KURUMSAL İTİBARDA LİDER İLETİŞİMİ

CEO'ların iletişim performansı kurum itibarını nasıl destekliyor? Kurumsal iletişime yön veren liderler, kurumsal itibarı destekleme konusunda CEO'yu nasıl konumluyor? CEO, hangi konularda şirket sözcülüğünü üstlenmeli hangi konularda konuşmalı? Kurumsal itibarda CEO'yla dirsek temasında çalışan kurumsal iletişim liderlerinin iletişim planlarını ve bu alandaki stratejilerine yakından baktık.

“CEO’NUN SES TONU VE RENGİ İTİBARIN OMURGASIDIR”
Kurumsal hayatta itibar yönetiminin temel sorumluluğunu üstlenmiş olan CEO’ların iletişim performansı hayatı kolaylaştırabilir de zorlaştırabilir de. Şirketin vizyonu ve misyonunu yukarıdan aşağıya, günlük akışın içindeki gündemle ilişkilendirerek içselleştirme meselesi, doğrudan CEO’ların iletişim performansının ne derece “iyi” olduğuyla ilişkilidir. Kurumsal değerlerin, şirket politikalarıyla harmanlanmasında da kendileri birer “rol model” olarak görülür. CEO’ların bu özellikleri kurum kültürünün belirleyicisidir! Ne kadar dağınık ve hatta çok uluslu coğrafyalarda faaliyet gösterilirse gösterilsin, iletişim performansı etkin olan CEO’nun “ses tonu ve rengi” şirketin itibarının sigortası olarak değerlendirilebilir. Unilever’in bir önceki CEO’su Paul Polman ve Danone’un eski CEO’su Emmanuel Faber sanırım bu konuda rol model olarak değerlendirebileceğimiz liderler. Bu tür liderler için kriz zamanları “herhangi bir günden” farksızdır! Çünkü iletişim performansları, farklı kültürel arka planlara sahip olsalar bile tüm paydaşları için açık, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleriyle donatılmış görünümdedir. “Sorumluluk” bir “tutku” olarak kabul edilir. CEO’ların gündemindeki konuları sade, basit ama etkileyici örneklerle (metaforlarla) desteklenmiş anlatım yetkinlikleri şirket içinde eksik ve yanlış anlaşılmaların önüne geçeceği gibi olası kriz durumlarının da engellenmesini sağlayabilir. CEO’ların iletişim performansının başarısının “tek bir göstergesi” vardır: Zamanlama! Doğru zamanda gerçekleşmeyen iletişim yönetimi etkili olamayacağı gibi amacından da sapmış olabilir.

 

Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü YUSUF ZİYA YÜCE
“İTİBARIN TEMELİNİ İNSAN VE DUYGULAR OLUŞTURUYOR”
CEO’muzu enerji sektöründe ulusal ve sektörel yayınlarda, özellikle piyasa ekonomisi alanlarında öncü konumuna getirmeyi ve görüşüne başvurulan kişi olarak konumlandırmayı stratejilerimizden biri olarak belirledik.

İtibar yönetimi, elbette tüm şirketlerde devamlılık açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Grup şirketimizde de en önemli sermayemiz olan şirket itibarı, sözcümüz Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş’in iletişimiyle sürdürülüyor. Şirket üst yönetimlerinin stratejik performansları yani basın toplantılarında ya da röportajlarda liderlik özelliklerini göstermeleri, şeffaf ve açık bir iletişim yolu izlemeleri, güvene dayalı bir iletişim sürdürmeleri oldukça önemli.

 

KONUMLANDIRMA

CEO’muz İsmail Ergüneş’in kendisi bir ekonomist. Ergüneş, şirketimizin yatırım politikaları, maliyet girdileri ve gelecek dönem planları da dahil olmak üzere daha çok iktisadi konularda Uludağ Enerji’nin itibarını temsilen kamuoyu ve basın mensupları önünde konuşmacı olarak yer alıyor. CEO’muzu enerji sektöründe ulusal ve sektörel yayınlarda, özellikle piyasa ekonomisi alanlarında öncü konumuna getirmeyi ve görüşüne başvurulan kişi olarak konumlandırmayı stratejilerimizden biri olarak belirlediğimizi aktarabilirim.

