SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE CHRO'NUN ROLÜ

Sürdürülebilirlik, kuşkusuz bugün iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri. Hatta tüm gündemlerin bir alt sürdürülebilirlik ajandası var. Bu ajandaların tamamında karşımıza çıkan en güçlü rolse CHRO'lar. Sürdürülebilirliği, İK stratejilerine, uygulamalarına ve kültürüne entegre ederek CHRO'ların bir kuruluşun sürdürülebilirliği üzerinde nasıl önemli bir etkiye sahip olabileceğine yakından bakalım. Zorlu Holding'de insan kaynakları sürdürülebilirlikte neye odaklandı? Amgen Türkiye, sürdürülebilirlik amaçlarını nasıl tanımlıyor? Hayat Global, sürdürülebilirliği şirket kültürü haline nasıl getirdi? Otokoç Otomotiv, Pegasus Hava Yolları, SAP, Türkiye Sigorta ve Turkcell Global Bilgi CHRO'larının sürdürülebilirlik ajandalarında hangi konular öne çıkıyor?

Şirketlerin insan kaynakları stratejilerine yön veren CHRO'lar, sürdürülebilirlik ajandalarında en önemli rol haline geldi. CHRO’lar, şirketlerinin iş gücü için sürdürülebilirliğe odaklanarak çalışan katılımını artırırken üst düzey yetenekleri şirkete çekebiliyor, işveren markasını geliştirirken mevzuata uygunluğu sağlayabiliyor ve paydaşların beklentilerini de unutmuyor. Sürdürülebilirlik, giderek yatırımcılar tarafından daha fazla önceliklendiriliyor; işletmelere rekabet avantajı ve büyüme fırsatları sağlıyor. Sürdürülebilir işletmeler de çalışan değerleriyle uyum sağlayarak, bir amaç duygusu geliştirerek ve olumlu bir çalışma ortamını teşvik ederek en iyi yetenekleri çekebiliyor ve çalışanları elde tutmada çok daha başarılı oluyorlar. Tüm bunları düşününce CHRO’ların bir şirketin sürdürülebilirliğinde en kritik rolü oynayan lider olduğu çıkarımını yapmak zor değil.

CHRO, kapsamlı bir yetenek yönetimi çerçevesi uygulayarak, yetenekli ve motive bir iş gücüyle organizasyonu sürdürebilir. Yine CHRO, şirket kültürü tanımlama ve geliştirme, onu şirketin değerleriyle uyumlu hale getirme ve günlük operasyonlara yerleştirme konusunda kilit bir rol oynar. Kapsayıcılığı ve çeşitliliği, etik uygulamaları ve çalışan refahını teşvik ederek günün sonunda şirket kültürünü, çalışan memnuniyetini ve genel performansı sürdürebilir. Son olaraksa CHRO, sağlam bir değişim yönetimi çerçevesi uygulayarak, kuruluşun dinamik bir iş ortamında uyum sağlama, yenilik yapma ve rekabetçi kalma becerisini sürdürebilir. Bu çerçeveler, CHRO’nun yetenekleri yöneterek, güçlü bir kültürü besleyerek ve organizasyonel değişimde etkili bir şekilde yol alarak şirketin hayatını sürdürmesi için stratejik bir yaklaşım sağlar.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı NECMİ KAVUŞTURAN:
“Çalışan refahı işimizin merkezinde”
İnsan haklarıyla ilgili çerçevelerin daha net çizileceği, yasal yükümlülüklerin artacağı bir döneme giriyoruz. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda çalışan refahını işimizin merkezine alıyoruz.

Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda eşit, kapsayıcı, adil ve akıllı bir gelecek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği “yenileyici iş modelleri” ve “insan odaklı ekosistemler” başlıklarında grup şirketlerimiz bazında takip ediyor ve raporluyoruz. İnsan odaklı ekosistemler başlığı altında işin geleceğine yatırım yapmak, kapsayıcılık ve çeşitlilikte lider olmak ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerimizde en çok tercih edilen şirketler arasında yer almak gibi temel hedeflerimiz var. Hayal ettiğimiz vizyona paydaşlarımızla beraber ulaşabileceğimizi biliyoruz. Değer zincirimiz boyunca paydaş önceliklerini gözetiyor; çalışan mutluluğu, işin geleceği, kapsayıcı değer zinciri ve toplumsal yatırım alanlarında ortak değer yaratıyoruz.

