CMO'NUN YENİ GERÇEKLİĞİ

Bu iş, bu kadar kolay mı? Bir eğitime katılıp ve konuyla ilgili birkaç kitap okuyup, sonra bu bilgileri yıllarca kullandığımız dönemler geride kaldı. Artık her şey çok hızlı değişiyor. Sürekli öğrenmek, kendini güncellemek ve çevik olmak gerekiyor. Peki, bu iş o kadar kolay mı? Arkadaşlar bunun altından nasıl kalkıyor?

Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü:
CMO, dönüşüme liderlik etmeli
Dünyada teknoloji başta olmak üzere, birçok alanda yaşanan değişimler, iş dünyası profesyonellerinin de değişime ayak uydurmasını ve kendilerini geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Özellikle pandemi süreci, sadece CMO’ların değil, tüm liderlerin belirsizlikle başa çıkabilme ve değişime ayak uydurabilme kapasitesini geliştirmesi gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR...
Pazarlama departmanı ve CMO’lar açısından; yetenekleri çekmek, çalışanları bir kültür etrafında toplamak, iş hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan yetkinlikleri ve rolleri belirlemek gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla, yeni CMO gerçekliğinin en önemli başlıklarından biri olan bu dönüşüme liderlik etmek, her zamankinden daha önemli ve zor hale geldi. 
Aynı zamanda, yaptığımız işte topluma fayda yaratmak da CMO’ların üstlenmesi gereken bir görev. Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak ve çevik bir şekilde strateji, ürün ve plan geliştirmek amacıyla yeni teknolojileri takip edebilen, bu teknolojiler arasından en doğrularını seçme ve adapte etme konusunda liderlik yapabilen CMO’lar, markalarını ve şirketlerini başarıya ulaştıracak.

Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Kiper:
CMO’nun yüksek empati kabiliyeti olmalı
Ürününüz ve hizmetiniz ne olursa olsun; offline ve online tüm pazarlama kararları, pazarlama departmanında hayat bulur.

Daha geniş açıdan bakarsak, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde; hızlı, etkili değişimleri müşteri deneyimini göz önünde bulundurarak kurgulamak, pazarlama departmanının etkinlik alanına girdi. Buralarda, kurumsal yönetim ve satış alanlarının harmanlanarak bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, iş dünyası tarafından da benimseniyor. İşte bu birimin yönetiminden de CMO’lar sorumlu. 
Tüm bu görevleri yerine getirecek olan CMO’ların en temel yetkinlikleri; sürekli gelişime değer vermek ve adapte olmak, çeviklik, kendi kendine öğrenme, trendleri takip etmek, pazarlama dışındaki alanlara da ilgi duymak, yüksek empati kabiliyeti olacak.

Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun R. AKOL:
"Değer yaratan pazarlama"ya önem veriliyor
Pandemi süreci, şirketlerin dijital dönüşüme adaptasyon hızının ne kadar yüksek olabileceğini gösterdi. Yeni dünya düzeninde, tüketicilerin beklentilerinde karşılaştığımız 2 önemli trend; “markalardan topluma katkı projelerini artırma beklentisi” ile “umut ve gülmeye olan ihtiyaç” oldu.

Şirketler, değer yaratan, amaca yönelik pazarlamaya önem verdi. Pandemi sürecinde öne çıkan bir diğer konu da, markaların tüketicilere yaklaşımı ve sunduğu çözümler oldu. 
Araştırmalar, yeni yetişen kuşağın “değer odaklı markalar”a eğilim gösterdiğini söylüyor. Başta çalışanlar olmak üzere, tüm iş ortaklarını çalışmalarının odağında tutan markalar önde yürüyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlayan ve değişen alışkanlıklar ile dinamiklere hızla uyum sağlayanlar, avantaj sağlıyor. Tüm bu bilgilerden hareketle; tüketici aklı ile düşünebilen, teknoloji ile bütünleşik hareket eden, iş birliğine değer veren, hızlı ve yüzleri gülümseten pazarlama “Yeni CMO Gerçekliği”nin temellerini oluşturuyor...