“KONUŞMA TARZI İTİBARI YANSITIYOR”

Kurumların genellikle ön planda olan sözcüleri ve kurumsal itibarın temsilcisi CEO’ların iletişimde takındıkları genel üslup, konuşma tarzı ve ses tonu, şirket itibarını yansıtıyor. Kurumsal itibarın temelinde gerçek bir insan, dolayısıyla gerçek duygular ve duygusal faktörler yer alıyor. Her kurumun kendi itibarı için seçtiği belli başlı ilkeler olabilir. Bu ilkeler her kurumda birbirinden farklı olabileceği gibi en temelde açıklık, şeffaflık ve dürüstlük barındırmalı. Bahsettiğim duygusal faktörlerin de kurum ve CEO birlikteliğinde şekilleneceğine inanıyorum. Yine de bu 3 temel itibar ilkesi, kurumlara uzun vadede mutlaka fayda sağlayacaktır.

ESAS HOLDİNG KURUMSAL İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ BERRAK KUTSOY
“SAMİMİYET VE İNTERAKTİF İLETİŞİM ÖNEMLİ”
Lider iletişiminin gücüne yürekten inanıyoruz ve iletişimin kurumsal itibar yönetimi açısından öneminin bilincindeyiz. İletişim çalışmalarımızı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz.

Tüm makro konular ve kurumsal mesajlarımız için CEO’muz sözcülüğünde ilerliyoruz. Yeni jenerasyonların da iş dünyasına katılmasıyla birlikte, artık daha çok araştıran, soran, interaktif iletişimde bulunmak isteyen bir hedef kitle söz konusu. Bu açıdan baktığımızda, samimiyetin ve interaktif iletişimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Konu aynı olsa bile hedef kitleye özel bir dille ve yöntemle mesajların iletilmesi de bir diğer önemli konu.

“DEĞERLERİMİZE BAĞLIYIZ”

Esas Holding olarak her zaman güvenilirlik, sorumlu vatandaşlık, girişimcilik, çeviklik, birliktelik ve özerklik, aile olmak gibi değerlerimiz ışığında ilerliyoruz. Sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman değerlerimize bağlı, insana saygılı, topluma, çevreye ve geleceğe duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. İletişimimizde de her zaman samimiyeti, gerçekliği ön planda tutuyoruz.

ZORLU HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GMY ŞAHİKA ÖZCAN ORTAÇ
“PAYDAŞ TEMELLİ YAKLAŞIMI BENİMSİYORUZ”
Gerek iletişim çalışmalarımız gerek toplumsal yatırımlarımız ve gerekse itibar yönetimimizde Akıllı Hayat 2030 hedeflerimizle doğru orantılı hareket ediyoruz. Başta yönetim kurulu üyelerimiz ve CEO’muz olmak üzere tüm liderlerimizin iletişimini de bu anlayışla planlıyor ve yürütüyoruz.

Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi yaklaşımımız, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda kurumsal yönetişim ilkelerimizle şekilleniyor. Kurumsal itibar yönetimine ve paydaş iletişimine yönelik çalışmalarımızı 360 derecelik bir yaklaşımla ele alıp yönetiyoruz. Paydaşlarımız nezdinde değer yaratan, uçtan uca bir yaklaşımın uzun dönemde kurumumuzun itibarına daha sağlıklı ve kalıcı katkı sağlayacağına olan inançla uzun soluklu ve etki odaklı bir perspektifle projeler geliştirip hayata geçiriyoruz.

AKILLI HAYAT 2030

Gerek iletişim çalışmalarımız gerek toplumsal yatırımlarımız ve gerekse itibar yönetimimizde Akıllı Hayat 2030 hedeflerimizle doğru orantılı hareket ediyoruz. Başta yönetim kurulu üyelerimiz ve CEO’muz olmak üzere tüm liderlerimizin iletişimini de bu anlayışla planlıyor ve yürütüyoruz. Bu doğrultuda CEO’muzun sözcülüğünü, holding ve şirketlerimizin vizyonu, finansal ve finansal olmayan varlıklar, risk ve fırsatlar, sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar, bu yönde aldığımız aksiyonlar ve bunu destekleyecek iyi örneklerin paylaşımı çerçevesinde bütüncül bir şekilde konumlandırıyoruz.