AKILLI HAYAT 2030

Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için, yeni dünya düzeninin getirdiği değişim ve dönüşümü yenilikçi bir yaklaşımla yönetmeyi hedefliyoruz. Odağımıza insanı alarak; iş gücümüzü geleceğe hazırlamak için yeni stratejiler oluşturuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın da takip ettiği yeni trendlere kulak veriyor; organizasyonel dönüşümden çalışan esenliğine, insan kaynakları süreçlerinin dijital dönüşümünden yetenek yönetimine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Çevik, dinamik ve inovasyon odaklı çalışma kültürüyle yetenek gelişimini destekliyor, yeni yetkinlik ve beceriler kazandırmak üzere tasarlanan gelişim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla kurum içi girişimcilik programımız Parlak Bi'Fikir, kurumsal gönüllülük programımız Kıvılcımlar Hareketi, kurumsal esenlik programımız Birlikte İyiyiz gibi birçok program aracılığıyla çalışma arkadaşlarımızın eğitimi, gelişimi, mutluluğu ve anlam odaklı iş arayışına katkı sağlamayı sürdürüyoruz.

“İNSAN HAKLARI GÜNDEMDE”

Grup şirketlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği gibi ortak değerleri benimsiyor; çeşitlilik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik odağında çalışıyor ve belirlediğimiz odak alanları doğrultusunda aksiyon planları oluşturuyoruz. Sürdürülebilirliğin çok önemli bir kısmı insanı ilgilendiriyor, bu nedenle Avrupa mevzuatında da sürdürülebilirlik kapsamında insan haklarıyla ilgili konuların oldukça gündemde olduğunu görüyoruz. İnsan haklarıyla ilgili çerçevelerin daha net çizileceği, yasal yükümlülüklerin artacağı bir döneme giriyoruz. Biz de Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda çalışan refahını işimizin merkezine alarak, "insana yakışan iş” prensibiyle çalışmalarımızı sürekli iyileştiriyor, bu konudaki risk ve fırsatları yakından takip ediyoruz.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Eğitim, Tedarik ve İdari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı FATİH YILDIZ:
“Çalışanlarımızın ve sektörün gelişimine yatırım yapıyoruz”
Türkiye Sigorta olarak insan kaynakları süreçlerimizi, çalışanlarımızın kendisini geliştirmesi adına kurguluyoruz. Hedefimiz derinleştirilmiş sigortacılık eğitimleri paralelinde, yeni mezunları işe almak ve sektöre deneyimli çalışan yetiştirmek.

Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta olarak yetişmiş mevcut insan kaynağımızı güçlendirmek ve iş hayatına Türkiye Sigorta ile başlayan gençleri desteklemek adına kurum içi eğitim programımız olan “Sigortacılık Okulu” projesini başlattık.

Sigortacılık anlayışımızda ‘sonradan önceye’ taşıma vizyonuyla hareket ediyoruz. Mevcut insan kaynağımızı güçlendirirken sektöre yetişmiş insan kaynağı sağlamak ve sigortacılık mesleğinin dinamiklerini aktarmak adına “Sigortacılık Okulu” adını verdiğimiz kurum içi eğitim programını hayata geçirdik. Programda Türkiye Sigorta Akademi tarafından hazırlanan içeriklerin yanı sıra çalışanların gerçek deneyimlerinden oluşmuş vaka çalışmaları destekleniyor. Tam olarak okul olma hedefiyle oluşturduğumuz programla, sektörümüzdeki insan kaynağının da niteliğini artırıcı bir adım atmış olduk.

