimin önemli görevlerinden biri. Bu nedenle her alanda olduğu gibi kurumsal iletişimin stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerekli. Kurumsal iletişimin itibar yönetimini etkili bir şekilde yaygınlaştırması, kurumun tüm paydaşlar nezdinde algısını, güvenilirliğini ve uzun vadeli başarısını artıracaktır.

TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN ROLÜ

Kurumsal iletişim stratejisinin ve mesajlarının şirketin değerleri, misyonu ve iş hedefleriyle uyumlu olması gerekir. Kurumun temel ilkelerini yansıtan mesajların gerek iç iletişimde gerek tüm paydaş iletişim çalışmalarında tutarlı bir şekilde aktarılması önem arz eder. Çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve kamuoyu dahil olmak üzere paydaşlarla sürekli ve anlamlı bir etkileşim yürütmek her zaman ön planda tutulmalı. Dinleme ve geri bildirimde bulunmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Etik ilkelere uyumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla şirketin topluma ve ülkeye sunduğu katkı ve iç iletişimde çalışanlara verilen değerin iletişim stratejisinin temel taşı olduğuna inanıyorum. Kurumun sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi konulardaki yaklaşımı ve bu alanlarda hayata geçirdiği etki gücü yüksek çalışmalarla toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi kurumun itibarının sürdürülmesi için esastır.

“ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÖLÇÜME HIZ VE ÖNGÖRÜ KATACAK”​​​​​​​
ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM
İtibar yönetimi performansı; markaya ilişkin online duygu analizleri, medya takibi, paydaş anketleri, müşteri memnuniyeti ölçümlemeleri ve proaktif kriz planlarının etkinliği gibi çeşitli araçlarla ölçülebilir. Özellikle müşteriler ve paydaşlar açısından itibar yönetimi performansının ölçülmesi çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor.

ŞEFFAFLIK VE AÇIKLIK Tüm iletişim süreçlerinde şeffaflık ve açıklık ilkesi benimsenerek, verilen bilgilerin her zaman araştırma verisine, rakamlara ve kurumsal raporlara dayalı olması güven oluşturmaya destek olacaktır. Başarılar kadar zorluklarda da açık iletişim yürütülmesi ve kriz iletişiminde hızlı bilgilendirme ve konunun dürüstçe ele alınması itibarın korunması açısından oldukça kritik.

DERİN BİLGİ Paydaşlar için anketler ve geri bildirim mekanizmalarını sistematik olarak kurgulamak gerekir. Odak grup görüşmelerden elde edilen geri bildirimler, paydaşların algıları ve endişeleri hakkında daha derin bilgiler sağlayabilir. Şirketler bu ölçümleri ve geri bildirim kanallarını analiz ederek müşteriler ve tüm paydaşlar nezdindeki itibar algılarını ve performanslarını değerlendirebilir. Üretken yapay zekanın önümüzdeki yakın zamanda bu alanda çok etkin kullanılacağını, algı ve analiz süreçlerine hız ve öngörü katacağına inanıyorum.

PEGASUS HAVA YOLLARI KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI BAN U KARAMUK
“İTİBAR SADECE KURUMSAL İLETİŞİMCİLERİN GÖREVİ DEĞİL”
Kurumsal itibar; kurum kültüründen işletme etiğine, kurumsal sosyal sorumluluktan finansal performansa kadar birçok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu nedenle son yıllarda başta liderler olmak üzere insan kaynakları, finans gibi birçok departmanın gündeminde en ön sıralarda yer alıyor.