ANLAM VE AMAÇ ODAKLI İLETİŞİM

CEO’ların kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda paydaş temelli bir yaklaşımı benimsemesi, toplumsal hassasiyetleri ve etkiyi merkeze almaları, ortak aklı ön plana çıkarmaları ve tüm bunların merkezine sürdürülebilirliği almaları günümüzde kurumsal itibarı daha sağlam bir zemine oturtuyor. Özellikle yeni nesillerin anlam odaklı ekonomi arayışı kurumların itibarıyla yakından ilişkili. Bugün öğrenciler veya genç profesyoneller için bir şirketin finansal performansından önce çevresel, sosyal ve yönetişim boyutuyla yarattığı etki ve amaç odaklı olması önem kazanmış durumda. Ayrıca en kritik paydaşımızın da çalışanlar olduğu ilkesiyle iletişime yaklaşıyor, lider iletişiminde de bunu gözetiyoruz.

PHILIPS ORTA DOĞU VE TÜRKİYE MARKA VE İLETİŞİM DİREKTÖRÜ RENGİN ERDİNÇ
“KURUMUN İTİBARINA DEĞER KATIYOR”
CEO, kurumun kültür ve değerleri, bu değerler doğrultusunda oluşturduğu gelecek planları ve iş hedeflerini sosyal paydaşlarıyla paylaşmakta sözcülük görevi üstlenerek kurum itibarına değer katıyor.

CEO’ların iletişim performansı; CEO’nun ve kurumun güvenli ve güçlü bir düşünce lideri olarak konumlandırılmasına, marka itibarını korumasına, güçlendirmesine, firmanın sektörde rekabet avantajı elde etmesine ve çalışanların şirkete bağlılığına önemli derecede katkı sağlıyor. CEO’muzu sözcü olarak konumlandırdığımız başlıca konuları sağlık teknolojileri, inovasyon, sağlık sektöründeki trendler, dijital sağlık ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız olarak özetleyebilirim. İletişim ekibi olarak bu konularda CEO’muza destek oluyor, global iletişim stratejimizle uyumlu bir şekilde yerel iletişim stratejilerimizi belirliyoruz.

“İLETİŞİM DİLİ DOĞRU VE GERÇEK OLMALI”

132 yıldır faaliyetlerini sürdüren bir marka olarak, markamızı ve kurum itibarımızı korumak ve güçlendirmek en büyük görevimiz. CEO’lar, kurumun iletişiminde kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda CEO’ların marka değer ve kültürüne uygun, doğru ve gerçek bir iletişim dili kullanmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İletişimin sürdürülebilirliğinin ve iletişimde amaç odaklı anlamlı işler yapmanın da kurumun uzun vadeli başarısına katkı sağlayacağına inanıyorum.

DOĞA SİGORTA KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ SEDA GÜLER
“CEO İLETİŞİMİ KURUMSAL İTİBARI GÜÇLENDİRİYOR”
CEO, GÖREVİ gereğince kurumun dış iletişime açılan yüzü ve lideridir. Kararlı, etkili, iyi iletişim kuran ve dinamik bir CEO kimliği, kurum itibarını da beraberinde besler ve yüceltir.

Genç bir Türk markası olarak Doğa Sigorta için güçlü ve etkin bir kurumsal itibar sağladık. ‘Güven Doğasında Var’ sloganıyla çıktığımız bu yolda poliçe sahiplerinin de acentelerimizin de her zaman yanında olduk. CEO iletişimi kurumsal itibarı güçlendiren etkenlerin başında geliyor. CEO, görevi gereğince kurumun dış iletişime açılan yüzü ve lideridir. Kararlı, etkili, iyi iletişim kuran ve dinamik bir CEO kimliği, kurum itibarını da beraberinde besler ve yüceltir.

