CMO'NUN KÖPRÜ GÖREVİ

İŞTE CMO'LARIMIZIN YANITLADIĞI O SORU: Yeni dünyada pazarlama, şirketler için çok önemli. Yeni bir yapıya dönüştürülen CMO rolü, tüm departmanlar ile bir köprü haline gelmeye başladı. Şirkete 360 derece bakış açısı ve birimler arasında çok sayıda iş birliği fırsatı sunan bu yeni görevler arasında neler var?

Bir insan ilişkileri uzmanı...
İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, her meslekte başarıyı kolaylaştıran unsunlardan bir tanesi. Ama sanki, bir marka yöneticisinin (Brand Manager karşılığı-benim favorim bu-) başarısında bu ilişkilerin önemi daha bir artıyor. 
Öyle ya... Üretimi fabrikaların, reklamı ajansın, satışı ayrı bir depatmanın veya şirketin, araştırmayı profesyonel kuruluşların yaptığı bir ortamda, marka yöneticisinin işlevi genelde bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak, hedef belirleyerek yönlendirmek; aslına bakarsanız, birilerine bir şeyler yaptırmak için bu işe yıllarını vermiş kurtlar ile dans etmektir! İyi dans edebilmek, hem doğal bir yeteneği hem de çok çalışmayı gerektirir. Bunlara ilaveten; dansın tecrübeyle sabit bazı kurallarına göz atmakta da, özellikle işin başındakiler için yarar vardır... 

* Pazarlama dünyasında, 1991 yılında yayımlanan "Bir 'insan ilişkileri uzmanı': Marka Yöneticisi" ilk makalemden, konumuza uyumu üzerine alıntıdır...

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız:
Ar-Ge ve pazarlama arasında “köprü”  görevi görüyorum
Pazarlama, şirketler için kritik öneme sahip. Yeni dönemde CMO rolü, tüm birimler arasında köprü görevi görmeye başladı. Şirketlerin, her değişikliğe adapte olabilecek ve yüzünü hep yeniliklere çeviren yapılar kurması çok daha önemli hale geldi.

Hızla değişen dünya düzeninde yarınların bizlere neler getireceğini bilemeyiz. CMO’lar, her şeye hazırlıklı, yeniliklere ve yeni nesle açık olmalı. 

YAPAY ZEKÂ...
Önemli teknoloji yatırımı yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirketiz. İş süreçlerinin entegrasyonunu dijital ortama taşıdık ve yapay zekâ ile robotları kullanarak rapor üretir hale geldik. Örneğin; akıllı dijital çalışanımız ‘RobotAR’, günlük işleri kolaylaştırarak ve görevleri öğreterek çalışanların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Arzum ürünlerinde Nesnelerin İnterneti’ni (IoT) yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli olan, çok kuvvetli bir Ar-Ge’ye sahibiz. 

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAN YÖNETİCİLER 
Arzum’da Ar-Ge, kalite ve satın alma fonksiyonlarıyla beraber, fikirleri ürünleştirme ve sonrasındaki pazarlama sürecini yönetiyorum. “Ar-Ge ve pazarlama arasında bir köprü görevi görüyorum” diyebilirim. Teknolojiyi sadece kendi süreçlerimizi iyileştirmek için değil, yeni ürünlerimize de yansıtıyoruz. Değişen ihtiyaçlar kadar, yeni teknolojiler de bizi sektörümüzde farklılaştıracak konulardan biri. Teknolojiye ayak uyduran yöneticiler de başarıya büyük katkı sağlayacak.

Sinoz Pazarlama ve Marka Direktörü Ebru Bakanay:
“Yeni”yi anlatmak, başlıca görevlerimiz arasında

Aslında işin temelinde “Yeni” olanı anlatabilmek var… Şirketler, kendi içlerinde kurum kültürlerine ve aidiyetliklerine sığınarak “Yeni” birçok şeyi farkında olmadan reddedebiliyor. Bu da şirketlerde yetenekleri güncelleyememe, yetkinlik ve kaynakları çok efektif kullanamama durumu doğuruyor. İletişim, bu olayın tümünü taşıyan en önemli unsur. Vizyonu, stratejileri, büyüme hedeflerini organizasyonel yapıyı anlayarak, “Yeni”yi de anlatarak değişime adaptasyon sağlanması, başlıca görevlerimiz arasında.

SİSTEM 9 PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ HARUN R. AKOL:
Masaya, yeni duruma uygun stratejileri yatırmalıyız
Unutmayalım, "CMO" demek, "Çözüm" demektir. Bu dönemde ne yaptığımız, nasıl yaptığımız ve bunu hedef kitlelere nasıl ilettiğimiz daha da önemli hale geldi. Önceliklerimizin değiştiğini kabul edelim. Bu yüzden, eski planları ve stratejileri masadan kaldırıp, masaya yeni duruma uygun stratejileri yatırmalıyız. Tüm birimler arasında görüş alışverişi kapısını sonuna kadar açmalıyız. 

