YENİ DÖNEM ÇALIŞMA TRENDLERİ

İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞMA TRENDLERİ GEÇMİŞTE EN AZ 5 YIL GÜNCELLİĞİNİ KORURDU. PANDEMİ VE DİJİTALLEŞMEYSE EN ÇOK İŞ VEREN-ÇALIŞAN İLİŞKİLERİNİ VE İŞ GÜCÜ PİYASASINI ETKİLEDİ. ARTIK İK LİDERLERİ ÇOK SIKI BİRER TREND TAKİPÇİSİ KONUMUNDALAR. PEKİ, 2024'E VE SONRASINA YANSIMALARINI ŞİMDİDEN HİSSETTİĞİMİZ İK TRENDLERİ ARASINDA NELER VAR? VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER, ÇALIŞANLARIN ARTIK KARAR VERİCİ KONUMA ULAŞTIĞINI SÖYLÜYOR. AMGEN TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI LİDERİ ERSİN YILMAZ VE AKKÖK HOLDİNG VE AKENERJİ CHRO'SU DUYGU ERZURUMLU CENGİZ, İK LİDERLERİNİN DESTEK FONKSİYON LİDERLİĞİNDEN STRATEJİK PARTNERLİĞE GEÇİŞ YAPTIĞINI ANLATIYOR. EKSİM HOLDİNG İK DİREKTÖR VEKİLİ MEHMET FATİH KORKUT, "ESNEK İSTİHDAM MODELLERİ YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR" DİYOR. METRO TÜRKİYE CHRO'SU EBRU TAŞCI FİRUZBAY, İNSAN ODAĞI VE KAPSAYICILIĞA DİKKAT ÇEKİYOR. SAP TÜRKİYE CHRO'SU HANDE GENÇ, ŞİRKET KÜLTÜRLERİNDE KALICI DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDIĞINI SÖYLÜYOR. PEGASUS HAVA YOLLARI İK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DİLARA OĞUR İSE "YENİ FİKİRLERİN PEŞİNDEN GİDİN" DİYOR.

Egon Zehnder'in yakın zamanda tamamladığı küresel anketler, şirketlerin üçte ikisinden fazlasının İK önceliklerini gözden geçirdiğini ortaya koyuyor. İK yöneticilerinin çoğu, zamanlarının büyük bir kısmını diğer fonksiyonlara ayırarak özellikle işi anlamaya ve diğer fonksiyonlara İK dışında da katkı sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle, küresel İK yöneticilerinin yüzde 80'inden fazlası, İK fonksiyonunun içeriğinin önümüzdeki on yıl içinde tanınmaz hale geleceğini öngörüyor.

İK liderleri, esneklik, değişime açıklık ve zaman yönetimi konusunda becerikli olmak zorundayken küresel İK liderlerinin yüzde 90'ı, İK yöneticileri ve çalışanların becerilerinin güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikir. Şirketlerin yetenekleri çekmek ve tutmak için esnek modeller sunması, çalışanların iş-yaşam dengesini koruması, hibrit çalışma modelleri, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve yapay zeka, İK'nın değişen öncelikleri arasında yer alıyor. Bu bölümde, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin İK liderlerinin yorum ve paylaşımları, onların da gündemlerinin önemli biçimde değişmeye devam ettiğini kanıtlıyor.

SAP TÜRKİYE CHRO’SU HANDE GENÇ
“ŞİRKET KÜLTÜRLERİNDE KALICI DEĞİŞİKLİKLER VAR”
“Liderlik şekilleri, çalışan bağlılığını sağlamaya yönelik süreçler, işe alım, oryantasyon, performans yönetimi, yetkinlikler, öğrenme ve gelişim yeniden tasarlanmaya başlandı. Şirket kültürlerinde kalıcı değişiklik oldu.”

2020'lerin başından itibaren küresel çalışma trendlerinde belirgin değişiklikler görüyoruz. Koronavirüs salgınıyla güvenlik amaçlı başlayan uzaktan çalışmayı kontrollü işe dönüş takip etti. Ardından başta hibrid olmak üzere farklı birçok çalışma modelini kalıcı olarak hayatımıza soktu. Kimi sektörlerde ve iş kollarında geleneksel çalışma saatleri yerine çalışanlara gün içinde çalışma saatlerini ayarlama veya farklı zaman dilimlerinde çalışma imkanı sunulmaya başlandı, böylece esnek çalışma saatleri kavramı hayatımıza girdi. Çalışma trendlerindeki bu değişiklikler İK süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırdı. Çalışanlara her an, her yerden ve her türlü cihazdan ulaşabilecekleri uçtan uca entegre ve özellikle bulut tabanlı İK yazılımları aracılığıyla destek verilmeye başlandı.

