TEKSTİLDE HEDEF, DÜNYANIN 'FETİH'İ

Fetih Tekstil, 1996 yılında, 5 bin 500 m² kapalı alanda İstanbul'da kuruldu. Dünyaca bilinen birçok uluslararası markanın örme kumaş ve hazır giyim üreticisi. 15'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Mükemmel kalite ve hizmet sağlıyor. Modaya yön veren tekstil markalarının çözüm ortağı. Hedef; girişimci, yenilikçi, saygın kimliği ile tanındığı sektöründe, öncü ve özgün bir dünya markası olmak. Şirket, müşteri tabanı için en iyi değeri yaratmaya adanmış hat kurulumu ve yönetim ekibi ile esnekliği ve verimliliği korumak için yapılandırıldı. Fetih Tekstil Genel Müdürü Sayın İhsan Kısacık'a kulak verdik...

SAĞLIKLI, GÜVENLİ BİR YAŞAM BIRAKMAK İSTİYORUZ

Günümüzde “sürdürülebilirlik” kavramı, farkındalık yaratmanın ötesine, kuruluşların kurumsal yönetim sorumluluğuna dönüştü. 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA’ları), sosyal ve çevresel krizlerin aşılması noktasında çok değerli. Bugünü yaşayan bizlere ve gelecek nesillere sağlıklı, güvenli bir yaşamı tesis etmek istiyoruz. Kaynak zenginliğini koruyabilmek için BM SKA’larını temel alıyoruz.

İNSANA YAKIŞIR İŞ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye Cumhuriyeti çalışma kanun ve yönetmelikleri odaklı yaklaşımlara ve politikalara sahibiz. Bu doğrultuda, çalışan gelişiminin sürekliliği, güçlü kurum kültürümüz temelini oluşturuyor. Fetih Tekstil olarak, insana yakışır iş ile ekonomik büyümeyi “en büyük motivasyon kaynağı” olarak görüyoruz.

KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ OLDUKÇA YÜKSEK

2020 yılında BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olduk. Yönetim seviyesinde kadın çalışan oranımız oldukça yüksek. WEPs kapsamında çeşitli dernekler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları bağlamında, çeşitli kurum ve kuruluşlardan danışmanlık alıyoruz.

ATIKLARI YÜZDE 100 BEYAN EDİYORUZ

“Çevresel uygunluk” bağlamında, üretim sonrasında ortaya çıkan atıkları yüzde 100 beyan ediyoruz. Tüm atıkların döngüsel ekonomiye katılması için projeler geliştiriyoruz. Üretimimizden kaynaklı atıkların %78’i tekstil atığı. Çıkan kırpıntı atıklarımız, %18 elyaf ve %26 iplik olarak tekrardan piyasaya kazandırılıyor.

YENİLENEBİLİR TEMİZ ENERJİYE ÖNEM VERİYORUZ

Küreselleşen iklim krizini daha çok hissettiğimiz bugünlerde amacımız, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak. Yenilenebilir temiz enerjiye önem veriyoruz. Güneş enerji santralleri sayesinde Malatya’daki fabrikalarımızın enerjisini kendimiz üretiyoruz. Böylece elektrik tüketimine bağlı oluşan karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Her yıl, ISO140064 sera gazı standardı kapsamında bütün fabrikalarımızın karbon ayak izlerini ölçtürüp, gerekli enerji etüdü çalışmalarını yapıyoruz.

YALIN YÖNETİM...

Hem yönetim hem de üretim kısımlarında “yalın yönetim”i temel alan projeler gerçekleştiriyoruz. Böylelikle şirket içerisinde israfı önleyerek maliyetlerimizi düşürüyoruz. Verimliliği artırarak, rekabet gücümüzü yükseltiyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında, 240 farklı konuda Kaizen çalışması yaptık.

HEDEFLERİMİZE, GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Fetih Tekstil olarak önceliğimiz, insan sağlığını ve çevreyi korumak; buna bağlı olarak işlerimizin sürdürülebilirliğini ve mükemmelliğini sağlamak. Bu yoldaki uğraşlarımızın meyvelerini alıyoruz. Gayret, sabır ve emek ile hedeflerimize doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Elde ettiğimiz başarıları, kurumsal hafızamıza kaydediyoruz.