MESLEĞİ ÖĞRETECEKLER

Sigortacılık Okulu; temel sigortacılık, temel sigortacılık branşları ve kişisel gelişim olmak üzere üç modülden oluşuyor. Mayıs-haziran, eylül-ekim, şubat-mart ayları olmak üzere üç fazda tamamlanması planlanan derinleştirilmiş sigortacılık eğitimlerinin süresinin toplam 250 saat olmasını öngörüyoruz. Sigortacılık Okulu’nu hayata geçirdiğimiz için oldukça heyecanlıyız. Türkiye Sigorta olarak insan kaynakları süreçlerimizi, çalışanlarımızın kendisini geliştirmesi adına kurguluyoruz. Bu programla onların mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sektöre nitelikli çalışan kazandırılması ve çalışanlarımıza A’dan Z’ye yeni nesil sigortacılığın öğretilmesini amaçlıyoruz. Sigortacılık Okulu, standart gelişim programlarının dışına çıkıp bizzat birbirinden öğrenme, gerçek deneyimlerden oluşan vaka analizleriyle teori ve pratiği bir araya getirdiğimiz yapılandırılmış bir program. Hedefimiz, derinleştirilmiş sigortacılık eğitimleri paralelinde, yeni mezunları işe almak ve sektöre deneyimli çalışan yetiştirmek.

Amgen Türkiye İnsan Kaynakları Lideri  ERSİN YILMAZ:
“Sağlıkta dönüşüme odaklandık”
İşe alım süreçlerinde çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen ve bu değerleri taşıyan arkadaşlara öncelik veriyoruz. Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik odaklı başarılarını takdir ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık, ajandamızda kritik öneme sahip. İnsan sağlığını geliştirmeyi taahhüt eden bir şirket olarak; gezegenimizin, toplumun ve hatta şirketimizin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratma sorumluluğumuzun farkındayız. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı “Sağlıklı İnsan”, “Sağlıklı Toplum”, “Sağlıklı Gezegen” ve “Sağlıklı Amgen” olmak üzere 4 başlıkta topladık. İnsanların, toplumun, gezegenin ve şirketimizin sağlığını iyileştirme hedefimiz ışığında sağlıkta dönüşüm yaratmaya, toplumu güçlendirmeye ve çevreyi korumaya odaklanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İŞE ALIMDA ÖNCELİK

Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak stratejiler geliştiriyor, çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme programları düzenliyoruz. Bu çalışmalarla iş arkadaşlarımızda sürdürülebilirlik kültürünün güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Amgen kültüründe bireylerin toplum ve çevreye duyarlı bireyler olmalarını önemsiyoruz.  İşe alım süreçlerinde çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen ve bu değerleri taşıyan arkadaşlara öncelik veriyoruz. Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik odaklı başarılarını takdir ediyoruz. Gönüllü çalışanlarımızdan oluşan “Gönlü Sorumlular” ekibimizle sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlayarak gönüllülük faaliyetlerini de ekip ruhu eşliğinde desteklemeyi önemli buluyoruz.

“ÇALIŞAN KATILIMI HEDEFLERE ULAŞMADA KRİTİK”

İnsanların, yaşamlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan değişime liderlik etmek adına bilimin ve yeniliğin gücünü kullanıyoruz. İnsan kaynakları olarak şirketimizin sürdürülebilirlik kültürünü desteklemek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için bu alandaki çalışmaların başarıyla uygulanabilmesine yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın işe katılımını artırmak, iyi olma hallerini desteklemek, etik değerlerle uyum içinde çalışmalarını teşvik etmek ve çeşitlilik prensiplerine odaklanmak için birçok programımız bulunuyor. Çalışanlarımızın katılımının, motivasyonunun ve gelişiminin sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada kritik olduğunu düşünerek bu yoldaki adımlarımızı atıyoruz.

Otokoç Otomotiv İnsan Kaynakları Lideri İREM ÇALIK:
“Bütünsel bakışla sürdürülebilirlik projeleri gerçekleştiriyoruz”
İnsan kaynakları ekibi olarak hem yetenek havuzumuzun sürdürülebilirliği hem iş sağlığı ve güvenliği hem de yeşil enerji üretimi konusunda çalışmalar yönetiyoruz.

Kurumsal ölçekte, sürdürülebilirlik için gereklilikleri ve öncelikleri belirleyerek oluşturduğumuz bir yol haritamız ve bu haritadaki hedefleri düzenli olarak gözden geçirdiğimiz bir sürdürülebilirlik komitemiz bulunuyor. İklim krizi gerçekliği nedeniyle tüm dünyada yaşanan değişimleri takip ederek kendimizi bugünden geleceğe hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca çevreyle ilgili çabalarla sınırlı kalmadığına inanıyor sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden projeler de hayata geçiriyoruz.

“GENÇ YETENEK İSTİHDAMI ÖNEMLİ”

İnsan kaynakları ekibi olarak hem yetenek havuzumuzun sürdürülebilirliği, hem iş sağlığı ve güvenliği hem de yeşil enerji üretimi konusunda çalışmalar yönetiyoruz. Türkiye Girişimcilik Vakfı ile gençlerin girişimcilik kası üzerine ortak projeler gerçekleştiriyoruz. “GİRVAK Fellow’larına” staj imkanları sunuyoruz. Girişimci Kurumlar Platformu’nun danışma kurulu üyesi ve aktif çalışan şirketi olarak Türkiye girişimcilik ekosisteminde olmayan kurumları ekosisteme dahil etmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz. “Ability Pool” platformuyla kendi çalışanlarımızı çevresel ve sosyal sorumluluk odaklı projelere dahil ediyoruz. Özellikle değişen, dönüşen iş piyasasında genç yeteneklerin istihdamının şirketimizin sürdürülebilir başarısına önemli katkı sağlayacağına inandığımızdan birçok yeni ve genç yetenek kazanım programı uyguluyoruz. Var olan insan kaynağımızı korumak da aynı şekilde sürdürülebilir başarımızda kritik faktör olduğu için düzenli olarak çalışanlarımızın içgörülerini alıp çalışan deneyimini iyileştirecek aksiyonları hayata geçiriyoruz.

“DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİYORUZ”

Koç Holding’in 2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, şirketimize düşen sorumlulukların bilincinde ilerleyerek düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeşil enerji üretimi ve kullanımını destekleyerek karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Topluma fayda sağlamayı birincil öncelik olarak amaç ediniyor, bu doğrultuda sürdürülebilirlik de dahil pek çok alanda çeşitli kuruluşlarla her ölçekte iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliği şirket stratejimizin odağına alıp tüm ekip arkadaşlarımızı sürece dahil ederek bütünsel bakış açısıyla sürdürülebilirlik alanında çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik konularının yönetimi, stratejilerin belirlenmesi ve performansın takip edilmesi için farklı iş birimlerimizden de destek alarak kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ZAFER ÇAVDAR:
“Gençlere yatırım yapıyoruz”
Teknolojiye ve gençlerimize yatırım yapmaya çok önem veriyoruz. Gençlerin iş hayatına katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2023 programımıza, bu yıl da 4 binin üzerinde mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor.

“HAYALLERİ PAYLAŞIYORUZ”

Yeni mühendislerin iş hayatına katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve hayallerini paylaşarak büyütmek için başlattığımız programa gençlerin gösterdiği ilgi motivasyonumuzu daha da artırıyor. Techno Camp 2023 programımızla teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen 52 genç mühendisimiz 2 ay boyunca teorik ve pratik eğitimlerden oluşan bir eğitim alacaklar. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecekler.

“KARİYER HEDEFLERİNE DESTEK OLUYORUZ”

Bugüne kadar gerçekleştirilen Techno Camp’lerden şirketimize katılıp ses getiren işlere imza atan çalışanlarımızı da bu noktada gururla hatırlamak isterim. Turkcell Global Bilgi olarak Techno Camp ile genç mühendislerimizin gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Programımıza olan ilginin verdiği motivasyonla gençlerin iş hayatına katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

SAP Güney Avrupa, Afrika, Orta Doğu Danışmanlık Hizmetleri Bölge ve Türkiye İK Direktörü HANDE GENÇ:
“İk stratejilerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde güncelledik”
İnsan kaynakları, sürdürülebilirlik stratejilerini şirketin temel değerleri ve kültürüyle uyumlu bir şekilde iletmeye çalışarak çalışanların bağlılığını artırmaya odaklanır.

İşletmeler, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini dikkate alarak uzun vadeli başarı ve büyüme için sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmaya yöneliyor. İnsan kaynakları departmanları sürdürülebilirlik stratejilerini desteklemede önemli bir rol üstleniyor.

“ÖNCELİKLERİMİZ”

SAP’de insan kaynakları stratejilerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde güncelledik. Sürdürülebilirlik değerlerini benimseyen ve bu değerleri işe taşıyabilecek bireyleri seçmeye odaklanıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen bir işe alım süreci, farklı bakış açılarına sahip bireylerin şirkete katılmasına önem veriyor, sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerine uygun olarak, çalışanların çevresel ve sosyal etkileri anlamalarını ve yönetmelerini sağlayacak eğitim içerikleri hazırlayarak çalışanların katılımını sağıyoruz. Bu şekilde çalışanların şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyoruz. Şirket içindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı, çalışanların performans değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Böylece çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerine daha fazla odaklanmalarını teşvik ediyoruz.