“FİNANSAL PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ ANLAMALI”

Bir İK liderinin finansal bilgiye hakim olması, işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve stratejik kararların alınması açılarından önemlidir. İK liderleri, finansal performansı etkileyen faktörleri anlamalı ve insan kaynakları stratejilerini bu performansı destekleyecek gibi şekillendirmeli. Örneğin, İK liderinin bütçe yönetimi bilgisi, İK fonksiyonunun bütçe ihtiyaçlarını değerlendirme, bütçe tahsisi yapma ve bütçe hedeflerini gerçekleştirme konularında yardımcı olur. İK liderinin çalışan ücret yapısı oluşturma, performansa dayalı ödüllendirme sistemleri geliştirme gibi konuları doğru yönetmesini sağlar. İnsan kaynakları kararlarının işletme için maliyet etkinliği ve getiri açılarından da değerlendirilmesine destek olur.

Başarılı bir İK lideri sadece İK süreçlerini yönetmekle kalmaz, aynı zamanda bulunduğu şirketin iş alanını derinlemesine anlar. Şirketin hedeflerini destekler ve iş stratejilerini insan kaynakları uygulamalarıyla entegre etmek için çalışır. İş gücünün gelişimini teşvik eder, çalışan memnuniyetini artırır, itibar, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, şirket içi girişimcilik gibi konularda örnek projeler üretir.  İK departmanının sadece operasyonel bir birim olmaktan öteye geçerek şirketin başarısına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir partner haline gelmesini sağlar. Şirketin çalışanlara karşı ve şirket dışında temsil eden yüzü olur.

“GÜNÜ YAKALAMALI VE ESNEK OLMALI”

BEKLENTİLER İçinden geçtiğimiz dönemdeki değişim hızı göz önüne alındığında bir İK liderinden en fazla günü yakalaması, esnek olması ve değişen koşullara uygun süreçler tasarlayabilmesi beklenir. Teknoloji okuryazarlığına sahip olmalı, şirketlerin dijital dönüşümüne öncülük etmeli. İnsana dokunan tüm süreçlerde dijitalleşmeye gitmeli. İnsan odaklı liderlik yaklaşım sergilemeli. Çalışanların ihtiyaçlarını anlama, empati gösterme ve iş birliği yapma becerileri, başarılı bir insan kaynakları lideri için kritik öneme sahip.

“STRATEJİ GELİŞTİRMELİ” Başarılı bir insan kaynakları lideri, güçlü iletişim becerilerine, empatiye ve stratejik düşünme yeteneğine sahiptir. İş gücünün gelişimini teşvik etmek, çalışan memnuniyetini artırmak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için etkili insan kaynakları stratejileri geliştirir. Liderlik vasıflarıyla, ekipleri yönlendirir, motive eder ve yönetirken adalet, şeffaflık ve dürüstlüğü esas alır. Ayrıca, değişen iş ortamında uyum sağlayabilen, sorunları çözmek için yaratıcı yaklaşımlar geliştirebilen ve insan kaynakları süreçlerini sürekli iyileştiren bir profesyoneldir.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER
“ÇALIŞANLARA TEK BİR POLİTİKA ZORUNLU TUTULMAMALI”
“Kritik becerilere sahip olmanın ana kariyer belirleyicisi olduğu ve çalışanların karar verici pozisyonda oldukları bu yeni düzende orta vadede yeni ve esnek istihdam modellerini daha çok konuşacağız. Çalışanlar tek bir kuruma bağlı çalışmaktansa, birden çok kurumda aynı anda çalışarak becerilerini kullanmayı ve deneyimlerini zenginleştirmeyi isteyecek.”

Günümüzde, yeteneklerin şirketlerin çalışma koşullarına uymalarındansa, şirketler esnek modeller sunarak yetenekleri çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla, şirketler esnek uygulamalar ve çalışanlara opsiyonlar sunmaya odaklanmalı. Çalışanlara tek bir politika zorunlu tutulmadan opsiyonlar sunulduğunda çalışanların iş-yaşam dengesi korunurken, şirketlerin de verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmak küresel çalışma trendlerinin başında geliyor.