“İLKELERİMİZLE BÜTÜNLÜK İÇERMELİ”

Hızlı harekete geçmenin öneminin büyük olduğu alanımızda, CEO’muza kesintisiz ulaşabiliyor, görüş ve değerlendirmelerini alabiliyoruz. CEO’muz Nihat Kırmızı’ya gerek sigorta/finans özelinde gerekse grup bünyemizdeki farklı iştirak alanlarımıza dair ekonomi ve sektör basınından görüş talepleri yoğun olarak geliyor. Kurumlarımız ve ilkelerimizle bütünlük içinde olan tüm taleplere dönüş yapmaya çalışıyoruz. Kendisinin İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olması da eğitim alanında görüş taleplerini ve proje üretkenliğimizi yoğunlaştırıyor. Kampüslerimizdeki öğrencilerimizle olan samimi iletişimi de kurum itibarımıza destek yaratıyor.

“HIZ ÖNEMLİ”

Kurumsal İletişim, her an sürpriz gelişmelere ya da krizlere açık bir alan. Kurum itibarının yönetimi hususunda CEO’muza hızla ve kesintisiz ulaşabilmek, durumla ilgili görüş ve yönlendirmelerini alabilmek, çözüme hızlıca varabilmek adına en büyük kolaylığı sağlıyor. Dolayısıyla bir CEO’nun kurumsal iletişim departmanıyla iç içe çalışması çok önemli. Aynı zamanda CEO iletişiminin şeffaf, profesyonel bir samimiyet içinde ve doğru iletişim kanallarıyla yürütülmesi kurum itibarına yarar sağlıyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI BANU KARAMUK
“LİDER İLETİŞİMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”
Lider iletişiminde stratejimiz iyi bir değerlendirme zemini üzerine kurulu. Konunun önemi, mecranın türü, liderin zamanlama açısından uygunluğu gibi bir dizi kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme ve etkin bir planlama yapıyoruz.

İletişim, kurumsal itibar yönetiminin en önemli unsurlarından biri. Artık iş dünyası da bunu çok iyi anlamış durumda. İletişimin sadece bütünleşik pazarlamanın kritik bir unsuru değil, aynı zamanda şirketlerin rekabetçi koşullarda varlığını sürdürebilmesi ve yoluna sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için en önemli gerekliliklerden biri olduğunu biliyor, stratejimizi buna göre geliştiriyoruz.

GERÇEK BİR LİDER İLETİŞİMİ

Pegasus Hava Yolları olarak, lider iletişimine çok önem veriyoruz. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var; paydaşlar markanın ete kemiğe bürünmüş halini görmek istiyor. Bu da ancak samimi ve gerçek bir lider iletişimiyle mümkün oluyor. Lider iletişiminde stratejimiz ise iyi bir değerlendirme zemini üzerine kurulu. Konunun önemi, mecranın türü, liderin zamanlama açısından uygunluğu gibi bir dizi kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme ve etkin bir planlama yapıyoruz. Lider iletişiminin kurumsal itibara fayda sağlaması için üç kilit konu var: Samimiyet, sürdürülebilirlik ve empati. Gerçeklik ve samimiyet, günümüz iletişiminde kritik öneme sahip kavramlar. Yeni dönemin iletişim dili de yıllar içinde gerçek ve sahici mesajlar çerçevesinde şekillenmeye başladı. Bir diğer önemli konu iletişimin sürdürülebilirliği. Stratejik olarak uygun periyotlarda ve düzenli iletişimin gücünü kimse yadsıyamaz. Son olarak, empati önemli. Lider iletişiminde, liderin hedef kitleyi anlaması ve empati kurabilmesi çok kıymetli. Bunlar iyi bir lider iletişiminin altın kuralları.

COŞKUNÖZ HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ JANSET BEKLEN ARAN
“CEO’MUZ EN DEĞERLİ SÖZCÜMÜZ”
Şirketin yönetim stratejilerini belirlemenin yanı sıra güçlü bir iletişim yetisine sahip CEO’lar, hem kurumlarının iletişim stratejilerinin belirlenmesinde hem mesajların kamuoyuna etkili ve verimli biçimde aktarılmasında en kilit kişiler oluyor.

Günümüzün rekabetçi ve sürekli değişen iş ortamında, kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmelerinde ve başarıyı yakalayabilmelerinde, her türlü çalışmanın doğru iletişim stratejileriyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Neyi nasıl yaptığınız kadar neyi nasıl anlattığınız, kendinizi ne kadar doğru ifade ettiğiniz, hedef kitlenize ne kadar ulaşabildiğiniz ve onların sizin mesajlarınızı ne kadar aldığı da önem taşıyor.

BÜYÜK GÖREV ÜST YÖNETİME

Bu noktada kuşkusuz kurumların üst yönetimlerine ve CEO’lara çok büyük görev düşüyor. Kurumun en önemli yüzü olan CEO da kilit noktada yer alıyor. Şirketin yönetim stratejilerini belirlemenin yanı sıra güçlü bir iletişim yetisine sahip CEO’lar hem kurumlarının iletişim stratejilerinin belirlenmesinde hem mesajların kamuoyuna, etkili ve verimli biçimde aktarılmasında en önemli kişi oluyor. CEO’muz Erdem Acay da hem holding stratejileri ve bu stratejilerin iletişime nasıl taşınacağı konusunda bize yol gösteriyor hem bunları kamuoyuna anlatırken bizim için ön planda yer alıyor.

DÜRÜST, AÇIK, ŞEFFAF

CEO’muz Erdem Acay, en değerli sözcümüz. Dürüst, açık, şeffaf, karşısındakini dinleyen, karşısındakine saygı gösteren ve onunla empati kurabilen yapısıyla kurumumuzu en iyi şekilde temsil ediyor. CEO’muz aynı zamanda iletişim ekibimizin çalışmalarını, projeleri ve süreçleri genel müdürlerimizle birlikte yakından takip ediyor, gerekli noktalarda bilgi ve katkılarını bizimle paylaşıyor.

DOĞANLAR HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ BİRNUR ÖZGÜL
“CEO’LARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİYLE YÜKSELDİ”
İlkesel anlamda kurumun değerleri, kimliği ve bunların çalışanlar tarafından sahiplenilmesi, net kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve tüm bunları resmeden CEO, kurumsal itibara yön verir.

CEO’nun iletişim performansı, kurumla ilgili algıda önemli bir etkiye sahip. Teknolojinin gelişmesiyle, sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artmasıyla CEO’ların görünürlüğü yükseldi. Medya, CEO’ların hem kişisel hem iş hayatlarını haber konusu yapabiliyor. Medyanın bu ilgisi CEO’ların kişisel imajlarını etkilediği gibi, şirketlerin kurumsal itibarına da yansıyor.

SÖZCÜLERİMİZ BAŞKAN VE CEO

Doğanlar Holding ve bağlı şirketlerinde kurum sözcülerimiz yönetim kurulu başkanı ve CEO’lar. Gerekli tüm açıklamalar kendileri tarafından yapılır. Rakamsal veriler, hedefler, yeni yatırımlar gibi stratejik konularda açıklama yapma yetki ve sorumlulukları kendilerine ait. Liderliğini yaptıkları şirketi yarınlara taşıyacak bir vizyon belirlemek, bu vizyona hizmet edebilecek insan kaynağını yönetmek ve sosyal paydaşlarla iletişim yönetiminin önceliklerini belirleyerek, şirketin itibarını yönetmek de CEO sorumluluğunda.

İŞ SONUÇLARINA DOĞRUDAN ETKİ

Kurumsal itibar, bir kurumun çalışanlar ve müşteriler tarafından nasıl algılandığını göstermesi itibarıyla şirketin en önemli değeri. İtibarın yönetilmesiyse bir şirketin sürdürülebilir rekabet gücünün ve kârlılığın temel göstergeleri arasında yer aldığı için, iş sonuçlarını doğrudan etkiler. İlkesel anlamda kurumun değerleri, kimliği ve bunların çalışanlar tarafından sahiplenilmesi, net kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve tüm bunları resmeden CEO, kurumsal itibara yön verir.