Kurumsal itibar, çok iyi yönetilmesi gereken bütünsel bir algı. En önemli bacaklarından biri iletişim olduğu için sadece kurumsal iletişimcilerin görevi olarak görülse de aslında şirket üst yönetimlerinin ve diğer tüm departmanların itibar yönetimi konusunda bilgi sahibi olması ve gayret göstermesi kritik önem taşıyor. Çünkü kurumsal itibar; kurum kültüründen işletme etiğine, kurumsal sosyal sorumluluktan finansal performansa kadar birçok bileşenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu nedenle de son yıllarda başta liderler olmak üzere insan kaynakları, finans gibi birçok departmanın gündeminde en ön sıralarda yer alıyor. Bu doğrultuda; kurumsal iletişim, şirket içerisinde itibar yönetimini yaygınlaştırmak için öncelikle tüm departmanlarla düzenli ve etkin bir iletişim içerisinde olmalı. Kurumsal itibarın önemini ve etkilendiği faktörleri tüm departmanlara net bir şekilde aktarmalı ve tüm birimlerin itibarı gözeterek ortak değerler çerçevesinde ilerlemesine destek olmalı.

“TEK SEÇENEK ARAŞTIRMA DEĞİL”

Kurumsal itibar araştırmaları karşılaştırmalı olarak yıllar bazında yapıldığında itibar yönetiminin performansı birçok hedef kitle nezdinde belirlenebiliyor, ölçümlenebiliyor ve geçmişle kıyaslanabiliyor. Ancak elbette tek seçenek bu değil. İlk akla gelen marka skorlarındaki yükseliş ve düşüşler, sosyal medya geri dönüşleri kapsamında yapılan analizler vb. veriler de itibar yönetimi performansını ölçümlemeye yardım eden unsurlar.

Kurumsal itibar yönetiminin en önemli bacaklarından birinin iletişim olduğunun tüm iş dünyası tarafından kabul edildiği ve samimiyet, gerçeklik gibi kavramların ön plana çıktığı bir ortamda, bu konuda iş birliği yapılması çok önemli. Başarı işte tam da buradan geçiyor. İletişimcilerin tüm iletişim çalışmalarının kurumsal itibar yönetimi çatısı altında olmasını ve konuya her zaman bu perspektiften bakılmasını sağlamamız, liderlerin de bu konuda bizim uzmanlığımıza güvenmesi ve kurumsal itibar konusunu öncelikli görmesiyle ideal bir iş birliği zemini oluşuyor.

“İDEALİ İTİBARI ÇATI YAPMAK”​​​​​​​
“ŞANSLIYIM”
Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi bu konuda çok şanslı görüyorum. Çünkü uzun yıllardır kurumsal itibar için iletişimin önemini bilen ve iletişim çalışmalarına vakit ayıran liderlerle çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, iletişimin gücüne inanan, kurumsal iletişimle iş birliği içerisinde çalışan, uzmanlığa saygı duyan ve önem veren, samimiyeti ve gerçekliği ön planda tutan, ilham verici bir lider. Tıpkı idealde olduğu gibi kurumsal itibar kavramına bir çatı olarak bakıyor ve diğer tüm iletişim çalışmalarında da konuya her zaman bu perspektiften bakılmasını destekliyor.

DOĞRU İLETİŞİM STRATEJİSİ İletişimin itibara katkısı artık tartışılmaz bir gerçek. Doğru iletişim stratejileri ve bunların en etkin şekilde uygulanması, şirketlerin hedef kitlesiyle etkili iletişim kurmasını sağlayarak hem marka bilinirliğine hem kurumun itibarına büyük katkı sağlıyor. İşin temeli elbette dürüst ve güvenilir bir şirket olmakta, tutarlı ve duyarlı davranmakta. Ama bunu hedef kitlenizin de bilmesi, anlaması ve artık aklında bu kavramları şirketinizle ve liderlerinizle bağdaştırması gerekiyor.

VODAFONE TÜRKİYE KURUMSAL İLETİŞİM KIDEMLİ YÖNETİCİSİ ARZU DENİZ AKSOY
“STRATEJİMİZ DÜRÜST, ŞEFFAF VE AÇIK İLETİŞİM”
“Dürüst, şeffaf, açık iletişim yapmak bir marka için en önemli iletişim stratejilerinin başında geliyor. İletişim faaliyetlerimizde kurumumuzun itibarını yükseltmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. Tüketicinin güvenini kazanmak ve onunla duygusal bir bağ kurabilmek için sosyal sorumluluk projeleri yapmaya odaklanıyoruz.”

