İK'NIN İNSAN KAYNAĞI YAKLAŞIMI

İnsan kaynakları yaklaşımı, insanı üretim zincirinin bir parçası değil, sahibi olarak görür. Çalışanların; şirket hedefleri, örgütsel gereklilikler ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmesini, kuruma katkı sağlamasını amaçlar. Çalışanlar doğru yönetilir ve geliştirilirlerse verimlilikleri artar, şirkete uzun vadeli kazanımlar da sunar. Dolayısıyla, çalışanların hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar oluşturulmalı. Mevcut becerilerin maksimum seviyede kullanılabileceği ve eğitim alınabilecek bir çalışma ortamı hazırlanmalı. İK programları uygulanırken de mutlaka ortak hedefler göz önünde bulundurulmalı. Peki, çevik dönüşüm yolculuğuna kaptanlık yapan İK departmanları, insan kaynağına nasıl yaklaşıyor? Yetenek kazanımı ve havuzu büyütme çalışmaları kapsamında neler yapılıyor?


Değerli okuyucumuz,

Bu haberin detayını Business Life dergisinde bulabilirsiniz.