İK’YA ENTEGRE

Sürdürülebilirlik değerlerini benimseyen ve işletmenin amacına bağlılığı olan çalışanlar, genellikle daha yüksek bir iş tatmini ve bağlılık düzeyine sahip. İnsan kaynakları, sürdürülebilirlik stratejilerini şirketin temel değerleri ve kültürüyle uyumlu bir şekilde iletmeye çalışarak çalışanların bağlılığını artırmaya odaklanır. Sürdürülebilirlik değerlerini şirketin temel değerleri ve iş kültürüyle uyumlu bir şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışanların sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını artırıyor ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendiriyoruz. Sonuç olarak sürdürülebilirlik, İK stratejileri, işe alım, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, çalışan bağlılığı ve şirket kültürü gibi temel İK süreçlerimize entegre edilmiş durumda ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. SAP çalışanlarının yüzde 94’ü sürdürülebilirliği benimsiyor ve SAP’nin katkıda bulunması gereken önemli bir konu olarak görüyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden biri olmayı hedefleyen SAP, yalnız şirketlerin değil, insanların gelişimi için de ağların gücünden yararlanıyor.

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı DİLARA OĞUR:
“Sürdürülebilirlik ve esg eylem planımızı içselleştirdik”
Sürdürülebilirlik konusunda güçlü adımlarla ilerlediğimizi ve bulunduğumuz noktada sektörde öncü çalışmalar yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Bahsedebileceğimiz çok aksiyonumuz var. Rotamız sürdürülebilir bir gelecek.

2022 yılı, sürdürülebilirlik yönetişimi yaklaşımımız açısından önemli değişimleri beraberinde getirdi. Sürdürülebilirlik ve ESG eylem planımızı şirket stratejimizde içselleştirdik. Kurumsal sorumlulukları netleştirdik. Kurumsal “Sürdürülebilirlik ofisimizi” oluşturduk. Sürdürülebilirlik direktörümüz doğrudan genel müdürümüze bağlı görev yapıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız 80’in üzerinde çalışanımızın desteğiyle yürütülüyor.

“KÜRESEL OLARAK EN İYİ NOTA SAHİBİZ”

2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz Karbon Saydamlık Projesi, iklim değişikliği emisyon raporlamamız doğrultusunda, 2022 yılında A- derecelendirme puanımızla küresel olarak en iyi nota sahip hava yolları arasındayız. 2019 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni Türkiye’de imzalayan ilk hava yoluyuz. Havacılıkta kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 artırmayı hedefleyen IATA 25by2025 inisiyatifini destekleyen öncü hava yolları arasındayız. Üyesi olduğumuz BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 2022 yılında yüzde 97,1 puanımızla endekste en yüksek derecelendirme notuna sahip havacılık şirketiyiz ve tüm BIST şirketleri arasındaki en yüksek derecelendirme notlarından birine sahibiz. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü adımlarla ilerlediğimizi ve bulunduğumuz noktada sektörde öncü çalışmalar yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Bahsedebileceğimiz çok aksiyonumuz var. “Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek” sloganıyla, bu alandaki çalışmalarımızı, projelerimizi neden ve nasıl yaptığımız hakkındaki pratik bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşabilmek üzere flypgs.com kurumsal internet sayfamızda “Sürdürülebilirlik Merkezi”ni oluşturduk.

EŞİTLİK, ÇEŞİTLİLİK, KAPSAYICILIK

Sürdürülebilirlik ofisimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızın sosyal boyutunda eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ajandasına özel bir önem atfediyoruz ve bu konudaki çalışmalara liderlik ediyoruz. Cinsiyet, yaş, vatandaşlık, dil gibi tüm farklılıklarımızın saygıyla kucaklandığı eşit ve sürdürülebilir yarınlara birlikte ulaşmak için özellikle toplumsal cinsiyet dengesini odağımıza alarak çeşitli iş birliklerini, kurumsal projeleri ve şirket içi uygulamaları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Şirket içerisinde başlattığımız “Pegasus Harmoni” inisiyatifimizle birlikte bugüne kadar aldığımız tüm aksiyonları tek bir çat altında topladık ve çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda, şirket içerisinde unvan, yaş ve kıdem çeşitliğine sahip, farklı bakış açılarının getirdiği zenginlikle gönüllü çalışma grupları oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz ekonomik faaliyetlerin mevcut ve gelecek nesiller için sosyal ve çevre boyutundaki etkilerini ölçümlemek, hedefleri buna göre belirlemek, hesap verebilir, amaç odaklı ve değer yaratabilir olmak büyük önem taşıyor. Havacılık çevreye olan etkisinde karbon emisyonu azaltımının zor olduğu sektörler arasında yer alıyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini günden güne daha da hissettiğimiz bugünlerde “2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu Yolculuğumuz” gibi attığımız pek çok adım ve gelecek her yeni proje, çevremiz ve hizmet verdiğimiz ve içinde bulunduğumuz toplum için çok kritik.

Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü ALPER TOKALP:
“Sürdürülebilirlik şirket kültürümüz”
İnsan kaynakları liderlerinin en büyük görevlerinden birinin şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek ve çevresel, sosyal, ekonomik boyutları da gözeterek bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmak olduğunu düşünüyorum.

Hayat olarak, nesiller boyu fayda vizyonuyla yönetişim, ekonomik, çevresel ve sosyal fayda alanlarında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarımızı ‘Hayata İyi Bakarız’ mottosuyla yürütüyoruz. Bu anlamda iyiliğin nesilden nesle taşınabilmesi için uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir hedeflerle hareket ediyoruz. Toplumsal ihtiyaçları esas alan konular hem bugünümüzün hem geleceğimizin daima önceliği. Bu vizyondan yola çıkarak tüm sosyal sorumluluk projelerimizin odağına sürdürülebilirliği alıyoruz.

“İK STRATEJİMİZİ YENİDEN YAPILANDIRDIK”

Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, sürdürülebilirliği şirketimizin kültürü haline getirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımızı sürdürülebilirlik değerlerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde düzenli olarak bilgilendiriyor, iç iletişim ve farkındalık kampanyaları düzenliyoruz. İK stratejimizi de sürdürülebilirlik odağında yeniden yapılandırdık. Bu doğrultuda; mevcut insan kaynağımızı en doğru şekilde değerlendirmek, stratejik hedefler doğrultusunda gelecekte nasıl bir insan kaynağına ihtiyacımız olduğunu belirlemek, aradaki farklara göre organizasyonel risk haritaları üzerinden aksiyonlar alınmasını sağlamak için ‘yetenek yönetimi’ sürecimizi yapılandırıyoruz.

“HEDEF VE STRATEJİ BELİRLEMEK İK LİDERİNİN GÖREVİ”

İnsan kaynakları liderlerinin en büyük görevlerinden birinin şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek ve çevresel, sosyal, ekonomik boyutları da gözeterek bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Çalışma arkadaşlarımızın  sürdürülebilirlik konusunda bilinçli olması hem doğaya karşı sorumlu bir anlayış benimsememizde hem sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda büyük önem taşıyor. Çalışma arkadaşlarımızın farkındalığını artırmak için eğitim ve çeşitli bilinçlendirme programları düzenliyoruz. Yeni başlayan çalışanlarımıza “insana ve doğaya saygı” değerimize uygun olacak şekilde çevre dostu ürünler hediye ederek plastik kullanımını azaltıyoruz. Yılın geri kalan kısmında da sürdürülebilirliği odağına alan yeni projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda sıkı yasal düzenlemelere sahip bir bölge. Biz de bu bölgeye iş yapan bir şirket olarak bu düzenlemelere ve yönetmeliklere uyum sağlıyoruz. Bu süreçte İK’nın rolü de oldukça önemli. İK departmanı şirketlerin sürdürülebilirlik stratejisinin yasal uyumunu sağlamak ve çalışanları bu gereklilikleri anlaması ve uygulaması için eğitim ve rehberlik sağlamakla sorumlu. Biz de üzerimize düşen bu sorumluluğu tüm çalışanlarımıza açık olacak şekilde düzenlediğimiz webinar'larla destekliyoruz.