İletişimin en önemli yapıtaşı itibar. İtibar ve güven, liderlerin ve çalışanların belirli değerleri temsil ettiği bir ortam yaratılmadan mümkün olamaz. Böyle bir ortam içinse evrensel ve toplumsal değerlere uyum sağlayan, çalışanlarının iyiliğini ve tüketiciyle şeffaf ilişkiler kurmayı gözeten etik değerlerin benimsenmesi şart. Etik değerlerin temelinde bir yanda çalışma alanında ve lider-çalışan arasında açıklık, güven, öz eleştiri gibi iletişimsel bağlamda önem taşıyan değerleri sahiplenmek; bir yanda fırsat eşitliğinin ve farklı kültürel arka plan, toplumsal cinsiyet ve nesillerin temsil edildiği bir iş ortamı yaratmak yatıyor.

“HEDEF SOSYAL DEĞİŞİM”

Bugün, dürüst, şeffaf, açık iletişim yapmak bir marka için en önemli iletişim stratejilerinin başında geliyor. Vodafone Türkiye olarak, iletişim faaliyetlerimizde kurumumuzun itibarını yükseltmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. Tüketicinin güvenini kazanmak ve onunla duygusal bir bağ kurabilmek için sosyal sorumluluk projeleri yapmaya odaklanıyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Vodafone Vakfı, 17 yıldır, ülkemizde toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla faaliyet gösteriyor. Toplumun sosyal ihtiyaçlarına çözüm üretme ve bu şekilde sosyal değişim yaratma hedefiyle çalışıyoruz. Diğer yandan çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanında yapılan çalışmaların da kurumsal itibarın tesis edilmesinde önemli rol oynadığına inanıyoruz. Bu inançla paydaşlarımızın beklentilerine yanıt vermek üzere şirketimizin ÇSY performansını geliştirmeye ve paydaşlarımızla daha etkin iletişim kurmaya odaklanıyoruz.

“İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANSIMIZI ÖLÇÜYORUZ”​​​​​​​
ALGI VE İTİBAR
İtibar yönetimi performansımızı ölçmek için her yıl kurumsal itibar araştırması yapıyoruz. Bu araştırmanın amacı, Vodafone ve sektör içi ve dışı markaların toplam ve paydaş gözündeki algı ve itibarlarını ölçmek, temel itibar kriterleri bazında performanslarını takip etmek, güçlü ve gelişime açık alanlarını belirlemek.

DÖRT ANA PAYDAŞ GRUBU Her yıl genel tüketici kitlesi, iş dünyası, fikir liderleri ve iç paydaşlar olmak üzere 4 ana paydaş grubunu kapsayan yaklaşık 2.700 kişiyle görüşüyoruz. Çalışmamız, yüz yüze anket uygulamasıyla üçüncü parti araştırma şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

KRİTERLER Araştırma kapsamında, toplam kurumsal itibar skoru ölçülüyor ve yönetim kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi, çalışan markası, finansal güç, kurumsal sosyal sorumluluk, duygusal bağlılık olmak üzere 6 ana kriter altında değerlendirme yapılıyor. Paydaş skorlarına bakarak iletişimde yol haritamızı ve alacağımız aksiyonları belirliyor; gelişim alanlarımızı ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı buluyoruz. Buradan hareketle de yeni projelerimize ve stratejimize yön verebiliyoruz.

YILDIZ HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM GRUP DİREKTÖRÜ ZEYNEP ÖZLER
“KRİTİK EŞİKLERDE YOKLUĞU FIRTINA”
“İtibar yönetimi belki de performansı en zor ölçülebilen alanların başında geliyor. Varlığını ölçümlemek zor, normal zamanlarda varlığını hissettirmeyen ancak kritik eşiklerde yokluğu fırtınalara hatta yıkımlara yol açan bir olgu. Çok uzun süredir, kurumsal iletişimci ne yapar sorusuna benim verdiğim en güçlü ve somut yanıt itibarı yönetmek.”

