YAŞAR'IN LİDERLİK YOLU

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Türkiye'deki en önemli kadın lider rol modellerinden biri. Kadın ve erkek birlikte daha çok üreterek toplum ve ülke için büyük fark yaratılacağına inanan Yaşar, "Kadınların etkin temsili bizim için önemli bir hedef. Kadınlar yaşamın birçok alanında fark yaratıyor" diyor.

Yaşar Topluluğu, Türkiye’nin genç Cumhuriyet kurumlarından biri. Bugün 79. yılını kutlayan Yaşar’da kaptan köşkünde Feyhan Yaşar oturuyor. Kadın liderliğine Türkiye’deki en önemli rol modellerden biri olan Feyhan Yaşar, “Kadınların etkin temsili bizim için önemli bir hedef. Ülkemizde halka açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı henüz yüzde 17 seviyelerinde. Yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim halka açık şirketlerimizden Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek’te bu oran yüzde 57, Dyo Boya ve Çeşme Altın Yunus’taysa yüzde 43. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin yarıdan fazlasını da kadın üyelerimiz oluşturuyor” diyor. Kadınların sorumluluk alma, konulara çok yönlü bakabilme, iletişim, duygusal zeka, esneklik ve çeviklik konularında şirket yönetiminde çok önemli avantajları olduğuna değinen Yaşar, şöyle devam ediyor: “Kadınların yaşamın birçok alanında fark yarattıklarını görüyoruz. Ülke ve toplum olarak kadın ve erkek birlikte daha çok üreterek toplum ve ülkemiz için büyük fark yaratacağımıza inanıyorum” diyor.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, BUSINESS LIFE’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabahları erken kalkarım. Haftalık programla çalışıyorum. Mesai saatlerini programlar, kalan zamanımı aileme, sosyal yaşama ve hobilerime ayırırım. İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi korumak önemli. Dengeyi korumanın formülü de zaman yönetimi. Zamanımı iyi yönetmeye çalışırım. Uzun yıllara dayanan deneyimlerle, iş-özel yaşam dengesini korurum. Dinlenmeye, kültür-sanat etkinliklerine ve hobilerime mutlaka zaman ayırırım. İş temposunda bazı aksamalar olabiliyor. Zaman yönetimiyle planlı ve programlı olmak dengeyi korumak şart.

Yaşar Topluluğu Türkiye’nin en itibarlı kurumlarının başında geliyor. Bu itibarda en önemli etkenler neler? Kadın liderliğinin etkisini nasıl görüyorsunuz?

Dünyadaki değişim, kurumların itibarını da etkiliyor. Geçmişte sadece en iyi ürün ve hizmeti sunan şirketler itibar kazanırken, bugün dünyanın geleceği için bugünden çalışan şirketlerin, dünya sorunlarının çözümünde elini taşın altına koyan şirketlerin itibar kazandığını görüyoruz. İtibar, söylediklerimizden çok yaptıklarımıza dayanıyor. 79 yılda edindiğimiz itibar, geçmişten bugüne ekonomiye, topluma, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza kattığımız değerle ilişkili. Yaşar Topluluğu, etik kurallara bağlılığı, sorumlu üretim anlayışı, ürün ve hizmetlerinin kalite ve tutarlılığı, yaratılan marka güveni, toplumun gelişimini destekleyen uzun soluklu toplumsal katkı projeleriyle iş dünyasında ve toplumda yer edinmiş topluluklardan. 79 yıldır söylediklerimizi yaparak ve yaptığımızı anlatarak itibar kazandık. Kurumsal değerlerimiz, vazgeçilmezimiz ve her daim yol göstericimiz oldu. Değerlerimizle bugünlere geldik ve bizi geleceğe yine değerlerimiz taşıyacak. İnsan kaynağı ve yenilikçilikte yarattığımız değerler, üretirken doğaya duyduğumuz saygı, tüketicilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü bağ ile büyüyeceğiz.

Yaşar Holding yönetim kurulunuzda kadın üye sayısı ve oranı nedir?

Yaşar Topluluğu şirketlerinde kadınların etkin temsili bizim için önemli bir hedef. Ülkemizde halka açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı henüz yüzde 17 seviyelerinde. Yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim halka açık şirketlerimizden Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek’te bu oran yüzde 57, Dyo Boya ve Çeşme Altın Yunus’taysa yüzde 43. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin yarıdan fazlasını da kadın üyelerimiz oluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamada yönetim kurullarının ne derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Buna yönelik nasıl aksiyonlarınız var?

Yönetimin bakış açısı ve yönlendirmelerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli ve etkili olduğuna inanıyorum. Yönetim kurullarımızda kadın yönetici sayısı ortalamaların oldukça üzerinde. Her kademede kadın çalışan ve yönetici sayısının da artırılmasını hedefliyoruz.