“ARTIK KARAR VERİCİ ÇALIŞANLAR”

Kritik becerilere sahip olmanın ana kariyer belirleyicisi olduğu ve çalışanların karar verici pozisyonda oldukları bu yeni düzende orta vadede yeni ve esnek istihdam modellerini daha çok konuşacağız. Artık, çalışanlar tek bir kuruma bağlı çalışmaktansa, birden çok kurumda aynı anda çalışarak becerilerini kullanmayı ve deneyimlerini zenginleştirmeyi isteyecekler. Yarı zamanlı çalışma, proje bazlı kontratlar ya da bir rolü iki kişinin yarı zamanlı çalışarak iş bölümüyle yürüttükleri jobsharing modelleri kurumların ana istihdam yöntemlerinin vazgeçilmez unsurları olacak. Zaman ve mekan kısıtlamalarından uzak, çalışanın günlük akışını kendi önceliklerine göre planlayabileceği çalışma modelleri, şirketler için ayrıcalıktan ziyade olmazsa olmaz bir zorunluluk haline gelecek.

YETENEK STRATEJİSİ

Yeni nesil çalışanlarda merak ve keşif duygularının öne çıktığını, hızlı olma ve farklı şeylerle ilgilenme isteğinin ağır bastığını görüyoruz. Kendilerini geliştirmeye son derece hevesli ve kariyerlerinde yükselme anlamında hırslı olmanın yanı sıra motivasyonları yüksek olduğu müddetçe çalıştıkları kurumlara o denli yüksek katkı sağlayabilen bu çalışanları elde tutmak için farklı düşünmeniz gerekiyor. Yetenek stratejimizi hayata geçirirken çalışanlarımızın değişen beklentilerini temel alarak organizasyonumuzu geleceğe hazırlamayı ve dijital dönüşümümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz.

“UZAKTAN MOTİVE EDEBİLEN LİDERLERE İHTİYAÇ VAR”

“OFİSTE OLMAK ARTIK BAŞARI GÖSTERGESİ DEĞİL” Pandemi, “Ofiste olmak başarı göstergesidir, çalışanların verimliliğini görerek sağlayabilirim” anlayışını ortadan kaldırdı. Çalışanlarıyla uzaktan da iletişim kurabilen; zamandan ve mekandan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışan; çalışanını da böyle motive eden liderlere ihtiyaç var.

DEĞİŞİME ADAPTASYON Değişime adapte olabilme günümüz iş dünyasının önemli bir gerçeği haline geldi. Değişim yönetimi güçlü olan organizasyonlar içerisinde İK liderleri insan odaklı, öngörülü ve vizyoner olmalı, stratejik düşünme, empati ve değişimi izleme gibi yeteneklere sahip olup organizasyonun değişime başarılı bir şekilde adapte olmasını sağlarken çalışanların da motivasyonunu ve katılımını artıracak yapıları kurmalı.

“LİDERLİK TARZI DEĞİŞMELİ” Bir çalışan, ister evinde ister ofiste çalışsın, iş çıktılarını zamanında ve mutabık kalınan şekilde iletiyorsa, başarılıdır. Önemli olan, çalışanın motivasyonu, şirkete bağlılığı ve bir sonuç üretmesi. Bu psikolojik güveni sağlayan liderler, çok daha başarılı ekipler kurabiliyor. İleriye dönük çok daha istikrarlı ve sürdürülebilir iş sonuçları üretebiliyor. Yeni iş hayatını yönetebilmek için iş yapış şeklimizi, çalışanlarla olan diyaloğumuzu, iletişim tarzımızı, ekip yönetişim tarzımızı, kısacası liderlik tarzımızı değiştirmek zorundayız.

PEGASUS HAVA YOLLARI İK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DİLARA OĞUR
“YENİ FİKİRLERİN PEŞİNDEN GİDİN”
“İK liderleri fark yaratmak için yeni fikirlerin peşinden gitmeli ve heyecanlarını kaybetmemeliler. Yeni ve farklı bakış açılarını teşvik etmeli, açık fikirli davranarak fikirlerin uygulanabilirliğini sorgulamalılar. Belirsizliği ve değişimi yöneterek, riskler karşısında doğru stratejileri geliştirmek için verileri tüm yönleriyle değerlendirerek karar almayı önemsemeliler.”

Şirketlerin yüksek performans kültürünü oluşturmaları ve başarılarını sürdürülebilmeleri için küresel çalışma trendlerini yakalamaları kritik bir önem taşıyor. Yapay zekanın çığır açtığı günümüzde teknolojiyi doğru araçlarla kullanmak, analizlerle zenginleştirmek oldukça kıymetli. Veri analitiğini de iş süreçlerimizde ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Pandemi sonrasında çalışma hayatında kalıcı bir yer edinen uzaktan ve esnek çalışma uygulamaları da çalışan memnuniyetini artırmakla birlikte, doğru pozisyona doğru işe alımı gerçekleştirmek üzere aday havuzu açısından işe alım süreçlerinde esneklik imkanı tanıyor. Markaların sosyal fayda anlamında attığı adımlar da müşteri ve çalışan gözünde önem kazandı. Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık çalışmaları bir adım önde olmak için kıymetli. Özellikle sürdürülebilirlik yaklaşımı da şirketlerin ana stratejilerinin yapı taşlarından biri haline geldi.