360 derece performans değerlendirme yaparak; birimlerin iş yapış şekillerinden verimine, şirket içi ilişkilerinden ekip çalışmasına kadar sergilediği tüm performanslarını ölçülebilir hale getirmeliyiz. Bu uygulama ile şirketler birçok fırsatı yakalayabilir. Böylelikle, çalışanın potansiyelini daha yüksek işlere yönlendirerek şirkete değer katma noktasında büyük avantajlar elde edilebilir. Deneyimlemenin de öneminin giderek artacağını düşünüyorum.  

TUTARLILIK...
PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) araştırmasına göre, müşterilerin yüzde 17’si tek, %60’ı ise birkaç olumsuz deneyimin ardından rakip markaları değerlendirmeye başlıyor. Bu doğrultuda, tutarlılığı bulunan ve kurum tarafında müşteriye dair 360 derecelik kapsamlı bir bakış açısı sunabilen bir müşteri deneyimi yönetimine ihtiyaç duyuluyor. Bunları yaparak, bir anlamda “Kuzey Yıldızı”nı izleyerek gemiyi güvenli limana götürebiliriz.

GittiGidiyor CMO’su Feyza Dereli Fedar:
CMO, birimleri ve tüm paydaşları vaatler etrafında birleştiriyor
Yeni dünyada pazarlama, müşteri datalarına çok daha hızlı ulaşabilen ve analiz edebilen bir duruma geldi. Bu analizler sonucu farklı departmanları da yönlendirme, şirketin büyümesine daha fazla katkı sunma fırsatı elde etti.

Yeniden tanımlanan rolünde CMO’lar, alışılmış sorumluluklardan ziyade, müşteri deneyimine yön veren kararlara etki eder duruma geldi. Bu doğrultuda hem birimleri hem de diğer tüm paydaşları, markanın veya kurumun vaatleri etrafında birleştiren bir sorumluluğu üstlendi. 

GROWTH EKİPLERİ
Gerek müşteriye yakınlığı gerekse herkesi ortak hedefte buluşturma ve şirket kültürünü yaşatma yeteneği ile pazarlama departmanlarının, etki alanları daha da genişledi. Burada özellikle “Growth” dediğimiz ekiplerin rolü büyük. Growth ekipleri (büyüme ekibi), şirkete 360 derece bir bakış açısı sunarak, departmanlar arası çok sayıda iş birliği fırsatı yaratıyor. Bu da işlere daha bütünsel bakmayı ve daha odaklı bir strateji belirlemeyi sağlıyor.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı:
CMO, her ekibi “Deneyim lideri” olarak bir araya getirmeli
İnsanlık tarihinin belki de en hızlı dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Günceli yakalamak için şart olan bu hız, kurumlarda bütünsel bakış ile koordinasyonu da mutlak gerekli kılıyor. Pandeminin tetiklemesiyle birlikte, müşteri odaklılıkta değişen ihtiyaçlara ve alışkanlıklara çevik ve entegre çözümler üretmek büyük önem kazandı.

Stratejik hedeflerini “Mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamak” şeklinde belirleyen markalar, yeni yapılanmada ivme kazandı. Yalnızca şirket ve marka bilincini dış dünyaya taşımak ve marka itibarını yönetmek değil, müşteri deneyimlerinin istisnai olması da sağlanmalı. Günümüzde, her şirketin, müşterisi ile sıcak temasta olduğu anların çokluğunu düşünürsek, departmanlar arası kopukluk, marka deneyiminin kolaylıkla bozulmasına neden olabilir. 

MÜŞTERİ KATILIMI...
Her birimin, genel müşteri deneyimi üzerinde bir şekilde etkisi vardır. CMO, müşteri katılımının birincil hedef olması için her ekibi “Deneyim lideri” olarak bir araya getirmeli. Bir projenin tüm aşamalarına dahil olmak, müşteri perspektifinden düşünebilmek, şirketin tüm bölümleri arasında bağ kurarak müşterilerin hayatını daha iyi hale getiren stratejileri uygulayabilmekten tutun da; şirketlerde statükoyu sorgulayan, inovatif fikirler geliştirmeye öncülük eden, analitik düşünen, çevik ve harekete geçebilen bir konumdan bahsediyoruz...

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Satış ve Pazarlama Direktörü Beyza Gödekmerdan Kantar:
Pazarlamada, tüm departmanlar kilit rollere sahip

Covid-19, pazarlama stratejilerine dair tüm ezberleri bozdu. “Bütünleşik pazarlama iletişimi” bu noktada temeli kurulması gereken en önemli stratejilerden biri. Yine bu bağlamda tüm departmanlar kilit rollere sahip. Ayrıca dijital dünyada, satın alma sonrası her zamankinden daha önemli. Sadece kötü bir inceleme markaları mahvedebileceği için değil, mutlu işletmenizin büyümesine yardım eden bir elçi de olabilir.