Günümüzde bir şirketin itibarını gerek iç gerek dış paydaşlar nezdinde pekiştirmek için söz konusu şirketteki kurumsal işleyişin değerlerden beslenmesi gerekir. Bu nedenle itibar yönetimini güçlendirmek istiyorsak şeffaflık, tutarlılık, hakkaniyet gibi değerlerin etrafında şekillenen bir kurum kültürü inşa etmek zorundayız. Yıldız Holding olarak bu değerleri temel alarak “Mutlu Et Mutlu Ol” kurucu felsefemiz doğrultusunda tüm paydaşlarımızla paylaştığımız “çeşitlilik” ve “kapsayıcılık” ilkelerine odaklanıyoruz. Bu değerleri pusulamız kabul ederek tüm süreç ve aksiyonlarımızı öncelikli çalışanlarımızdan başlayarak, tedarik zincirimize kadar uzanan yelpazede, etki ettiğimiz tüm ekosistemimize ve paydaşlarımıza temas edecek şekilde birlikte tasarlıyor ve ortak akılla hayata geçiriyoruz.

“PAYDAŞ HARİTALARI ÇIKARILMALI”

İtibar yönetimi belki de performansı en zor ölçülebilen alanların başında geliyor. Varlığını ölçümlemek zor, normal zamanlarda varlığını hissettirmeyen ancak kritik eşiklerde yokluğu fırtınalara hatta yıkımlara yol açan bir olgu. Çok uzun süredir, kurumsal iletişimci ne yapar sorusuna benim verdiğim en güçlü ve somut yanıt itibarı yönetmek. Hal böyleyken, tüm kurumsal iletişimcilerin ortak derdi ve gayesi itibar yönetimi performansını ölçümlemek için geçerli, güncel ve etkili metriklerin belirlenmesi olabilir. Diğer taraftan, elbette, itibar dediğimiz ve aslında birçok olgunun bir araya gelmesinden oluşan bu soyut kavramı ölçümlemede herkesin hemfikir olduğu genel geçer yaklaşımlar var. Bunlardan ilki, paydaş haritalarının doğru çıkarılması. Çalışanlar, müşteriler, değer zinciri başta olmak üzere etkileşimde bulunulan tüm paydaşların kapsandığı paydaş haritaları, “puslu kıtalarda” yol almak için iyi bir çıkış noktası olabilir.

İkincisi, yine amacı ve hedef kitlesi doğru belirlenmiş algı/itibar çalışmaları olabilir. Burada hem paydaş haritaları çalışılırken hem itibar araştırmaları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken husus tek seferlik/münferit aksiyonlardan kaçınılması. Üçüncüsüyse sahayla bağı koparmamak. Bir marka olarak güven bağı kurmak ne kadar hayatiyse kurumsal iletişimciler olarak paydaşlarla sahici ve samimi ilişki tesis etmek, güven inşa etmek bir o kadar elzem.

“ADANMIŞ BİR LİDER​​​​​​​
KURUM KÜLTÜRÜ
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’muz Sayın Mehmet Tütüncü, 25 seneyi aşan süredir Yıldız Holding’de çeşitli kademelerde çalışmış ve kurumu yakından tanıyan bir isim. Kurum kültüründe yer alan değişim ve dönüşüm doğrultusunda, ilham veren liderlerle ve ekiplerle her gününün bir öncekinden hep daha iyi olması için adanmışlıkla çalışmış bir lider.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS” İtibar yönetimi konusunda Sayın Tütüncü’nün sahip olduğu bilgi ve birikimden yararlanabilmek kurumsal iletişimde bizim için büyük bir şans. Hiç kuşkusuz ki bu anlayış üzerine inşa edilen her strateji kaçınılmaz olarak başarıya ulaşıyor ve kurum itibarına da değerli katkılar sağlıyor. Ne mutlu, güven duyduğum, her an ulaşabildiğim, dinleyen, öğrenen, yön veren ve güçlendiren bir liderle çalışıyorum.