“DEĞİŞİMİ TETİKLEMELİ”

İK lideri stratejik kararlar alırken, diğer tüm iş birimlerini/süreçlerini/operasyonu nasıl etkileyebileceğini öngörmeli ve bütünsel faydayla şirket önceliklerini gözetmeli. İK liderinin değişimin gerekli olduğu noktaları tespit ederek değişimi tetiklemesi, değişim sürecini sahiplenmesi ve diğer fonksiyon liderleriyle iş birliği yapabilmesi, değişimin başarısı ve sürekliliği için kritik. Başarılı bir İK lideri, çalışanların ve dış müşteri beklentilerini doğru bir biçimde anlayarak, bu beklentileri önceliklendirmeli ve karşılanması yönünde ekibine sorumluluk verebilmeli. Organizasyon için önemli olan uzun vadeli konuların farkında olarak, fırsatları ve riskleri verilerle değerlendirerek ekibine yön verebilmeli. Yenilikçiliği teşvik ederek, yeni ve farklı bakış açılarını takdir etmeli ve ödüllendirmeli. Aktif olarak öğrenmeyi ve sürekli gelişimi desteklemeli ve rol model olmalı.

EN KRİTİK YETKİNLİKLER NASIL DEĞİŞTİ?
“BÜYÜK RESMİ AKTARIN”
Ekip üyelerinin bireysel performansını artırmak demek, şirket performansını da artırmak demek. Bu nedenle İK yöneticilerinin ekibine şirket vizyonunu, hedeflerini ve diğer bölümlerin bu hedeflere nasıl katkı sağladığını aktarması, büyük resmi görmelerini sağlaması ve onlara vizyon ve farklı bakış açıları katması oldukça kıymetli.

“AÇIK FİKİRLİ DAVRANIN” Fark yaratmak için yeni fikirlerin peşinden gitmeli ve heyecanlarını kaybetmemeliler. Yeni ve farklı bakış açılarını teşvik etmeli, açık fikirli davranarak fikirlerin uygulanabilirliğini sorgulamalılar. Belirsizliği ve değişimi yöneterek, riskler karşısında doğru stratejileri geliştirmek için verileri tüm yönleriyle değerlendirerek karar almayı önemsemeliler.

PEGASUS NE İSTİYOR? Stratejik karar verme, müşteri odaklılık, yenilikçilik, değişimi yönetme ve ekip yönetimi yetkinlikleri bizlerin de Pegasus Hava Yolları bünyesinde liderlerimizin sergilemesini beklediğimiz yetkinlikler arasında.

EKSİM HOLDİNG İK DİREKTÖR VEKİLİ MEHMET FATİH KORKUT
“ESNEK İSTİHDAM MODELLERİ YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR”
“Hibrit çalışma modelleri iş-yaşam dengesini iyileştirirken, proje bazlı çalışmalar belirli projelerde yeteneklerin daha etkin kullanılmasını sağlıyor. Günümüzde de birçok şirket hibrit modeli tercih ediyor.”

Esnek istihdam modelleri, tam zamanlı istihdamın yanında giderek tüm sektörlerde yaygınlaşmaya devam ediyor. Değişen çevresel koşullara yönelik ortaya çıkan iş modelleri; hibrit çalışma, proje bazlı çalışma gibi trend kavramlarla anılıyor. Bu modeller, çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, şirketin yapısı, çalışmanın niteliği, maliyet-verim dengesi ve piyasa koşulları gibi faktörlere bağlı olarak İK departmanları tarafından belirleniyor. Hibrit çalışma modelleri iş-yaşam dengesini iyileştirirken, proje bazlı çalışmalar belirli projelerde yeteneklerin daha etkin kullanılmasını sağlıyor. ABD merkezli Ladders platformunun raporuna göre uzaktan çalışma modelinin popülerliği azalırken, Indeed Hiring Lab'ın analizi, bazı sektörlerde uzaktan çalışmaya uygun rollerin azaldığını ve yüz yüze işlere olan talebin pandemi öncesi dönemden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Günümüzde de birçok şirketin hibrit modeli tercih ettiğini görmek de bu raporu destekliyor.

“ANALİZ YETENEĞİ GEREKİYOR”

Özellikle şirket topluluklarının İK departmanlarına liderlik eden yöneticiler, şirketlerin faaliyet alanları kapsamındaki iş modellerini ve departmanların ihtiyaç duyduğu insan kaynağı gücünün gereksinimlerini iyi analiz edebilme yeteneğine sahip olmalı. Gelişen dünyada teknolojinin de hayatımızın her alanına hızla nüfuz etmesi, iş modellerinin dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Bir departmanda çalışan insan kaynağı bazen yerini teknolojiye bıraksa da bu teknolojinin koordinasyon ve geliştirilmesi gibi yeni iş kolları ortaya çıkıyor. Burada İK liderine düşen ilgili iş birimleriyle sürekli toplantılar yaparak iş süreçlerini ve ihtiyaç duyulan iş gücünü iyi analiz etmesi. İşin gerektirdiği yetkinlikleri sorgulayabilmek için doğru soruları sorabilmek gerekir. Bu durum İK liderlerinin yeni yetkinlikler edinmesini zorunlu kılıyor.

YÜKSEK DUYGUSAL ZEKA ARANIYOR

Başarılı bir İK lideri, şirketin insan kaynakları stratejilerini etkili bir şekilde yönetir ve işin genel hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar. Vizyoner becerileriyle geleceğe yönelik stratejiler geliştiren İK liderleri, etkili iletişim becerileri ve yüksek duygusal zeka becerileriyle çalışanlar arasında güçlü ilişkiler kurar. Diğer yandan İK liderleri, değişen iş koşullarına hızlı bir şekilde adapte olabilen ve veriye dayalı kararlar alabilen bir değişim yöneticisidir. Yetenek yönetimi ve çalışanların kariyer gelişimini destekleme konusunda yetkin olan liderler, aynı zamanda finansal bilgiye sahip olup İK stratejilerinin maliyet-etkinliğini değerlendirebilir. Tüm bu değerlendirmelerle birlikte, başarılı bir İK lideri, farklı yetkinlikte olan çalışanların sayısının artmasına önem vererek şirket gelişimini sürekli olarak göz önünde bulundurur.

“ESNEK VE DEĞİŞİME AÇIK OLUN”

 

HIZLI DÖNÜŞÜM İK liderlerine öncelikle esnek ve değişime açık olmalarını tavsiye ederim. Esneklik gerek kendi ekibi gerekse tüm şirket çalışanlarıyla daha sağlıklı ve sonuca ulaştırabilen bir diyalog halinde olmalarını sağlayacak. Değişime açık olmalarıysa ihtiyaca cevap vermenin sürekliliğini getirecek. İş dünyası hızlı dönüşümler geçiriyor. Bu dönüşümlerin gerisinde kalmak, şirketin ihtiyacını anlayamamak veya anlaşılan ihtiyaca yeterince güçlü cevap verememeye neden olacaktır.

“KENDİNİZE VAKİT AYIRMALISINIZ” Üçüncü önerimse kendilerine zaman ayırmayı unutmamalılar. Bir kişinin işine bağlı olması, sevdiği işine daha fazla vakit ayırması olağan bir durum. İşteki başarı sosyal hayat sürdürülebilince mümkün. Bunun farkında olmak ve bunu uygulayabilmek önemli. Unutulmamalı ki teknolojik gelişmeler, hayatımızı kolaylaştırma ilkesi üzerine kurulu. İhtiyacınız olan teknolojik yeniliği bulmalı, bu sayede çok olan işinizi tamamlarken zamanı doğru değerlendirebilmeli ve kendinize vakit ayırabilmelisiniz.

AMGEN TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI LİDERİ ERSİN YILMAZ
“İK LİDERİ ARTIK DESTEK DEĞİL STRATEJİK PARTNER”
“İK liderleri destek fonksiyonu değil, stratejik partner olarak hareket etmeli. İK liderlerinin sadece İK konularına değil, aynı zamanda finans ve satış-pazarlamanın önceliklerine hakim olmaları kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.”

Günümüz iş dünyasının karmaşıklığı ve hızı, İK liderlerinin yetenek yetiştirme dışında bir dizi ek yetkinliğe sahip olmalarını gerektiriyor. Özellikle de Türkiye gibi ekonomik dalgalanmaların sık yaşandığı bir ortamda, finansal anlayışın öneminin arttığını düşünüyorum. İK liderleri destek fonksiyonu değil, stratejik partner olarak hareket etmeli. Bu bağlamda, bütçe yönetimi ve genel finansal bilgiye hakimiyet, İK liderlerinin kritik toplantılarda daha etkin ve stratejik kararlar alabilmeleri için önemli bir hal almış durumda. Dolayısıyla, İK liderlerinin sadece İK konularına değil, aynı zamanda finans ve de satış-pazarlamanın önceliklerine hakim olmaları kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.

“360 DERECE HAKİMİYET GEREKİYOR”

Başarılı bir İK lideri, sadece İK alanında değil, aynı zamanda iş birimlerinin öncelik ve ihtiyaçlarına hakim olmalı, iş stratejisinde de etkin bir rol oynayarak şirketin hedeflerine katkı sağlayan bir lider olarak konumlanmalı. Koçluk becerileri ve empati yeteneğiyle çalışanları desteklemeli. Dinleyici kimliğiyle sorunları anlamalı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmalı. Aynı zamanda, iş dünyasındaki değişimlere ayak uydurmalı, güven veren kişiliğiyle etkili bir iletişim kurmalı ve güçlü bir ikna kabiliyeti sergilemeli. İK lideri, sadece tek veya birkaç İK fonksiyonunda değil, kendini 360 derece tüm İK fonksiyonlarında geliştirmeli, İK’ya dair tüm başlıklara vakıf olmalı.

“İK LİDERİ VERİLERİ ANALİZ EDEBİLMELİ”
İŞ ZEKASI
İK liderleri, sadece insan kaynakları yönetimi konusunda değil, aynı zamanda veri analizi ve iş zekası gibi yetkinliklerle de donatılmalı. Değişen iş ortamında, verilerin analizi ve yorumlanması giderek önem kazanıyor. Bu da stratejik kararların alınmasında kritik bir rol oynuyor.

KRİTİK YETKİNLİKLER İK liderleri, bu verileri kullanarak iş sonuçlarına doğrudan etki edebilecek çözümler üretmeli ve bunu iş stratejisinin bir parçası haline getirmeli. Bu nedenle, analitik düşünme ve çözüm odaklılık gibi yetkinlikleri İK liderleri için günümüz iş dünyasında oldukça kritik buluyorum.

METRO TÜRKİYE CHRO’SU EBRU TAŞCI FİRUZBAY
“İK LİDERİ ÇALIŞMA TRENDLERİNE HAKİM OLMALI”
“Çalışma trendlerinde ‘insan odağı, kapsayıcılık, toplum ve çevreye dair her alanda sürdürülebilirlik ve etkin dijitalleşme’ her zamankinden daha çok merkezde olmaya başlayacak.”

Gelecek her konuda olduğu gibi çalışma dünyasına dair değişimleri de beraberinde getiriyor. Başta teknoloji, dijitalleşme ve sosyal değişimlerin etkisiyle şekillenen gelecek beraberinde getirdiği zorlukların yanı sıra pek çok fırsatı da bizimle buluşturuyor. Çalışma dünyasının trendlerine baktığımızda kurumlar, yetenek açığı, artan maliyet gibi gündemleri yönetirken teknolojinin getirdiği fırsat ve riskleri de birlikte değerlendirmeye ve birçok olasılığın olduğu bir ortamda en sağlıklı kararları almaya çalışıyor. İşte bu noktada zamanı iyi okuyabilmek ve trendleri takip ederek, insan gücüne dair stratejileri doğru belirleyebilmek kıymetli. Çalışma trendlerinde “insan odağı, kapsayıcılık, toplum ve çevreye dair her alanda sürdürülebilirlik ve etkin dijitalleşme” her zamankinden daha çok merkezde olmaya başlayacak.

“DOKUZ ANA TREND VAR”

Bu alanda yapılan birçok araştırma olmakla birlikte Gartner’in Çalışma Dünyası 2024 başlıklı raporunda da bizi dokuz ana trend karşılıyor. Bu trendleri çok özetle verimlilik, yapay zeka ile yeni iş gücü fırsatları, esnek ve hibrit çalışmaların çeşitlenmesi, dört günlük çalışma modelinin daha genişlemesi, yöneticilerin çalışan ilişkilerinde her zamankinden daha aktif rol alması gibi sıralamaya başlayabiliriz. Üretken yapay zekayla birlikte karşılaşılacak risklerin yönetimi, yetenek kıtlığıyla birlikte alternatif çalışan gücüne odaklanılması, iklim değişikliği etkilerinden korunma konusunda çalışanlar tarafından talep edilecek güvenlik uygulamaları, çeşitlilik ve kapsayıcılığın artık tamamen çalışma şeklini belirleyen unsurlar içinde yer alması ve kariyer yollarındaki değişim ve çeşitlilik de bu güçlü trendler arasında yer alıyor.

“DAYANIKLILIK ÖNE ÇIKIYOR”

Son olarak tüm bu trendlerin yanında insana dair “kapsayıcılık” ve “dayanıklılık” konuları ön plana çıkıyor. Hayat tarzı, inanışı, cinsiyeti, yaşı, ırkı ya da yeteneği ne olursa olsun kimseyi ayırmadan, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı sunmak son derece önem kazandı. Herkesin farklılıklarını çekinmeden ortaya koyabildiği güvenli çalışma ortamları yaratırken, diğer yandan dayanıklılığı artırmaya yönelik destekleyici gelişim alanları sunulması da beklentiler arasında. Metro Türkiye olarak bu konuda eşitlikçi ve yenilikçi yaklaşımımızla tüm çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve daha iyi bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz. “Mutfağımızda Eşitlik Var” değişim hareketimizle de işte, dilde ve hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere gönüllü çalışanlarımızla birlikte aksiyonlar alıyor, bu konuda örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz.

“YAPAY ZEKA KAPSAYICILIĞIN ÖNÜNÜ AÇIYOR”
YAPAY ZEKA İK’DA
Tüm işe alım ve gelişim takip süreçlerimize yapay zekayı bugünden entegre ettik. Bu sayede kazanılan zamanı ekiplerimiz daha çok insan odağı ve gelişimi için ayırabiliyor. Aynı zamanda yapay zeka kullanımı subjektif değerlendirmelerin de önüne geçerek gerçek anlamda işe alımda çeşitlilik ve kapsayıcılığın da önünü açıyor.

YENİ ROL İnsan ve kültür departmanımızı sadece iş stratejisinin destekçisi değil, stratejiyle bütünleşmiş bir iş ortağı olarak konumlandırıyoruz. Ekibimizdeki bütün arkadaşlarımız teknik rollerden daha analitik ve şirket vizyonunu destekleyen rollere doğru ilerliyor. İnsanı, kültürü ve çalışma ortamını algılayan, anlayan ve Metro prensipleri doğrultusunda, çalışandan beslenen bir yapıyla bu kültürü yönetiyorlar.

MAPFRE Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü Elif Özgür
“YETENEKLER DAHA ETKİN KULLANILIYOR”
“Yeni dünyada küresel iş birlikleri de artıyor ve farklı coğrafyalardaki yeteneklerin daha etkin bir şekilde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Freelance çalışanların sayısındaki artış, şirketlerin esnek istihdam modellerine yönelmesini sağlıyor.”

İş dünyasının dinamikleri çok hızlı değişiyor. Bu yeni dönemde pandemi öncesinde başlayan ve artarak devam eden esnek çalışma modelleri, kapsamı genişleyerek tüm sektörlerde yaygınlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin yanı sıra, mesai günlerinin ve saatlerinin azaltılması gibi örnek uygulamaları da daha sık duymaya başlayacağımızı düşünüyorum.

“DİJİTALLEŞME ÇALIŞMA HAYATINI ŞEKİLLENDİRİYOR”

Dijitalleşme ve teknoloji odaklılık da çalışma hayatını şekillendiriyor. Otomasyon, yapay zeka, veri analizi gibi araçlar, iş süreçlerinde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bu gelişmeler de beraberinde çalışanlara bu araçları kullanma ve bu araçlarla birlikte çalışmak anlamında yeni bir misyon yüklüyor. Bunlarla beraber çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ve refahı artık en öncelikli duruma geldi. İnsan odaklı bir süreç yürütmeyen şirketlerin başarılı olması çok zor. Bu yeni dünyada küresel iş birlikleri de artıyor ve farklı coğrafyalardaki yeteneklerin daha etkin bir şekilde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Freelance çalışanların sayısındaki artış, şirketlerin esnek istihdam modellerine de yönelmesini sağlıyor.

“STRATEJİK KARARLARDA ROL ALIYORLAR”

İK liderleri artık sadece insan kaynakları konularının yönetimiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak kararlarda da rol alıyorlar. Bu nedenle, finansal becerilere sahip olmak, stratejik karar alma süreçlerine daha etkin katkıda bulunmalarını sağlıyor. İK departmanlarının bütçe planlaması, kaynak tahsisi ve maliyet kontrolü gibi finansal süreçleri de etkin bir şekilde yönetmesi gerekiyor. İK liderleri aynı zamanda iş dünyasındaki değişim ve belirsizliklerle başa çıkabilmek için risk yönetimi konusunda da bilgi sahibi olmalı. Bu kapsamda, finansal riskleri değerlendirmek, riskleri yönetmek ve kriz durumlarında etkin bir şekilde müdahale etmek için finansal anlayış önemli.

“BAŞARILI LİDER İŞ YERİ KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİR”
ADALET VE ŞEFFAFLIK
Bana göre başarılı İK lideri; insan ilişkilerinde ve iletişim becerilerinde iyi bir noktada olan, işletmenin stratejik hedeflerini destekleyen, çalışanların gelişimini teşvik eden, adalet ve şeffaflık ilkelerine sadık kalarak iş yeri kültürünü güçlendiren, hızlı değişen iş dünyasında rekabet avantajını sürdürebilmek için yeni teknolojilere ve trendlere hakim olandır.

“İŞ BİRLİĞİ YAPABİLMELİ” Yeni İK liderleri, çalışmaya başladıkları şirketin ve sektörün işleyişini, stratejik hedeflerini, müşterilerini ve rekabet koşullarını iyi anlamalı. Bu, İK stratejilerini ihtiyaçlara uygun şekillendirebilmelerini sağlayacaktır. İkinci olarak etkili iletişim kurabilme ve iş birliği yapabilme becerilerini geliştirmeliler. Şirket kültürünü iyi tanıyarak, İK uygulamalarını şirket kültürüne uygun olarak dizayn etmeliler. Son olarak da hızla değişen iş dünyasına ayak uydurabilmeli ve inovasyona açık olmalılar.

TÜPRAŞ İK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖNDER KORKMAZ
“GENÇLERE DENEYİM FIRSATI SUNUYORUZ”
“Önemli projelerde gençlere sorumluluk vererek profesyonel iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kişisel ve mesleki donanımlarına katkı sağlayacak eğitimlerle, sosyal etkinlik kulüplerimizle ve gönüllülük çalışmalarımızla hem gelişimlerini hem sosyalleşmelerini destekliyoruz.”

2019’da Genç Yetenek Programı Nextremers programını devreye aldık. Programla aramıza katılan proje öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde Tüpraş’ta iş ve rafineri hayatını yakından tanımaya başlıyor. Genç profesyoneller ve adaylar böylece kariyerlerinin ilk adımını Türkiye'nin en büyük sanayi şirketinde atma fırsatı elde ediyor. Program süresince ileri teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi bir çalışma ortamı sağlıyor, önemli projelerde gençlere sorumluluk vererek profesyonel iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kişisel ve mesleki donanımlarına katkı sağlayacak eğitimlerle, sosyal etkinlik kulüplerimizle ve gönüllülük çalışmalarımızla hem gelişimlerini hem sosyalleşmelerini destekliyoruz.

“GELECEĞİN TÜPRAŞLILARINI ARIYORUZ”

Bugüne dek genç yetenekler, katıldıkları gelişim programlarının yanı sıra yer aldıkları projelerle de takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağlayarak sorumluluk aldı. Yaklaşık 11 ay süren Nextremers programı kapsamında 2023 döneminde Tüpraş’ta 58 Nextremers katılımcısı görev aldı. Son 5 yıldaysa 215 genç yetenek aramıza katılırken 63 öğrencimiz Tüpraşlı oldu. Birçok departmanda genç yeteneklere istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki yeni yetenekleri keşif sürecimizde de geleceğin Tüpraşlılarını arıyoruz. Öğrenme çevikliği, veri odaklılığı ve dijital okuryazarlığı yüksek tüm 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerini ve yeni mezun genç profesyonelleri bekliyoruz. Yaz döneminde 60 üniversite öğrencisini daha Nextremers proje öğrencisi olarak Tüpraş’a kazandırmayı hedefliyoruz.

“GELECEĞİN YETKİNLİKLERİYLE TANIŞIYORLAR”
FİKİR SUNMA FIRSATI
Genç yetenekler, Tüpraş’a geldiklerinde farklı bölümlerle ortak ilerleyen, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatı buluyor. Öğrenciler, inovasyon ve kurum içi girişimcilik ekiplerine dahil olarak fikirlerini üst yönetime sunma şansına da sahip oluyor.

VERİ ANALİTİĞİ Dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretirken geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Ayrıca Genel Müdürlük ve rafinerilerimizde teknik departmanlarda çalışarak, önemli teknik kazanımlar sağlıyorlar.

ÇALIŞMA DENEYİMİ Öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir iş yeri, sektör ve iş alanı deneyimi yaşatmak için uygulamaya alınan Nextremers, staj deneyiminin ötesinde bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor.  Üniversite öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az 3 günü Tüpraş’a gelerek profesyonel iş ortamını tecrübe ediyor. Yeni mezun katılımcılarsa tam zamanlı program kapsamında bu deneyimin bir parçası oluyor.