Kadınların iş gücüne ve yönetime katılımını artırmaya yönelik ne gibi çalışmalarınız, hangi projeleriniz var?

Sürdürülebilir kalkınmanın kadınların potansiyelinden tam olarak yararlanmakla mümkün olabileceğine inanıyorum. Toplumsal hayatta, iş dünyasında, girişimcilik ekosisteminde daha eşitlikçi yaklaşımlara ihtiyacımız var. Günümüzde kadının yer almadığı bir faaliyet düşünemiyorum. Bu olumlu bir gelişme. Kararlı adımlarla, hedefleri doğrultusunda yürüyen kadın yöneticiler ve girişimciler görüyorum. Ayrıca sivil toplum çalışmalarında artan kadın girişimcilerin faaliyetlerini takdirle izliyorum. Sayıları her geçen gün hızla artan kadın girişimciler, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor ve gelecekte de bulunacaklar. Yönetim kurullarımızın yanı sıra yönetim kademelerinde de kadın yöneticilerin daha aktif görev alması için çalışıyoruz. Kilit kademelerde kadın yöneticilerimizin oranı hızla artıyor. Holding yöneticilerimizin yaklaşık yarısı kadın yöneticilerimizden oluşuyor. Kadınların nispeten daha az temsil edildiği mühendislik alanında da çalışanlarımızın yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş yaşamına katılımı için en önem verdiğim konuysa eğitim. Bugüne kadar karşılıksız burs imkanı sağladığımız öğrencilerin yarısı kız öğrencilerden oluşuyor.

Takım oluşturulması ve yönetiminde liderin rolü nasıl olmalı? Şirkete değer kazandıran iyi bir takım nasıl oluşmalı?

Günümüzde, ekonomiden teknolojiye her şey çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Böylesine hızlı değişen bir dünyada liderin rolü önemli. Öncelikle güçlü, takıma yön verecek vizyonerliğe sahip olmalı. Veri odaklı olmalı, hızlı karar alıp gerektiğinde esnek davranabilmeli, iyi yönetişim icra etmeli, güçlü ilişki ağıyla hem kendini hem organizasyonu geliştirebilmeli, ortak hedefler için takımı bir araya getirebilmeli, riskleri yönetebilmeli, inovasyonu, girişimciliği ve sürdürülebilirliği sağlamalı. Enerjisiyle de ilham veren liderlerin, takımdaki motivasyonun ve dolayısıyla başarının artmasında etkili olduğuna inanıyorum.

A takımınızda görev bölüşümünü nasıl yapıyorsunuz?

Takım çalışması her zaman var. Tüm gelişmelere hakim ve neticelerden sorumlu olmak, hedefe taşıyacak kararları almada ve uygulamada birlikte hareket etmek önemli. Takımlar, ortak kararlarla belirlenen hedeflere ulaşmada  ve motivasyonu sağlamada çok daha aktif ve gönüllü rol oynuyor.

Şirket yönetiminde dikey ve yatay yönetim yapıları nasıl kurgulanıyor?

Yeni düzende yatay organizasyonlar önemli. Yatay organizasyonlarda takımlar daha hızlı oluşuyor. Veri ve netice odaklı çalışmak istiyoruz. Daha çevik ve esnek olan yatay organizasyonların daha etkili olduğunu görüyoruz. Yaşar Topluluğu, farklı sektörlerden oluşan bir şirketler topluluğu. İşimizi, iş birliğini ve iletişimi güçlendirerek yönetiyoruz.

“HEDEFİMİZ HER ALANDA DAHA ÇOK KADIN”

AVANTAJLILAR Kadınların sorumluluk alma, konulara çok yönlü bakabilme, iletişim, duygusal zeka, esneklik ve çeviklik konularında önemli avantajları mevcut. Kadınların yaşamın birçok alanında fark yarattıklarını görüyoruz. Ülke ve toplum olarak kadın ve erkek birlikte daha çok üreterek toplum ve ülkemiz için büyük fark yaratacağımıza inanıyorum.

“ANALİZLER TAMAM” Yaşar Topluluğu olarak kadınların iş yaşamında güçlenmesi için sorumluluk alarak 2012 yılında BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi’ni imzaladık. Tüm şirketlerimizde her fonksiyonda ve kademede çalışan analizlerimizi tamamladık.

HEDEFLER Hedefimiz, fonksiyon fark etmeksizin her alanda kadınların daha fazla var olmasını sağlamak. Ar-Ge ve mühendislik alanlarında kadın yönetici ve çalışan oranımızın artıyor olması hedefimize ulaşma yolunda bizi motive ediyor.

EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIMI İşe alım, terfi, ücretlendirme gibi tüm insan kaynakları süreçlerimizi eşitlikçi bir anlayışla yönetiyoruz. Kadın çalışanlarımızın güçlenmesine yönelik eğitimlerle onların cesaretlendirilmesine ve kendi güçlerinin farkına varmalarına destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz.