"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞ MODELİMİZİN TEMEL PARÇASI"

sahibinden.com kullanıcıları tercih ettikleri ikinci el ürünlerle 1 yılda 10,6 milyon ton karbon emisyonunun azaltılmasını sağladı.

Sürdürülebilirliği iş modelimizin temel bir parçası olarak konumlandırıyoruz ve doğal kaynakları etkin ve sorumlu bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. 2023 yılı “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı” raporumuzu yayınladık. İsveç merkezli Su ve Hava Koruma Araştırmaları Enstitüsü (IVL) desteğiyle hazırladığımız raporda, ikinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları dikkat çekici verilerle ortaya koymaya devam ediyoruz. sahibinden.com’da yer alan 24 farklı ikinci el ürün kategorisi ve bunların 206 alt kategorisinin değerlendirilmesiyle hazırlanan rapor, sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izinin azaltılması, yeni bir ürünün üretiminden tasarruf edilmesi ve yeniden kullanımın sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekiyor.

İKİNCİ EL ÜRÜN TERCİHİ KATKISI

Rapora göre sahibinden.com kullanıcılarının 2022 yılı boyunca tercih ettikleri ikinci el ürünler sayesinde 1 yılda 10,6 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlandı. 10,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon, 10 yıl boyunca yetiştirilen 177,3 milyon ağaç fidesinin tuttuğu emisyona veya hibrit bir araçla dünyanın çevresinde 2,4 milyon kez tur atılmasının yol açacağı emisyona karşılık geliyor. sahibinden.com kullanıcıları aynı zamanda, farklı kategorilerden ikinci el ürünleri tercih ederek 617 bin ton çelik, 116 bin ton alüminyum ve 172 bin ton plastik tasarrufu da sağladı. Bu veriler incelendiğinde 617 bin ton çelik, 205 adet Çamlıca Kulesi’nin üretiminde kullanılan çelik miktarını, 116 bin ton alüminyum 3,6 milyar akıllı saat yapımında kullanılan alüminyum miktarını, 172 bin ton plastik ise 2,5 milyar cerrahi eldiveni ifade ediyor.

“ARTI DEĞER YARATIYORUZ”

Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak “İnsanları hayalleriyle buluşturmak” hedefiyle 23 yıl önce çıktığımız yolda, teknolojiye yaptığımız yatırımlarla milyonlarca alıcı ve satıcıyı buluşturarak ikinci el alışveriş bilincinin güçlenmesinde de önemli bir misyon üstleniyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirdiğimiz uygulamaların yanında, ikinci el alışverişin, kaynaklarını hızla tükettiğimiz dünyamızın geleceği için çok önemli bir artı değer yarattığına inanıyor ve bu kapsamda tüketicileri, toplumu bilinçlendirmek adına çalışmaya devam ediyoruz. İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı raporu herhangi bir ürünün, yeniden kullanılmasıyla sağlanan kaynak tasarrufunu, azaltılacak karbondioksit emisyonunu ve elbette döngüsel ekonomiye sağlanacak katkıyı yine çok çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. İş modelimizle ikinci el ürünlerin satış yoluyla tekrar kullanıma kazandırılmasına aracılık ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken raporumuzla da bu katkıyı anlatmaya ve bu alanda farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

“Kurulu gücümüzü yüzde 25 artıracağız”
Fiba Yenilenebilir Enerji, ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Sektörde sadece Fiba Yenilenebilir Enerji’yi değil aynı zamanda Türkiye’nin enerji ekosistemini de dönüştürmeye yönelik öncü adımlar attıklarını belirten Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray KIYMAZ, “Rüzgar enerjisi santrallerimizin kapasitelerinin artırılmasına ve güneş panelleri eklenerek hibrit santrallere dönüştürülmesine ilişkin yatırımlarımızla kurulu gücümüzü 2025 yılı sonuna dek yüzde 25 oranında artırma hedefimizde kararlıyız” dedi.

Portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan Fiba Yenilenebilir Enerji, ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarıyla uyumlu olarak hazırlandı. 2022 yılına ait rapora göre şirket, 14 rüzgar ve 5 güneş enerjisi tesisiyle 1 milyon 716 bin 662 MWh temiz enerji üreterek bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artış kaydetti. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) yaklaşımını tüm operasyonlarına entegre ettiklerini belirten Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, şöyle anlattı:

“YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDERLERDEN OLMAK İSTİYORUZ”

Sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında paydaşlarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştığımız faaliyetlerimiz hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hem imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularını içeren 10 ilkesine uyum sağlıyor. Yenilenebilir enerji alanında ülkemizde lider şirketlerden biri olmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı şeffaflıkla sürdürüyoruz. Fiba Yenilenebilir Enerji olarak, toplumumuzun refahı için temel aldığımız sürdürülebilirlik politikamızı tüm tedarikçilerimizde yaygınlaştırmayı, yenilenebilir enerjideki yükseliş trendinin bir parçası olmayı ve enerji dönüşümünü daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sadece Fiba Yenilenebilir Enerji’yi değil aynı zamanda Türkiye’nin enerji ekosistemini de dönüştürmeye yönelik öncü adımlar atıyoruz.

“ÜLKEMİZİN 2053 NET SIFIR YOLCULUĞUNA EŞLİK EDİYORUZ”

2022 yılında tüm dünyada etkileri görülen bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler, aşırı hava olayları, enerji fiyatlarındaki artış gibi gelişmeler, enerji sektörünün rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. İklim krizi, küresel riskler arasında öne çıkıyor. Bu da ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için köklü bir değişim yapma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Böylece yenilenebilir kaynaklar, emisyon azaltımı ve enerji verimliliği konuları küresel öncelik haline geliyor. 2022 yılı sonu itibarıyla ülkemizin elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 54’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken Ulusal Enerji Planı’na göre bu oranın 2053 yılında yüzde 69,1’e yükselmesi bekleniyor. Biz de toplam 581 MW kurulu gücümüzle ülkemizin 2053 Net Sıfır yolculuğuna gururla ve heyecanla eşlik ediyoruz. Rüzgar enerjisi santrallerimizin kapasitelerinin artırılmasına ve güneş panelleri eklenerek hibrit santrallere dönüştürülmesine ilişkin yatırımlarımızla kurulu gücümüzü 2025 yılı sonuna dek yüzde 25 oranında artırma hedefimizde kararlıyız.