GittiGidiyor CMO’su Feyza Dereli Fedar:
CMO’lar, eskisinden çok daha önemli bir konuma geldi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletmelerin ve şirketlerin de organizasyon yapıları hızla dönüşüyor. Bu değişimi takiben son yıllarda birçok yeni rol ortaya çıkarken, mevcut roller de yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümü yaşayan rollerden biri de CMO’lar oldu.

Daha önceleri CMO’ların ana görevleri arasında; medya planlama, pazar araştırması ve pazarlama iletişimi gibi konular yer alıyordu. Günümüzde ise bunlara, performans göstergelerini destekleten ve dataların analiz edildiği yeni birçok görev dahil oldu. Dolayısıyla CMO’lar, şirketler için eskisinden çok daha önemli bir konuma geldi. Çünkü CMO artık yeni rolü gereği tüm departmanlarla köprü görevi gören, daha fazla dataya ve müşteri verisine ulaşarak şirketin büyümesine katkı sağlayabilir bir konuma sahip.  

KENDİMİZİ SÜREKLİ GÜNCELLEMELİYİZ
Değişen tüketici davranışlarını yakından takip ederek, bunlara hızla cevap vermeye odaklanmalıyız. Tabii buna uygun bir iletişim stratejisi ve organizasyon yapısı benimsenmeli. Biz GittiGidiyor’da, uzun vadeli bir vizyonla ve yol haritasıyla hareket ediyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte, pazarlama da sürekli gelişiyor. Hayatımıza yeni pazarlama kanalları giriyor. Müşterilerin anlık izlenebildiği, istekleri ve eğilimleri doğrultusunda iletişime geçilebilecek inovasyonlar, yeniliklere hızlıca adapte olmamızı ve bu trendlere bakarak kendimizi sürekli güncellememizi gerektiriyor. Stratejilerimizi de buna göre tasarlamamız kaçınılmaz oluyor. Stratejimiz; hız ve kolaylık başta olmak üzere, her açıdan alışveriş deneyimini iyileştiren çözümler sunmak. 

Arzum Pazarlama Ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız:
Dijitalleşme ile yeni yetkinliklere ihtiyaç duyacağız
Liderlik, başarılı iş sonuçları ve yaratıcı-mutlu-bağlı çalışan denkleminde çok önemli bir bileşen. Çalışanını her zaman birinci sıraya koyan, her kararda onun menfaatini de gözeten liderlik anlayışı, çalışanların ve organizasyonların çok fayda sağlayacağı bir yaklaşım. Çeviklik de liderlik yetkinlikleri arasında en üst sıralarda.

Öngörülmeyene hazır olup ekibi de buna hazırlamak, inovasyona uygun çalışma kültürü yaratmak, çevik liderlerin sergilediği en somut davranışlar. 

FONKSİYONEL BECERİLER...
Yeni düzende en büyük değişiklikler, dijitalleşmenin etkilediği fonksiyonel becerilerde yaşanıyor. McKinsey & Company’nin araştırmasına göre; Türkiye’de önümüzdeki 10 yıl içinde, toplam iş gücü 36,4 milyon olacak. 3,1 milyon yeni işi ortaya çıkarması beklenen otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin sağladığı fırsatlardan faydalanmak için de şirketler harekete geçmeli. Arzum’da, dijital olgunluğu ölçme çalışmaları, dijital bakış açısını iş yapış biçimlerimize entegre eden kültür çalışmaları ve teknik yeterlilikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, dijitalleşme ile ihtiyaç duyacağımız yetkinlikleri hem çalışanlarımız hem de yöneticiler olarak bizler kazanıyoruz; çünkü yeni CMO’nun gerçekliğinde bunlar var.  

Gensenta Ticari Direktörü Selim Özyılmaz:
İyi bir "hikâye anlatıcısı" olmanız şart
Pazarlama dünyasında yaşanan değişim, “Başarılı CMO” tanımını da değiştirdi. Bence bu noktada kritik söz “Sürekli Değişim”...

Önceliklerin dinamik ve hızlı değiştiği, buna sürekli adapte olmaya çalışılan bir ortam mevcut. CMO olarak en temelde yapmanız gereken ise bildiklerinizi devamlı gözden geçirmeniz, hatta bir kısmını unutup ortaya çıkan yeni durumlar karşısında yeni öğrenimler ve kazanımlar elde etmeniz. 

SÜRECİ EN ETKİN YÖNETMENİN YOLU...
Rutinler dünyasına göre çok daha fazla enerji isteyen bu süreci en etkin şekilde yönetmenin yolu, tek başınıza olmaktan ziyade; pozisyondan bağımsız, hep birlikte tartışabileceğiniz, yetkin ve dinamik iş arkadaşlarınız ile birlikte yol alabilmek. Genç kuşaklar bence bu noktada çok başarılı. Tüm bu gerçekliği öğrenmekten öte, içinde yaşadıklarını her fırsatta belli ediyorlar. Tabii ki tüm bunları yaparken, nihai hedef olan şirket ve hissedar faydasını kısa vadede gerçekleştirmeniz, uzun vadede de dengeli bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bunun için iyi bir hikâye anlatıcısı olmanız şart.    

AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek:
Yaşlılık algısının, pozitife dönüşmesine katkıda bulunuyoruz
AgeSA olarak, elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak. Böyle bir toplumsal sorunu ele alan ilk şirket olmanın getirdiği sorumlululuğu taşıyoruz.

Üç yıldır “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projemiz kapsamında çalışmalar geliştiriyor, etki alanımızı genişletiyoruz. Kılavuz niteliğinde bir kitabın yayımlanmasına destek verdik. Alanında uzman isimlerin kaleminden çıkan “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa”, hem orta yaşı yaşlılık dönemine hazırlamaya destek oluyor hem de 65 yaş ve üzerini yaşlanma döneminde dolu dolu yaşamaya rehberlik ediyor. Yaşlanma sanatını anlattığımız kitabımızın herkese ilham vermesini umuyoruz. Satıştan sağlanan gelir, bir sivil toplum projesine bağışlanacak.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı:
CMO’ların “stratejik liderlik” misyonu güçlendi
Dijital teknolojilerin getirdiği yenilikler, müşteri ile yeni ve farklı iletişim süreçlerinin kurulmasını, yeni faaliyet kolları ve satış modellerinin ortaya çıkmasını, pazarlama birimlerinin de organizasyonlarda eskiye oranla daha fazla katma değer yaratma fırsatlarını tetikledi.

Pandemi, kurumlar ile bireylerin ilişkisini ve iletişimini farklı bir boyuta taşıdı. Dijital ve toplumsal dönüşümün müthiş hızı, CMO’ların işletmeler için büyümeyi yönlendirebilecek “stratejik liderlik” misyonunu güçlendirdi. Dolayısıyla CMO’ların büyüme için bir katalizör olarak hareket etmelerini sağladı.

CMO’LAR CESUR OLMALI
CMO’ların, büyüme odaklı rollerinin her sektör için aynı derinlikte olduğunu henüz hissedemedik. Ancak yeni düzen, CMO’ların organizasyonlarda çok daha etkin rol üstlenlemelerini tetikleyecek. Bu perspektiften bakınca CMO’lar da klasik yaklaşımlardan uzaklaşarak daha cesur olmalı. Ürün ve hizmet inovasyonunu, organizasyonların sindirmesinde ve “müşteri deneyimi”nin, bir departman adı olmasından öte, kurumların DNA’sına işletilmesinde lider rolü oynamalı. CMO’ların bu tarz sorumlulukları, hiç olmadığı kadar yüksek. 

Sinoz Pazarlama ve Marka Direktörü Ebru Bakanay:
Bu işin tek gerçeği değişime hızla adapte olmak

Yeni dünya düzeninin, değişenin dinamizminin, çevrenin ve gezegenin geleceğinin, hedef kitlelerimiz yaş aralığında son 10 yılda değişen kuşak-yaş revizasyonunun tümünün markamızın hedeflerine entegrasyonunu sağlamak, en önemlisi. Rekabeti, rakipleri, büyüme stratejilerini, kaynakları gelenekselleşmeden hantallık batağından çıkarmak ve en önemli yetkinliği; dijitali odağımıza koyarak değişime hızla adapte olmak, bu işin tek gerçeği…

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez:
Ekonomide kaldıraç görevi üstleniyoruz
Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, zorlu pandemi döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara her daim destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir markayız. 2017 yılından bu yana “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programımız ile eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Garanti BBVA ile yeni iş birliğimizden de memnuniyet duyuyoruz. Finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. 

Ülker CMO’su Aslı Özen Turhan:
“Amaç odaklı fayda üreten marka” olma hedefi ile ilerliyoruz

Yılda 80 bin tüketiciyle görüşüp, onların beklentilerine uygun ürünleri raflara taşıyoruz. Türkiye’nin lider gıda şirketi olarak ana odağımız, trendleri yakından takip etmek, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en doğru şekilde anlayıp doğru ürünlerle bu ihtiyaçları sahiplenmek. Her geçen yıl tüketicilerimizi ve pazarı anlamak için kullandığımız araçları yeniliyor, geliştiriyor ve yenilikçi yaklaşımlarla karar süreçlerimizi besliyoruz. “Amaç odaklı fayda üreten marka” olma hedefiyle ilerliyoruz. Ülker olarak, piyasaya sunacağımız yeni ve inovatif ürünler ile sektörümüze liderlik yapmaya devam edeceğiz.

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Satış ve Pazarlama Direktörü Beyza Gödekmerdan Kantar:
CMO’lar, çok yönlü bir "takım oyuncusu"na dönüştü

CMO artık sadece tecrübeli bir pazarlama lideri değil. Günümüz iş dünyasında çok yönlü bir takım oyuncusuna dönüştü. En üst kademe ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirme becerisine sahip olmak, büyük önem taşıyor. Geleneksel olan ve olmayan pazarlama formları arasındaki farkı bilmek, teknolojiyi anlamak ve uygulamak “Yeni CMO Gerçekliği” başlığı altında toplayacağımız yetenekler. En az bu başlıklar kadar önemli bir özellik olarak, bütün organizasyona liderlik edebilme kabiliyeti, başarılı işlerin altına imzalarını atan CMO’ların işi yönetme özelliği...

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak:
Toplumun bizden beklentisi çevresel sürdürülebilirlik
Toplum, şirketlerden ve markalardan sadece iyi ürünler vermelerini değil, bunun ötesine geçerek çevresel sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmesini bekliyor.

2030 itibarıyla, 20 lider markamızı, yüzde 100 yeniden dönüştürülebilir ambalajlarda üreteceğiz. Yaklaşık 5 milyar litre su tasarrufu yapacağız. 2040 yılına kadar da bütün operasyonlarımızda karbon nötr olmayı planlıyoruz. “Azalt, tekrar kullan, geri dönüştür” prensibiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğuna biz gıdayla başladık. Fairy markamızla “Gıdanı boşa harcama” kampanyası başlattık. Bireylerin teşvik edilmesi, bu konunun önemi konusunda eğitilmesi gerekiyor. Bu konuda ciddi bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaptık. 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtularak 660 bin kişiye gidiyor.

Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü Sinan Seha Türkseven:
Misyonumuz Türkiye’nin gelişimi için enerji sağlamak
1941 yılında, bu ülkenin öz kaynaklarıyla kurulmuş bir şirketiz. Bunun verdiği sorumluluk ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimi için enerji sağlamak, misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor.

“Geleceğe Işık Tutan Kahramanlar” içerik serimiz ile Türkiye’nin gelişimine katkıda bulanan isimlerin ilham verici hayat hikâyelerini, Sunay Akın’ın eşsiz anlatımıyla sosyal medyada paylaşıyoruz. Büyük ilgi uyandıran ve milyonlarca izlenmeye ulaşan bu filmleri, öğretmenler derslerinde öğrencilerine yol göstermek, spor antrenörleri ise maçlar öncesinde oyuncularına motivasyon vermek amacıyla seyrettirebiliyor. Bu örnekler ve aldığımız geri bildirimler, altına imza attığımız bu projenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.